***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - ปักกิ่ง 2015 7 วัน 5 คืน บิน HU

  ราคา : 42900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ฮาร์บิน.. พิชิตความหนาวสุดขั้วหัวใจกว่า –30 C° ชมการปั้นหิมะสุดอลังการ “เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์” พร้อมท้าความหนาวไปกับ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ชม โชว์ปลาวาฬเบดูก้า ที่ HARBIN POLAR LAND ชมความสวยงามและตระการตากับการแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชม “เสือไซบีเรีย” แบบใกล้ชิด ...สนุกสนานกับ “ลานสกีเอ้อหลิงซาน” ชื่นชมความงามของ โบสถ์เซนต์โซเฟีย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนเซนทรัล ปักกิ่ง.. พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก… จัตุรัสเทียนอันเหมินที่ใหญ่ที่สุดในโลก... พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” ที่ประทับของฮ่องเต้ 24 พระองค์ ชมสีสันโอลิมปิก2008 “สนามกีฬารังนก”.. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หวังฟู่จิ่งและตลาดรัสเซีย .... อึ่ง ทึ่ง เสียวกับ กายกรรมปักกิ่ง อันตระการตาและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก .......ลองลิ้มชิมรส สุกี้ระดับ 5 ดาว....ใน ไอซ์โดม.......

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - ปักกิ่ง 2015 7 วัน 5 คืน

  โดยสายการบิน ไหหนาน แอร์ไลน์

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ

  22.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไหหนาน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่สอง ปักกิ่ง —ฮาร์บิน — สวนเสือไซบีเรีย — HARBIN ICE FESTIVAL

  01.40น. เหินฟ้าโดยสายการบิน ไหหนานา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7996 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  06.50น. เดินทางถึงท่าอากาศยานปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปยังส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางไปยัง เมืองฮาร์บิน

  09.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิ้น โดย สายการบินไหหนาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7129 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  11.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ลานสกีเอ้อหลิงซาน —ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก —ถนนเซ็นทรัล —วิหารเซนต์โซเฟีย — อนุสาวรีย์ฝั่งหง — สวนสตาลิน

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ (หากประสงค์จะเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (ชมด้านใน)วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7เมตรจึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30เซนติเมตรยาว 140กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 28วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13เมตรยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*** ลองลิ้มชิมรส สุกี้+น้ำจิ้มรสเด็ด ใน ไอซ์โดม ระดับ 5 ดาว ***

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก POST HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ — HARBIN POLAR LAND —โชว์ว่ายน้ำแข็ง — ปักกิ่ง

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก

  จากนั้นนำท่านสู่ HARBIN POLAR LANDพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชมการแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็งของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า —20 องศา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  21.50น. เหินฟ้ากลับสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน ไหหนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7128 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  23.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองปักกิ่ง

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARIVA WEST HOTEL ระดับ 4 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ห้า กำแพงเมืองจีน( นั่งกระเช้า)—พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง —ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฟูจิ่ง

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กำแพงเมืองจีน ซึ่งมีความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม‘กำแพงหมื่นลี้’และเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งเดียวที่สามารถมองเห็นจากนอกโลกได้ ชมความใหญ่โต อลังการของกำแพงที่สร้างในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 จากแรงงานและเลือดเนื้อ เพื่อเป็นปราการที่แข็งแกร่ง ปกป้องเมืองจีนในสมัยโบราณกาล จากนั้นให้ท่านได้นั่งกระเช้า พิชิตกำแพงเมืองจีน กับการเดินลัดเลาะบนกำแพง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามสุดตา จนต้องบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อ ระหว่างทาง นำท่านชมโรงงานการผลิตหยก ที่มีชื่อเสียงของจีน เพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าหยกเป็นที่ระลึก หรือเครื่องรางที่เป็นที่มาแห่งความเชื่อเรื่องการค้าขายว่าต้องมีหยกติดตัว หรือ สัตว์มงคงของจีน เผ่ซิ่ว ซึ่งเป็นสัตว์มงคงที่เรียกเงินทองมาให้สู่ผู้เป็นเจ้าของ

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิงตั้งแต่เริ่มราชวงศ์จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัดการแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 26 ฉาก โดยในแต่ละฉากหุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่าของจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยววิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ได้ส่งเสริมการรักษาจากสมุนไพร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าพันปี พร้อมผ่อนคลายอิริยาบถ กับการนวดฝ่าเท้า ขจัดความเมื่อยล้าจากการเดินมาระยะทางที่ไกล จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอกของ สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม”โดยพยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ในสนามกีฬาสามารถบรรจุคนได้ถึง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดานและผนัง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...

