***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2015 5 วัน 3 คืน บิน MU

  ราคา : 39900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ฮาร์บิน.. พิชิตความหนาวสุดขั้วหัวใจกว่า –20 C° ชมการปั้นหิมะสุดอลังการ “เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์” พร้อมท้าความหนาวไปกับ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ชมความสวยงามและตระการตากับการแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชม “เสือไซบีเรีย” แบบใกล้ชิด ...สนุกสนานกับ “ลานสกีเอ้อหลิงซาน” ...ชมโชว์ ปลาวาฬเบดูก้า ที่ HARBIN POLAR LAND ชื่นชมความงามของ โบสถ์เซนต์โซเฟีย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนเซนทรัล ถ่ายรูปกับ หอมังกร โบสถ์อเล็กเซฟ สัมผัสบรรยากาศแบบจีนที่ THE KANTO ANCIENT ALLEY *** ประทับใจกับดินเนอร์สุดอลังการ...สุกี้ในไอซ์โดมระดับ 5 ดาว ***

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2015 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ — เซี่ยงไฮ้

  22.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่ สอง เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน — ร้านของกันหนาว — ถนนกัวเกอหลี — โบสถ์อเล็กเซฟ- หอมังกร

  01.55น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่MU 548

  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  07.00 น. เดินทางไปสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ รอต่อเครื่อง (รับประทานอาหารที่สนามบิน แจกท่านละ 40 หยวน)

  10.55น. ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน โดย ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9173

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  13.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

  ***นำท่านซื้อหรือรับอุปกรณ์กันหนาว (สำหรับท่านที่รับของแถม)ที่ร้านค้าท้องถิ่น ***

  ...สมควรแก่เวลานำท่านไป ถนนกัวเกอหลีซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์อเล็กเซฟ ซึ่งเป็นโบสถ์ทางคริสตจักรที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ท่านอาจจะได้เห็นการทำพีธีกรรมทางศาสนา ศริสต์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปภายนอกเป็นที่ระลึก

  ...จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ หอมังกรซึ่งเป็นหอของสถานนีโทรทัศน์ที่สร้างด้วยเหล็ก และเป็นหอโลหะที่สูงที่สุดในเอเซีย(ไม่รวมค่าขึ้นหอ ประมาณท่านละ 150 หยวน ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อไกด์ท้องถิ่นได้ ส่วนใหญ่จะไม่เปิดให้ขึ้นถ้าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษสุด...ดินเนอร์สุกี้ในไอซ์โดม ระดับ 5 ดาว ***

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ลานสกีเอ้อหลิงซาน —ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก —ถนนเซ็นทรัล —วิหารเซนต์โซเฟีย (เข้าชมภายใน) —

  อนุสาวรีย์ฝั่งหง — สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ ( ค่าอุปกรณ์และค่าเล่น หากประสงค์จะเล่นสกี สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน

  ...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

  ...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (เข้าชมภายใน)วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย

  ...นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7เมตรจึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30เซนติเมตรยาว 140กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 28วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13เมตรยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก HARBIN ICE FESTIVAL” ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ —Harbin Polar Land -โชว์ว่ายน้ำแข็ง — สวนเสือไซบีเรีย — วัดจี๋เล่อ

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย ซึ่งจะมีการประกวดการแกะสลักหิมะนี้ทุกปี นำท่านชมโดยรถไฟฟ้า และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก (รวมค่ารถไฟฟ้าแล้ว)

  จากนั้นนำท่านสู่ HARBIN POLAR LANDพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชมการแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า —20 องศา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  ...จากนั้นนำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น รถท้องถิ่น ที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

  ....นำท่านชม วัดจี๋เล่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองฮาร์บิน ให้ทุกท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจี๋เล่อ นี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวที่มาฮาร์บินสมควรจะมาเยือน วัดนี้สร้างโดยรัฐบาลจีนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเพื่อเตือนรัสเซียว่าฮาร์บินอยู่ในดินแดนของจีน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ ห้า The Kanto Ancient Alley - เซี่ยงไฮ้ — กรุงเทพมหานคร

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ The Kanto Ancient Alley เป็นถนนคนเดินคล้ายๆถนนหวังฟู่จิงที่ปักกิ่ง แต่ต่างกันที่ ที่นี่เป็นแบบอินดอร์ท่านสมารถเลือกซื้อสินค้าและขนมโบราณรวมถึงทานอาหารตามร้านต่างๆได้ที่นี่ และยังมีการแสดงพื้นเมืองให้ท่านได้ชมอีกด้วยทุกชั่วโมง

  *** วันนี้อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ***

  ***ท่านสามารถขอคำแนะนำจากไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ได้ ***

  12.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิน เพื่อเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  14.35 น. กลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ด้วย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9174

  17.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นทำการต่อเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพมหานคร

  21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครด้วย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547

  00.55 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  *****************************************

  กำหนดการเดินทาง *** แต่ละกรุ๊ปไม่เกิน 25 ท่าน 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ทุกกรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย***

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียง

  พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  27-31 ธันวาคม 57

  28 ธันวาคม 57 — 1 มกราคม 58

  29 ธันวาคม 57 — 2 มกราคม 58

  30 ธันวาคม 57 — 3 มกราคม 58

  31 ธันวาคม 57- 4 มกราคม 58

  1-5 มกราคม 58

  2-6 มกราคม 58

  39,900

  39,900

  39,900

  39,900

  39,900

  39,900

  39,900

  38,900

  38,900

  38,900

  38,900

  38,900

  38,900

  38,900

  37,500

  37,500

  37,500

  37,500

  37,500

  37,500

  37,500

  7,500

  7,500

  7,500

  7,500

  7,500

  7,500

  7,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ - รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทาง บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  - เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตรานี้รวม

  Øตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด

  Øภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  Øโรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  Øธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  Øอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  Øรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ

  Øหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)

  Øมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  Øค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ

  Øประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

  ของสมนาคุณพิเศษ

  Øกระเป๋าเดินทางทุกท่าน...ไม่รับลดค่าทัวร์ 200 บาท

  Øคูปองส่วนลดของ King Power (สามารถใช้ได้ทั้งที่สุวรรณภูมิและซอยรางน้ำ)

  Øอุปกรณ์กันหนาว ได้แก่ เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หมวก ถุงมือ ที่ปิดหู และรองเท้า ....รับที่ฮาร์บิน *** ไม่รับลดค่าทัวร์ 600 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  Øค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20กิโลกรัมต่อท่าน)

  Øค่าทิปมัคคุเทสก์ท้องถิ่น ต่อท่านทั้งทริป 150 หยวน ....เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน...บังคับทิป

  Øค่าทำหนังสือเดินทาง

  Øทิปพนักงานยกกระเป๋า,เจ้าหน้าที่ขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

  Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  Øค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  Øสำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  Øค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  Øค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  Øค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หรือแล้วแต่กรณี โปรดสอบถาม สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  · หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  · สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่าน แล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  · บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  · บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  · หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  · บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  · รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  · ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  · กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  · มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

  · หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ และจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102