***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันฉลองสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน บิน CI

  ราคา : 38900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เยือนไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ เมนูพิเศษ: ภัตตาคารอู๋เจี่ยว เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร และอีกมากมาย บินถึงเช้า - กลับค่ำ เที่ยวครบ เที่ยวคุ้มเต็มวัน กรุ๊ปเดียวเท่านั้น !!!!!

   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันฉลองสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

  กำหนดการเดินทาง:12-16 เมษายน พ.ศ. 2557

  วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองไทเป ? อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ ? พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ? อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

  00.15 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุววรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ชั้น 4 ประตู 1-2 โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่บริษัท เดอะฟีนิกซ์ คอยให้การต้อนรับ

  02.40 นำทุกท่านออกเดินทางโดย สายการไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838

  07.00 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังจากนำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  08.30 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองแห่งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นำท่านเดินทางเยี่ยมชม อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ เพื่อเคารพสักการะเหล่าวีรชนผู้กล้าที่เสียสละชีพปกป้องไต้หวันจากผู้รุกราน นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมพิธีการพลัดเปลี่ยนเวรยามที่เข้มแข็งและเป็นระเบียบสวยงามจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง แหล่งเก็บสิ่งของล้ำค่าที่ถูกนำมาจากประเทศจีนในช่วงสงคราม และได้ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี โดยมีสิ่งของล้ำค่าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ หินหยกผักกาดขาว และ หินหมูสามชั้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต็กกะทะร้อน และบุฟเฟ่ต์สลัด

  หลังอาหารนำเข้าพักผ่อน ณ โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนอิริยาบท

  15.00 นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คภายในจัดแสดงภาพชีวประวัติของท่านนายพลเจียงไคเช็คที่ได้เข้ามาปกครองประเทศไต้หวัน และเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาประเทศสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงจัดแสดงเสื้อผ้า รถประจำตำแหน่งที่ท่านนายพลฯ เคยใช้มาก่อนได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งยัง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดไนท์มาเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป แหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า และอาหารคาวหวานนานาชนิดที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินจนลืมเวลาเลยทีเดียว

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Hshuanmei-Boutique Hotelระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2 วัดจงไถฉาน ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ชาอูหลง ? เมืองไถจง ? ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ? อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

  นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมอัน

  สวยงาม และยังเป็นสถานศึกษาธรรมะ และให้ความรู้ด้านธรรมะแก่บุคคลทั่วไปแล้วนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งนำท่านแวะชิม ชาอูหลง ชื่อดังของไต้หวัน โดยเกาะไต้หวันมีชื่อเสียงในเรื่องของการเพาะปลูกชาชั้นดีมีดินและอากาศที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ใบชาอูหลงที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงรสชาติละมุนกลิ่นหอมเย้ายวนและยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยอิสระให้ทุกท่านชมการสาธิตวิธีชงชาที่ถูกต้อง พร้อมชิมชารสเลิศตามอัธยาศัย

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู

  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดเหวินหวู่ เพื่อสักการะองค์เจ้าพ่อกวนอู และเทพเจ้าขงจื๊อ โดยบริเวณด้านหน้าของวัดจะมีสิงโตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ถึง2 ตัวเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้ได้ และสิงโตทั้ง 2 ตัวนี้มีมูลค่ามากถึงตัวละ 1 ล้านหยวนไต้หวันเลยทีเดียวได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งย่าน ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ภัตตาคาร 200 ล้าน (อู๋เจี่ยว)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื้อยล้าโดยการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าแร่ธาตุจะบำรุงให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม และทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้นอีกด้วย***(ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำ)***

  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม FRESH FILEDSระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3 เมืองไทเป ? ศูนย์ GERMANIUM POWER? ร้านขนมพายสับปะรด ? วัดหลงซาน ?

  ซีเหมินติง ?ตึกไทเป 101

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เพื่อนำท่านแวะ ศูนย์ GERMANIUM POWERแหล่งผลิตสินค้าที่ทำมาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนปะจุลบ ที่ส่งผลดีผู้สวมใส่โดยตรง อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แผ่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย แล้วให้ท่านแวะชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรือ ?วัดมังกร?ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้และภายในวัดได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามท่านจะได้เห็นลวดลายมังกร และเหล่าเทพเจ้าสร้างไว้โดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ได้ขาดสาย

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

  แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมายยัง ซีเหมินติงแหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมายให้ท่านได้เลือกสรร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยัง ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชมทิวทัศน์ชั้น 89) จุดชมเมืองไทเปในแบบพาโนราม่าที่สวยงามที่สุดอีกแห่งของไทเป อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก อาทิเช่น LOUIS VUITTON, PRADA, VERSACE, GUCCI, CHANEL, ARMANI COLLEZIONI, DIORเป็นต้น

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Hshuanmei-Boutique Hotelระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่ 4 เมืองฮวาเหลียน ? อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ ? เมืองไทเป

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน เมืองหลวงทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน โดย รถไฟด่วน(นั่งประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาธรรมชาติอันเขียวขจี และท่านจะได้จะได้นั่งรถลอดผ่านอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออก ชื่อ ?อุโมงค์ภูเขาหิมะ? ที่มีความยาวถึง 13.9กิโลเมตร

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถนนเหินกว้านกงลู่ เป็นถนนสายยุทธศาสตร์โดยตัดจากตะวันออกไปตะวันตกผ่านใจกลางเกาะไต้หวัน ผ่านหุบเขาที่สั่งสมชั้นของหินแกรนิตและหินอ่อน ชมประตู ? ทาโรโกะจอร์จ? ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นถนนสายนี้ ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น สุสานฉางซุน หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานหินอ่อนซือมู่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินกลับทางสู่ เมืองไทเป โดย รถไฟด่วน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Hshuanmei-Boutique Hotelระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ? อุทยานเหย่หลิว ? DUTY FREE? นั่งรถไฟหัวจรวด ?

  สนามบินเถาหยวน ? กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตหมู่บ้านชาวประมง ที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆ พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายตลอดทางเดิน

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟู้ดกุ้งมังกร

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว อุทยานหินทรายที่เกิดจากการกัดเซาะจากลมและน้ำทะเล ทำให้บริเวณนี้เกิดปรากฎการณ์โขดหินรูปร่างแปลกตา โดยเฉพาะหินทรายรูปเศียรราชินี ที่โด่งดัง จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม กระเป๋า เครื่องสำอางค์ บุหรี่ และสุรามากมาย ณ DUTY FREE

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม***บุฟเฟต์ ***ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน แล้วเดินทางต่อไปยัง สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  22.05 นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 837

  01.30 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา

  หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินและต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

  อัตราค่าบริการ

  วันเดินทาง

  ตามรายการ

  ผู้ใหญ่

  พักห้องคู่

  เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี

  พักเดี่ยว

  จ่ายเพิ่ม

  พักกับ 2ผู้ใหญ่

  มีเตียงเสริม

  พักกับ 2 ผู้ใหญ่

  ไม่มีเตียงเสริม

  ราคาทัวร์

  38,900

  37,900

  36,500

  7,500

  อัตรานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

  2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน (กรณีที่ลูกทัวร์มีแล้วเราหักคืนให้ท่านละ 1500 บาท)

  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

  5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

  2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

  4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี)และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

  การยกเลิก

  1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท

  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102