  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆสำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนนรวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครันพาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อนอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิวตามอัธยาศัย

  ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก ARIVA WEST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่หก จัตุรัสเทียนอันเหมิน — พระราชวังกู้กง — พระราชวังฤดูร้อน — กายกรรมปักกิ่ง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมิน นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังประกอบด้วยอนุสาวรีย์ วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกของท่านเหมาเจ๋อตุง ซึ่งใกล้กันนั้นจะเป็น พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ นำชมพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเยี่มชม "โรงงานไข่มุก" ซึ่งเป็นร้านของรัฐบาล พอเข้าไปถึงเขาก็เปิดวีดีโอภาคภาษาไทยแสดงถึงขั้นตอนการผลิตไข่มุกจากตัวหอย วิธีการทำไข่มุกเริ่มจากตัดชิ้นเนื้อของหอยไปใส่ในเปลือกหอย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4-7 ปี ถึงจะออกมาเป็นไข่มุก และไข่มุกที่ปักกิ่งจะเป็นไข่มุกน้ำจืด ไม่เหมือนบ้านเราที่จะเป็นไข่มุกน้ำเค็ม ในหอย 1 ตัว จะมีไข่มุกได้มากถึง 40 เม็ด และสามารถมีได้หลายๆ สี อย่างเช่น สีชมพู สีทอง สีขาว สีม่วง จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน สวนสาธารณะ "อี้เหอหยวน" หรือวังฤดูร้อน วังฤดูร้อนหรือที่เรียกกันว่า สวนสาธารณะอี้เหอหยวนนั้น จักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จินทรงมีพระราชโองการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ต่อมาในหลายราชวงศ์มีการสร้างเสริมเติมต่อหลายครั้ง พระจักรพรรดิเฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปและทรงให้ชื่อว่า อุทยาน "ชิงอีหยวน" เมื่อ ค.ศ. 1860 อุทยานแห่งนี้ถูกทหารพันธมิตร อังกฤษ - ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีได้ใช้งบประมาณกองทัพเรือของชาติซี่งเป็นเงินแท่ง 5 ล้านตําลึงมาสร้างอุทยานนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น "อี้เหอหยวน" อุทยานนี้มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ก็ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม อุทยานอี้เหอหยวนประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ"คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 725 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงหู ในทะเลสาบคุนหมิงหูมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน...

  ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ให้ท่านเพลินเพลิด ตื่นตากับการแสดงหลากหลายชุด ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก ARIVA WEST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย — กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ..ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ และลานหยวนชิว เป็นต้น หอเทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบกันเต็มที่ จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านชาซึ่งจะมีการแสดงชงชาให้ดู โดยพนักงานมานั่งสาธิตอธิบายวิธีการชงชาแต่ละชนิดให้ชม เท่าที่จำได้มีสาธิตชงชา 5 ชนิด เช่น ชาอู่หลง ที่หอมหวาน , ชากุหลาบ เป็นต้น และก็ให้ชิมชาที่ชงแล้วด้วยว่า วิธีการและความหอมหวานของชาเป็นอย่างไร เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นพนักงานก็พามาที่ร้าน ให้เลือกซื้อหาทั้งชา ทั้งแก้วชา ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ราคาก็กลาง ๆ ไม่ถือว่าแพงมากนัก

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้า ก็อบปี้ แบรนดังของโลก เช่น หลุยส์วิตตอง ชาเนล เป็นต้น ให้ท่านเลือกชื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานปักกิ่ง ตรวจเช็คสัมภาระ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

  20.05 น. เหินฟ้ากลับสุ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไหหนาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7995 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  00.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิม พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

  *******************************

  กำหนดการเดินทาง *** ทัวร์อาร์บิน กรุ๊ปไม่เกิน 20-25 ท่านเท่านั้น ***

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  + ผู้ใหญ่ 2 ท่านเตียง

  เด็กไม่มีเตียง

  + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  28 ธันวาคม 57 — 3 มกราคม 58

  42,900

  42,900

  41,900

  41,900

  40,900

  409000

  8,500

  8,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ - รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทาง บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  - เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตราบริการนี้รวม

  vตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ฮาร์บิน —ปักกิ่ง — กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ

  vภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

  vวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 4 วันทำการ

  vที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ

  vอาหารตามที่ระบุในรายการ

  vจัดนำเที่ยวตามรายการ

  vหัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  vรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  vนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

  vประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  vค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  vค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  vค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  vค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  vสำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  vค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  vค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ

  vไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ทั้งหมด 200 หยวนต่อท่านตลอดการเดินทาง(เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  กรณีคณะออกเดินทางได้
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  การสำรองที่นั่ง 1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 2.ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

  11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทาง

  บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102