***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลียใน - ทะเลทรายซาวาน 5 วัน 3 คืน บิน CA

  ราคา : 39,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เยือนดินแดนแห่งมหาบุรุษเจงกิสข่าน สัมผัสชีวิตธรรมชาติ ทุ่งหญ้าชีลามู่เหยิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ทะเลทรายเสียงซาวาน สนุกสนานกับการสไลเดอร์ลงจากสันทะเลทราย วัดต้าเจา วัดลามะทิเบตใหญ่ที่สุดในมองโกเลียใน เพลิดเพลินกับระบำรอบกองไฟ..

   

  ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลียใน - ทะเลทรายซาวาน 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน แอร์ไชน่า

  กำหนดการเดินทาง

  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

  วันที่สองฯ ปักกิ่ง ? ฮูเหอเฮ่าเทอะ ? สุสานหวังเจาจวิน ? วัดต้าเจา

  00.55น. ออกเดินทางสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980

  06.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1ล้านตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เป็นฝีมือของผู้ออกแบบสนามบินเช็กแลพก๊อกของฮ่องกงด้วย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่งอาคารที่กว้างขวางใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่งออกเป็น 2ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดละมุนละไมได้ฉายส่องเข้ามา พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร กำหนดสร้างเสร็จปี 2007นอกจากนี้ จีนยังมีแผนที่จะสร้างสนามบินใหม่ถึง 108แห่งระหว่างปี 2004-2009ซึ่งรวมทั้งสนามบินนานาชาติปักกิ่งแห่งนี้ ที่จะเปิดให้บริการปลายปี 2007เพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55ล้านคนในปี 2015

  10.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ(นครโฮฮอท) โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1111

  12.00 น. ถึงสนามบินเมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน(ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮูเหอเฮ่าเทอะ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านชม สุสานหวังเจาจวิน สุสานสนมเอกของกษัตริย์ในราชวงศ์ฮั่น ที่มีผีผาเป็นเครื่องดนตรีประจำกาย นางมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์จีน เป็น 1 ใน 4 หญิงงามที่มีชื่อเสียงของจีน (?ปักษีตกนภา? เป็นคำเปรียบเปรยความงามของหวังเจาจวินว่า นกที่บินอยู่บนฟ้าเห็นนางตะลึงในความงามจนลืมขยับปีกจนตกลงมาในทันที) ในทางการเมืองเพื่อสันติสุขของประชาชน หวังเจาจวินได้ยอมเสียสละกายใจแต่งงานกับข่านหูหนานเซี๊ยะ (ค.ศ. 510) เพื่อสงบศึกเชียงหนู ตัวสุสานหวังเจาจวินมีพื้นที่ประมาณ 47,000 ต.ร.ม. สูง 33 เมตร เล่ากันว่าในฤดูใบไม้ร่วง ทุ่งหญ้าทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมด น่าประหลาดที่คงแต่เฉพาะพื้นหญ้าที่สุสานฯยังมีสีเขียวอยู่ นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย อาทิ เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาอูฐ เสื้อผ้าแคชเมีย ภาพวาด หวีที่ทำจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์ชนิดต่างๆ จากนั้นนำท่านชม วัดต้าเจา สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ?วัดพระเงิน? หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ. 1586

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SULIDE HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สามฯ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน - ชมวิถีชิวิตของเผ่ามองโก ? กิจกรรมในทุ่งหญ้า (ขี่ม้า ขี่อูฐ) - ระบำเชิญสุรา

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ซีลามู่เหยิน ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญ้ามองโกเลีย มีพื้นที่ปกคลุมสองในสามส่วนของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี(ใช้เวลา 2.30 ช.ม.)

  กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมอาหารพิเศษ เนื้อแพะสูตรต้นตำหรับ

  นำท่านชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกลที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)จากนั้นนำท่านกลับตัวเมือง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชม ระบำเชิญสุรา รอบกองไฟ

  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SULIDE HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ฯ เบาโถว ? ท่องทะเลทรายซาวาน

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  อำลาทุ่งหญ้ามองโกเลีย นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางสู่เมืองเบาโถว หรือเมืองเหล็กแห่งทุ่งหญ้าในอดีตชาวมองโกล เรียกพื้น ที่แถบนี้ว่า แผ่นดินของกวางแดง แต่ในยุคที่จีนเป็นประเทศสังคมนิยม ที่นี่ได้ กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญของประเทศ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชเข้าสู่เขตทะเลทราย ให้ท่านได้อิสระกับการขี่อูฐท่ามกลางบรรยากาศของทะเลทราย เล่นสไลเดอร์ลื่นทราย พิสูจน์ความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติเมื่อขณะลื่นสไลเดอร์จะได้ยินเสียง การเสียดสีของทรายคล้ายกับเสียงเพลงทำให้มีคำกล่าวว่าทรายที่นี่ร้องเพลงได้ (กิจกรรมที่ทะเลทรายซาวานทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่พักที่ WANG XING LONG HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าฯ สุสานเจงกีสข่าน ? นครโฮฮอท ? ปักกิ่ง ? กรุงเทพมหานคร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าชม สุสานเจงกีสข่าน ผู้เป็นมหาบุรุษนักรบและนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายของ ชนชาติมองโกล ชมหอที่ระลึกเจงกีสข่านสร้างด้วยทองคำ รูปแปดเหลี่ยมสูง 26เมตร หลังคาออกแบบทรงมองโกลประดับด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินสวยงาม ภายในมีรูปปั้น และภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกรของท่านเจงกีสข่าน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับนครโฮฮอท

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

  16.50 น. ออกเดินทางจากโฮฮอท สู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CA 1116

  17.55 น. ถึงกรุงปักกิ่ง พร้อมนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง

  19.40น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่CA 979

  23.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

  ........................................................................................

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน

  และเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กมีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  11-15/12-16 เมษายน

  38,900

  38,000

  37,000

  5,500

  หมายเหตุ เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตราบริการนี้รวม

  vตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-โฮฮอต ?ปักกิ่ง ? กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ

  vภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

  vวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ 4 วัน

  vที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ

  vอาหารตามที่ระบุในรายการ

  vจัดนำเที่ยวตามรายการ

  vหัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  vรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  vประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  vค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  vค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  vค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  vค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  vสำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  vค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  vค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ

  vไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 20 หยวนต่อท่านต่อวัน ( ทั้งหมด 100 หยวนต่อท่านตลอดการเดินทาง)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  กรณีคณะออกเดินทางได้
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  การสำรองที่นั่ง 1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 2.ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

  11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทาง

  บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102