***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 7 คืน บิน QR

  ราคา : 105900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : โปรแกรมแบบจัดเต็ม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนและสวนน้ำพุที่งดงาม พระราชวังแคทเธอรีน ชมโชว์-ชิมคาร์เวียร์-ว็อดก้า ในพระราชวังนิโคลัส พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิลที่หลากหลายสีสัน พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ สถานีรถไฟใต้ดินที่อลังการ โชว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ตื่นตาตื่นใจ บินตรงกับการบินไทย & บินภายใน ไป-กลับ ที่พักระดับ 4 ดาว สะดวกสบาย *** พิเศษสุดชมการแสดงบัลเล่ต์ ระดับตำนานแห่งโลก ณ โรงละครบอลชอย ***

   

  ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 7 คืน

  โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์

  กำหนดการเดินทาง วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2557

  วันที่ 11 ตุลาคม 2557 กรุงเทพฯ- โดฮา-มอสโคว์ (-/-/D)

  06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์

  10.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR823

  11.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮาเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง(ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่อง50นาที)

  12.45 น. ออกเดินสู่กรุงมอสโคว โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่QR229

  17.55 น. ถึงสนามบินโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SIMONOVSKYหรือระดับเดียวกัน

  วันที่12 ตุลาคม 2557 มอสโคว์ – จตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณภัณฑ์อาร์เมอรี –

  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  08.30 น. จากนั้นไปชมจัตุรัสแดงเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรูปและชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด... หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... ห้างกุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะแบรนด์เนมต่างๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895… สุสานเลนินเป็นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง จากนั้นนั่งรถขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์บน เนินเขาสแปร์โร่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย จากนั้นเดินทางไป พระราชวังเครมลินตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับมา เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1 เพื่อเป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน) ตัวอย่างสิ่งของที่จัดแสดงได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไข่อีสเตอร์ ทำจากโลหะมีค่าหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณีและการลงยา ถือกันว่าเป็นงานอัญมณีชั้นหนึ่ง และไข่ฟาแบร์เช่ ของราชวงศ์รัสเซียถือว่าเป็นกลุ่มงานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการจ้างชิ้นสุดท้าย... บัลลังก์เพชร-เป็นของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช) สร้างในปีค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด... มงกุฏโมนามาค-เป็นของเจ้าชายแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ พระนาม คอนสแตนติน โมโนมาคุส ทำตั้งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ที่ต้องใช้สวมตอนทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและลูกโลก... ราชรถของพระเจ้าบอริส โกดูนอฟ-ได้รับเป็นเครื่องบรรณาการมาจากเจมส์ที่1 แห่งราชวงศ์อังกฤษในปีค.ศ.1603 ทำจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้... จากนั้น เดินเท้าเข้าสู่จัตุรัสวิหารถ่ายรูปกับโบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล ที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมด เข้าชมภายในโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่3 เจ้าชายแห่งมัสโควี ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทำความดีที่หลังการเสียชีวิตได้ไปอยู่ในสวรรค์ และไปถ่ายรูปเป็นการปิดท้ายกับ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้าซาร์ น้ำหนัก 210 ตัน

  *** พิเศษสุดชมการแสดงบัลเล่ต์ ระดับตำนานแห่งโลก ณ โรงละครบอลชอย ***

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย******

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SIMONOVSKYโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่ 13 ตุลาคม 2557 มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟใต้ดิน –ละครสัตว์ (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม

  08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยชนะต่อกองทัพนะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน โดยหลังจากรัสเซียออกจากระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ทางรัฐบบาลได้บูรณะให้คงความสวยงามตามเดิม ห้ามใช้เสียงดัง เชิญทุกท่านถ่ายรูปและเลือซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายตามอัธยาศัยจากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมความงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำมอสโคว (หากเปิดให้บริการ)

