***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน ฮ่องกง - ฮาร์บิน 6วัน 5คืน บิน ZH

  ราคา : 41900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ฮ่องกง.....วิคตอเรียพีค , รีพัลส์เบย์ , ช้องปิ้งสินค้าย่านนาธาน, พระใหญ่นองปิง ฮาร์บิน....ชมเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก , เทศการการแกะสลักหิมะ อลังการที่สุดในโลก ลานสกีเอ้อหลิงซาน , สวนเสือไซบีเรีย , ชมโชว์การว่ายน้ำแข็ง , วิหารเซนต์โซเฟีย *** สมมนาคุณพิเศษ หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ ที่ปิดหู รองเท้า เสื้อกันหนาว และกระเป๋าล้อลาก ***

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน ฮ่องกง - ฮาร์บิน 6วัน 5คืน

  โดยสายการบินเซิ่นเจิ้น แอร์ไลน์

  กำหนดการเดินทาง 27 ธันวาคม 2556 ? 01 มกราคม 2557

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ? เซิ่นเจิ้น

  17.30 น. สมาชิกทุกท่านเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณเคาน์เตอร์ สายการบิน เซิ่นเจิ้น แอร์ไลน์ ต้องรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  20.55 น. ออกเดินทางสู่เซิ่นเจิ้น ด้วยสายการบินเซิ่นเจิ้น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน ZH9024

  00.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเซิ่นเจิ้น นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PERTHDERN HOTELหรือเทียบเท่า

  ***วันต่อไปไปนอนที่ฮ่องกงแล้วกลับมา เพื่อความสะดวกทุกท่านควรเตรียมกระเป๋าเล็ก ส่วนกระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม****

  วันที่สอง ฮ่องกง - วิคตอเรียพีต - รีพัลส์เบย์ - จิวเวอร์รี่ ?พระใหญ่ลันเตา ? กระเช้านองปิง

  06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกงนำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิว ณ จุดชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงาน HKJ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิงชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ขึ้นสักการะองค์พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชม A Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของเกาะฮ่องกง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก L? HOTELหรือ เทียบเท่า

  วันที่สาม ช้อปปิ้งนาทาน ? เซิ่นเจิ้น ? หล่อวู่เซ็นเตอร์ ? หมู่บ้านวัฒนธรรม

  07.00 น. บริการอาหารเช้า...ติ่มซำ...จากนั้นเช็คเอ้าออกจากโรงแรม

  สาย จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธาน ซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY?R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านข้ามแดนกลับสู่เมืองเซิ่นเจิ้น ให้อิสระกับทุกท่านช้อปปิ้งที่หล่อวู่เซ็นเตอร์ กับสินค้ามากมายต่อลองราคาตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม ( จิ่งซิ่วกงหยวน ) ซึ่งท่านจะได้ชมสถานที่สำคัญในประเทศจีนที่จำลองมาจากของจริง อาทิ กำแพงเมืองจีน,พระราชวังต้องห้าม , วังลามะที่ธิเบต และอีกมากมาย เมื่อมาที่แห่งนี้เปรียบเสมือนได้เที่ยวเมืองจีนทั่วประเทศในครั้งเดียว ซึ่งจำลองความมหัสจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่ง และ ชมการแสดงโชว์อันยิ่งใหญ่อลังการ อันน่าอัศจรรย์

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PERTHDERN HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น ? ฮาร์บิน ? เทสกาลแกะสลักหิมะ เกาะแสงอาทิตย์ - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสนามบินเซิ่นเจิ้น

  08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮาร์บิน โดยเที่ยวบินที่ ZH9931

  13.05 น. เดินทางถึงเมือง ฮาร์บินเดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก หลังอาหารนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็งของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า ? 20 องศา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ?HARBIN ICE FESTIVAL? ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา

  เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURY HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า ลานสกีเอ้อหลิงซาน ? ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ? ถนนเซ็นทรัล ? วิหารเซนต์โซเฟีย

  อนุสาวรีย์ฝั่งหง ? สวนสตาลิน ? สวนเสือไซบีเรีย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ (หากประสงค์จะเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัลหรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟียวิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหงริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7 เมตร จึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ยาว 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 28 วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13 เมตร ยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลินที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURY HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่หก ฮาร์บิน ? เซิ่นเจิ้น ? กรุงเทพมหานคร

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) ออกเดินทางไปสนามบินเมืองฮาร์บิน

  08.20 น. เดินทางกลับสู่เมืองเซิ่นเจิ้น โดยเที่ยวบินที่ ZH9818 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  12.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเซิ่นเจิ้น

  ****อาหารกลางวันเป็น KFC****พักผ่อนอิริยาบทในสนามบิน

  17.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ ZH9023

  19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  *******************************************************************************

  หมายเหตุ

  ? เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  ? โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  เด็กไม่มีเตียง

  พักเดี่ยว

  27 ธันวาคม56- 1มกราคม 57

  41,900

  40,900

  39,900

  8,500

  อัตรานี้รวม

  ? ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุ ชั้นทัศนาจร

  ? โรงแรมระดับ ???+ ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ? ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ? อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ? รถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ? ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ? มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  ? มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)

  ? ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ? ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ? ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ? ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ? ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ? สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  ? สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  ? หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า หรือความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น.

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102