***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน บิน QR

  ราคา : 14900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ขอเชิญท่านร่วมท่องเที่ยวประเทศ เวียดนาม ชมความงดงามของ ฮาลองเบย์ ล่องเรือชมทิวทัศน์สวยงามของอ่าวที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก / ชมสุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานโฮจิมินห์ / วัดเจดีย์เสาเดียว/ ทะเลสาบคืนดาบ / วัดหง็อกเซิน / ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เยือนฮาลองบก (นิงห์บิงห์) เมืองแห่งขุนเขา นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวนิงห์บิงห์

   

  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

  โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? ฮาลอง

  10.30น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดอะ ฟินิกซ์ 999 คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน สังเกตป้ายรับ ?THE PHOENIX TOUR ?

  12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน

  14.45 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทางประมาณ 170 ก.ม. ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น ?มรดกโลก?โดยองค์การยูเนสโก้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่ BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่า

  จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดไนซ์พล่าซ่า , เล่นคาสิโน หรือให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? หุ่นกระบอกน้ำ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือมังกร(สำเภาเวียดนาม ที่มีสไตล์การตบแต่งเป็นเอกลักษณ์และความสะดวกสบาย) อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่าน ชมถ้ำ Thien Cung และ ถ้ำ Dau Goชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน นอกจากนี้ยังได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสง สี ที่ลงตัว ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ( ซีฟู้ด)

  หลังจากนั้นเดินทางกลับถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง เดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วก็หายลงไปในทะเลสาบ ชมวัดหง็อกเซินหรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่ชะโงกเงื้อมเหนือเกาะเล็กในทะเลสาบ สร้างโดยผู้กล้าชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่สามารถปลดแอกชาวเวียดนามจากกองทัพมองโกลได้ในสมัยศตวรรษที่13

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการแสดง หุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกซึ่งเป็นการเชิดจากในน้ำ เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CWD HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ฮานอย ? นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ? พระราชวัง HOA LU? ฮานอย ? ถนน 36 สาย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ทางใต้ของเมืองฮานอย ซึ่งมีความสวยงามมากทางภูมิศาสตร์ จนถูกขนานนามว่า ?ฮาลองบก? ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 110 กิโลเมตรนำท่านลงเรือพายล่องตามแม่น้ำHoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร เดินทางถึง Tam Coc (หมายถึงถ้ำสามถ้ำ) ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ และชม Bich Dong Pagoda

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่าเดินทางกลับ ฮานอย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่า 36 สายซึ่งแต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล และหากเดินทางตรงกับช่วงวันศุกร์-เสาร์ ก็จะมีถนนคนเดิน ซึ่งจะปิดถนนให้ท่านเดินช้อปปิ้ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CWD HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ? ทำเนียบประธานาธิบดี ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? วิหารวรรณกรรม ? กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านผ่านเส้นทางของ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และจะปิดบริการช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่อนข้างเข้มงวด ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก ชม ทำเนียบประธานโฮจิมินห์ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ตามด้วย วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฏที่สระดอกบัว และได้ประทานโอรสให้กับพระองค์

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางสู่ วัดแห่งวรรณกรรมหรือ วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จอหงวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจอหงวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจี๊อ และสานุศิษย์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ ทำการเช็คอินท์เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  16.50 บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 829

  18.50 น เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

  ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ กรุ๊ปออกเดินทางที่ 15 ท่าน ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  พัก 2 ท่าน

  เด็กมีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  24-27 เมษายน

  14,900

  ไม่มีราคาเด็ก

  2,500

  8-11/15-18/22-25 พ.ค.

  14,900

  ไม่มีราคาเด็ก

  2,500

  5-8/12-15/19-22/26-29 มิ.ย.

  14,900

  ไม่มีราคาเด็ก

  2,500

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ ?ฮานอย ?กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์

  - ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน

  - ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

  - ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

  - อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (วงเงินคุ้มครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงินคุ้มครองที่ระบุ)

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3%

  - ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

  - ทิป (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+พนักงานขับรถ) วันละ 3 USD

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  กรณีคณะออกเดินทางได้
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  การสำรองที่นั่ง 1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 2.ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

  2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

  3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

  4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102