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์นำชมความยิ่งใหญ่ของระบบ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโคว์ที่เปิดให้สาธารณะชนใช้บริการเมื่อ ปี ค.ศ. 1935 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ละสถานีมีการตกแต่งแตกต่างกัน งดงามด้วยงานทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้น ฝาผนัง เพดาน ล้วนสวยงามแต่ละสถานีแทนรัฐหรือแคว้นต่างๆ ของอดีตสหภาพโซเวียต แล้วนำท่านสู่ ถนนอาร์บัท(ARBAT STREET) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองมอสโคว์

  1730 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  1900 นำทุกท่านชม ละครสัตว์การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม

  วันที่14 ตุลาคม 2557 มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซากอร์ซ(ZAGORSK)ระยะทางประมาณ 70 กม. ผ่านศูนย์บัญชาการควบคุมศูนย์อวกาศของรัสเซียเข้าสู่เขตชนบทที่สวยงามที่ท่านจะได้เห็นบ้านเก่าแก่แบบพื้นเมืองสวยงาม เมืองซาร์กอร์ซ เมืองแห่งนักบุญเซอร์เกียช มีวัดโบราณทางคริสต์ศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นเมืองแห่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวรัสเซียนิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชม วัดดรินิตี้เซ็นเซอร์เกียช (TRINITY ST.SERGIUS) ที่อดีตเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวัดแห่งนี้ก็หมดความสำคัญลงเนื่องจากระบบคอมมิวนิสต์ไม่สนับสนุน จนเมื่อช่วงต้นของปี 1990 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้ง และประชาชนสามารถปฏิบัติพิธีทางศาสนาได้อย่างเสรี วัดแห่งนี้จึงได้รับการซ่อมแซมเพื่อกลับมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของรัสเซียอีกครั้ง ชมศิลปะความสวยงามของการตกแต่งยอดโดมแบบรัสเซีย หอระฆัง โบสถ์ บ่อน้ำมนต์ แล้วสนุกสนานกับการต่อรองช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย ช้อปปิ้งที่ตลาดอิไมล๊อฟสกี้ (Izmailovsky) ตลาดนัดของชาวรัสเซีย (คล้ายกับจตุจักรเมืองไทย) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกแบบรัสเซีย อาทิเช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก อำพัน ถุงมือหนัง นาฬิการัสเซียเป็นต้น

  17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  20.10 น. ออกเดินทางสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไซบีเรียน เที่ยวบินที่ S7-041

  20.30 น. ถึงสนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านตรวจรับสัมภาระ

  21.30 น. ถึงนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY VOROTA โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่15 ตุลาคม 2557 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  08.00 น. นำชม กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(ST.PETERSBURG) หรืออดีตเมืองเลนินกราด (LININGRAD) นครแห่งประวัติศาสตร์เมืองที่ได้รับยกย่องว่าสวยงามอีกเมืองหนึ่งของโลกเคยเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ และรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรรัสเซีย เมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ออกไปสู่ทะเลบอลติก มีแม่น้ำนีวา (NEVA RIVER) ไหลผ่านกลางเมือง ผ่านชมจตุรัสพระราชวัง(PALACE SQUARE) ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และนำท่านนั่งรถข้ามสะพานอันสวยงามที่มีมากในเมืองนี้ นำท่านบันทึกภาพ SPILT BLOOD CHURCH หรือโบสถ์นองเลือดที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดทำมือ และเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก จากนั้นนำท่านเชมเมืองเซนต์ปีเตอร์โเบิร์กโดย เรือออโรร่าระหว่างนั้นท่านสามารถถ่ายรูปที่มีพื้นหลังเป็น ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (THE PETER AND PAUL FORTRESS) ถูกสร้างขึ้นตามคำพระบัญชาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพร้อมๆ กับการสร้างเมืองใหม่โดยพระองค์เป็นผู้กำหนดรูปแบบด้วยพระองค์เอง ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยพระเจ้าซาร์ จากนั้นนำชม วิหารเซนต์ไอแซค(ST ISAACS CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1818 เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ในงานทางด้านสถาปัตยกรรม เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ งดงามล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัม และยอดโดมตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางใจเมือง ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยภาพวาดภาพไอคอนและโมเสคที่สวยงาม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านสู่ ลานพระรูปพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1834 เพื่อเฉลิมฉลองการมีชัยเหนือกองทัพนโปเลียน ที่ปลายยอดเสาเป็นเทพติดปีกแต่ใบหน้าเป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 1 นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์แฮร์มิทาจและพระราชวังฤดูหนาว(THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บาร์โตโล มิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการก่อสร้างจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร์รีน มหาราชินี อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,057 ห้อง มีบันได 117 แห่ง เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกว่ามากมาย นำชมบันไดที่เด่นที่สุดคือ JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภาพเขียนของจิตรกรเอก ชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโด ดาร์วินชี่, ราฟาเอล, แรมบร้าน, เอลเกรโก้, แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่ และศิลปินอื่นๆ รวมทั้งห้องสำคัญต่างๆ รวมถึงห้องมาลาไค้ท์

