***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลีย เทศกาลนาดัม 7วัน 6คืน บิน CA

  ราคา : 91,500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ดินแดนแห่งตำนานทะเลทรายโกบี ของชนเผ่านักรบบนหลังม้าอันยิ่งใหญ่ ฉลองเทศกาลนาดัมเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวมองโกล

   

  ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลีย เทศกาลนาดัม 7วัน 6คืน

  โดยสายการบิน แอร์ไชน่า

  กำหนดการเดินทาง 8-14 กรกฎาคม 57

  วันแรก กรุงเทพ? ปักกิ่ง

  16.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถวU ประตู 9 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  19.15 น.ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่งโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 960

  23.45 น. ถึงกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รับกระเป๋า นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก Holiday Inn Express

  *** เวลาท้องถิ่นที่จีนและมองโกเลีย เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ***

  วันที่สอง ปักกิ่ง ? อูลันบาตาร์ (รถไฟสายทรานซ์ไซบีเรีย)

  05.00 น. ออกเดินทางไปสถานีรถไฟ (อาหารเช้ากล่อง)

  08.05 น. ออกเดินทางโดยรถไฟตู้นอน สายทรานซ์ไซบีเรีย ขบวนที่ K3 จุดหมายปลายทางเมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ใช้เวลา 29 ชั่วโมง ทางรถไฟสายทรานซ์ไซบีเรียเป็นทางวรไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก นับเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ท่านจะได้สัมผัสกับการเดินทางในครั้งนี้ อาหารอิสระบนรถไฟ เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

  ***ค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน นอนห้องละ 4 ท่าน***

  วันที่สาม อูลันบาตาร์

  13.20 น. เดินทางถึงเมืองอูลันตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลักคือแม่น้ำทูล ไหลผ่าน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักBAYANGAL HOTELเพื่อพักผ่อนอิริยาบทจากการเดินทาง

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และชม การแสดงพื้นบ้านของชาวมองโกเลียหลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

  วันที่สี่ อูลันบาตาร์ (เทศกาลนาดัม วันแรก)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  เข้าร่วมชม เทศกาลนาดัม ซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่โตและรื่นรมย์ที่สุดในรอบปี ของชาวมองโกเลียเทศกาลนาดัมเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรคุนนู โดยในอดีตตั้งใจให้เป็นการแข่งขันประลองฝีมือเพื่อทดสอบทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักรบเผ่าต่างๆ ของชาวมองโกเลีย เทศกาลนาดัมจะประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาของผู้ชาย 3 ประเภท คือ การแข่งขันงัดข้อ การแข่งม้า และการแข่งขันยิงธนู วันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลซึ่งเราจะร่วมชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ที่สนามกีฬากลางและชมการแข่งขันงัดข้อในปฐมรอบ ส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะเป็นช่วงพิธีการเดินพาเหรด ซึ่งจะมีการนำธงสีขาวของเจงคิสข่าน 9 ผืน มาใช้แห่ในขบวนพาเหรดช่วงทำพิธีการเปิดเทศกาลนาดัมอันสำคัญนี้เท่านั้น ขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจากรัฐสภา มาจนถึงสนามกีฬากลาง

  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างชมงาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ร้านบาร์-บี-คิว BD?sที่ขึ้นชื่อของอูลันบาตาร์ เลือกทานได้ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มสูตรต่างๆ ได้ตามชอบพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พักBAYANGAL HOTEL

  วันที่ห้า อูลันบาตาร์

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางถึงเมืองอูลันบาตาร์ จากนั้นเดินทางไปยัง อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ได้ทั้งเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเยี่ยมชม นำชม วัดกานดาน (Gandan Monastery)เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังฤดูหนาวและฤดูร้อนของข่านโบกด์ ลานแค้มป์เจงคิสข่าน (Genghis Khan Camp Ground)ต่อด้วยนำท่านเยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์(Sukhbaatar Square)ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้น ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี 1921

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำโรงแรมที่พัก BAYANGAL HOTEL

  วันที่หก อูลันบาตาร์?อนุสาวรีย์บนหลังม้าเจงกีสข่าน - เทอเรลจ์ ? กันจีน ซัม

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชม อนุสาวรีย์นักรบบนหลังม้าเจงกิสข่าน ที่มีความสูงถึง 40 เมตร ที่ชาวมองโกลมีความภาคภูมิใจ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เทอเรลจ์ (Terelj)อุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง ชม หินเต่า และหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้ำลึกลับ ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติ ที่เสมือนราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สวยงามปูด้วยพรมซึ่งทำจากดอกไม้สีขาวสะอาดตา (หากเป็นฤดูหนาวช่วงเดือน ต.ค. ? เม.ย. จะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน)

  กลางวัน รับประทานกลางวัน

  นำท่านขี่ม้ามองโกลแวะ เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง จากนั้นขี่ม้าต่อไปยังเชิงเขา เพื่อเดินเท้าต่อสู่บนยอดเขา ชมวัดแห่งการปฏิบัติสมาธิ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงามสุดจะบรรยาย

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กระโจมที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(นอนกระโจม,1 กระโจมนอน 4 ท่าน ไม่มีพักเดี่ยว)

  วันที่เจ็ด เทอเรลจ์ ? อูลันบาตาร์ ? ปักกิ่ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของกระโจมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสนามบินเจงกีสข่าน

  เพื่อเดินทางกลับปักกิ่ง

  11.50 น. ออกเดินทางกลับปักกิ่งดดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 902

  14.00 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพมหานคร

  19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่CA 979

  23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิดดยสวัสดิภาพ

  ****************************************************************************************************************

  หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 88,500 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท

  อัตราค่าบริการรวม :

  ? ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง//อูลันบาตาร์-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA/OM) ชั้นประหยัด

  ? ค่าตั๋วรถไฟ ปักกิ่ง-อูลันบาตาร์

  ? ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  ? ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)

  ? ค่ากระโจมที่พักในแค้มป์ของนักท่องเที่ยว (พักกระโจมละ 2-3 ท่าน การพักกระโจมไม่มีห้องเดี่ยว)

  ? ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  ? ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ และ ค่าพาหนะในการเดินทางพร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง

  ? ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

  ? ค่าขนย้ายสัมภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  ? ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการไม่รวม:

  ? ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ? ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ? ค่าวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย ของผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย

  ? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ? ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ? ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ? สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  ? ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (ประมาณ 5USD ต่อวัน)

  การชำระเงิน และการจอง :

  ? จองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลจำเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้า สำหรับเส้นทางปักกิ่ง-อูลันบาตาร์-ปักกิ่ง หรือวางมัดจำกับสายการบิน เพื่อการันตีที่นั่ง

  ? ทางบริษัทฯขอชำระมัดจำ 20,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

  การยกเลิก

  ? หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  ? สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  ? หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102