***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง Enjoy Beijing 5 วัน 4 คืน บิน TG

  ราคา : 28900 - 31500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–กู้กง–วัดลามะ-THE PLACE-กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008–พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน–หวังฝูจิ่ง ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง Enjoy Beijing 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง

  6-10// 18-22 ธันวาคม 57

  29 ธันวาคม 57 - 2 มกราคม 58

  30 ธันวาคม 57 - 3 มกราคม 58

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–กายกรรมปักกิ่ง

  07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  10.10 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  15.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง ใจกลาง กรุงปักกิ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมการแสดง กายกรรมปักกิ่ง

  ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไทเลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สองของการเดินทาง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง-วัดลามะ-

  ศูนย์วิจัยการแพทย์-THE PLACE พิเศษ!!!เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาส วันสำคัญต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แล้วนำท่านสู่พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง”มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITYสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิ์หยงเล่อ มีตำหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง ซึ่งเป็นที่ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง อันทรงคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์และการเมือง

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านสู่ พระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงค์ชิง ต่อมาได้ยกให้เป็น วัดลามะ ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทำด้วย ไม้จันทร์ต้นเดียว ซึ่งมีความสูงถึง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เป็น พระยืนไม้ที่สูงที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมให้ท่าน ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง + พร้อมไวน์แดง

  จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ THE PLACEตั้งอยู่บนถนน DONG DA QIAO LU หรืออยู่ทิศเหนือของ SILK MARKET มี่ของแบรนด์เนมให้เลือกช้อปมากมาย อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้น ห้างนี้เปิดได้ไม่นานและยิ่งใหญ่สไตล์จีน เพราะมีจอ LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สามของการเดินทาง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-หยกแท้–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-

  ไข่มุกน้ำจืด-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค2008

  พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ของประเทศจีนมีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เนื่องจากเผ่าซงหนู (อารยชน) ได้รุกรานเข้ามาในเมืองจีน จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ จึงได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้น 12,700 ลี้ หรือ ประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้น การปกครองตลอด ไปจนถึงทะเล ทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปจะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจ สง่างาม ว่ากันว่าอาจใช้วัสดุที่ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่เพิ่มที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบ นำท่านชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชมหยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มรสเด็ด)

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิงตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัด การแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 28ฉาก โดยในแต่ละฉาก ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเพื่อใช้เป็นบทเรียนของผู้นำจีน และเยาวชนหุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่าของจริง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองระหว่างทาง นำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของขวัญแล้วนำท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง ( 20.00 น. ) จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่งเป็นอัฒจรรย์ ลักษณะคล้าย “รังนก”มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้มเพดานและพนังอาคารทำด้วยวัสดุโปร่งใส มีลักษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง และชมสระว่ายน้ำ สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีรูปลักษณ์คล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่”เป็นโครงสร้างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินเครื่องเพื่อกรองน้ำเสียของสระว่ายน้ำ และกำแพงอาคารเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผ้าไหม-ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน-ถนนหวังฟูจิ่ง

  พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ “อี้เหอหยวน”ของพระนางซูสีไทเฮาที่ประทับและที่ว่าราชการหลังม่านของพระนางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบียง ที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวีธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน หอประตูเฉียนเหมิน Qianmen ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นประตูหน้าของกำแพงเมืองชั้นในกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม ถัดลงมาทางด้านทิศใต้ห่างกันเพียงแค่ข้ามถนน จะมีถนนสายหนึ่งที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ชื่อว่า ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน (ต้าเจี้ย) Qianmen Dajie

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร) หลังอาหารค่ำ นำท่านชม ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนกลางคืนที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง นำท่านสัมผัสชีวิตและแสงสียามค่ำคืนของนครปักกิ่ง ให้ได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FEITIAN HOTELหรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่ห้าของการเดินทาง หอฟ้าเทียนถาน-ผีซิ่ว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่กราบไหว้ฟ้าและเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกับแท่นบูชากำแพงนำเสียงและก้อนหินสามเสียง จากนั้นนำท่านแวะชม ผีซิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่างๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  17.05 น. ออกเดินทางจากนครปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615

  21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

  ïÿðïÿðïÿðïÿðïÿðïÿð

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, นวดฝ่าเท้า, ผ้าไหม,ไข่มุก, ผีซิ่วซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  อัตราค่าบริการ

  Enjoy Beijing 5 Days

  6-10 / 18-22 ธันวาคม 2557

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั๋ว

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  28,900

  11,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  28,900

  11,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

  27,900

  11,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

  26,900

  10,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  4,500

  เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 / 30 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558

  ราคาท่านละ 31,500 บาท

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

  สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

  อัตรานี้รวม

  Øค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

  Øค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  Øค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  Øค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  Øค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  Øค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  Øค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  Øค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  Øค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  Øค่าทำหนังสือเดินทาง

  Øค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  Øค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  Øค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  Øสำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  Øค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  Øไม่แจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

   แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

   แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

   ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

   เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

   หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

   กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

   มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102