  18.00 น. เดินทางสู่ วังนิโครัส เพื่อฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมและการแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง (ระหว่างพักครึ่งรับประทานอาหารว่าง ไข่ปลาคาเวียร์ หรือื่นๆ พร้อมแชมเปญ หรือไวน์แดง)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองในวังนิโครัส

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY VOROTA โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน

  วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  08.30 น. นำท่านนั่งเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปรโตรดวาเรสต์(THE PETRODVORETS) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ ของทะเลบอลติค สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งแรกเริ่มเป็นเพียงพระตำหนักเล็กๆ มีเพียง 7ห้องเท่านั้น หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเยือนยุโรป ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายส์ จึงได้ขยายพระตำหนักให้เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ จนมีชื่อเสียงด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และโดดเด่นด้วยสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆ มากมายซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย เดินทางสู่ชานเมืองของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำชมพระราชวังแคทเธอรีน(CATHERINE PALACE) หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า “หมู่บ้านพระเจ้าซาร์” เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าเซนต์ปีเตอร์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินแก่พระนางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ.1937 เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้ที่มีชื่อเสียง พระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY VOROTA โรงแรมระดับ 4 *หรือระดับเดียวกัน

  วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ -โดฮา-กรุงเทพฯ (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุ๊ปเฟ่ต์ที่ โรงแรม CROWN PLAZA AIRPORT

  14.25น. เดินทางกลับมอสโคว์โดยสายการบินไซบีเรียน S7-041

  15.55น. ถึงสนามบินที่มอสโคว์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  18.55น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว์ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ QR230

  วันที่18 ตุลาคม 2557 กรุงเทพมหานคร

  00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อทำการรอเปลี่ยนเครื่อง

  01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828

  12.05น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อัตราค่าบริการ สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปเดิน 20 ท่านเท่านั้น

  ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 108,900 บาท

  เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ 97,900 บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 12,600 บาท

  ในกรณีที่ท่านมีตั๋วเครื่องแล้วค่าบริการ ท่านละ 66,900 บาท

  อัตราค่าบริการ สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

  ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 105,900 บาท

  เด็ก (2-12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ 100,900 บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 12,600 บาท

  ในกรณีที่ท่านมีตั๋วเครื่องแล้วค่าบริการ ท่านละ 69,900 บาท

  *** หากท่านใดไม่ประสงค์จะชมบัลเล่ต์ลดท่านละ 4,500 บาท ***

  ** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น**

  อัตราค่าบริการรวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย+สายการบินภายในประเทศรัสเซีย 2 ครั้ง

  - ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ

  - ค่าอาหารตามรายการ

  - ค่าภาษีสนามบินตามรายการ

  - ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงาน

  - ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

  - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

  - รวมค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

  - ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

  - ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.

  - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ- หัวหน้าทัวร์ 5 USD / วัน / คน

  การจองและชำระเงิน

  - กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน

  การยกเลิก

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000.-บาท

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (20,000.-บาท)

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

  - ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%

  หมายเหตุ

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ

  -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้ มากที่สุด

  - เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

  - สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่)

  - ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ำมันที่ขึ้น

  - สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป

  - ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

  - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102