***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - เซี่ยงไฮ้ 2015 6วัน 4คืน บิน MU

  ราคา : 40900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งความทันสมัย จนได้รับการขนานนามว่า มหานครปารีสแห่งตะวันออก หางโจว เมืองแห่งทะเลสาบที่งดงาม เป็นที่ต้องพระทัยนักของพระนางซูสีไทเฮา ฮาร์บิน เมืองแห่งเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ อารยธรรมจีนรัสเซีย ที่ผสมผสานอย่างลงตัว อูเจิ้น เมืองที่มีคลองที่ขุดด้วยมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - เซี่ยงไฮ้ 2015 6วัน 4คืน

  โดยสายการบิน ไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้

  23.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเดอะ ฟีนิกซ์ 999 คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  01.55น. เหินฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สะดวกสบายตลอดการเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้

  วันที่สอง หางโจว ?ทะเลสาบซีหู ?วัดจี้กง ?ศาลเจ้างักฮุย ?ชาบ่อมังกร - โชว์ราชวงศ์ซ่ง

  07.00น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบซีหู เพื่อลงเรือล่องชมความสวยงามของทะเลสาบ ? ซีหู ? หนึ่งในทะเลสาบที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของกวีและนิยายดังหลายเรื่อง อาทิ นางพญางูขาว ฯลฯ มีคนเปรียบทะเลสาบซีหูเหมือนนางไซซี ซึ่งเป็น1ใน 4 สาวงามของประเทศจีน ทะเลสาบซีหู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง จึงได้

  ชื่อว่า ?ซีหู? ซึ่งแปลว่าทะเลสาบตะวันตก มีเนื้อที่5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว 15 กม. ชื่นชมทัศนียภาพอันแสนร่มรื่นของสวนที่อยู่ริมทะเลสาบ จากนั้นผ่านชมเจดีย์เหลยเฟิง หรือเจดีย์นางพญางูขาว ซึ่งเป็นเจดีย์ดั้งเดิมสร้างครั้งแรกเมื่อกว่า

  1,500ปีก่อน ปัจจุบันได้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ ครอบฐานเจดีย์เดิมชมภาพแกะสลักที่สวยงามเกี่ยวกับนิยายชื่อดังเรื่องนางพญางูขาว โดยบริเวณรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย จุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองถนน สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษในการล่องเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดหลิงหยิง หรือ วัดจิ้งฉือ (วัดจี้กง) ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดซิวหลิงเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในวัดประกอบด้วย วิหารหวังเตี้ยน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเว๋โถ วิหารต้าชงเปาเตี้ยน เป็นวิหารหลัก ใหญ่ที่สุดของวัด ภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ สร้างทำจากทองแดง มีน้ำหนักถึง 60 ตัน นอกจากนี้ยังมีวิหารเวินเติ้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระจี้กง บ่อน้ำขนไม้ ที่พระจี้กงแสดงอภินิหาร และยังมีหอระฆังสูง 3 เมตรภายในบรรจุทองแดงหนัก 40 ตัน ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้มอบให้ทางวัดในปี 1986...

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ออกเดินทางต่อ ชมสุสานวีรบุรุษงักฮุยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว?อิ่วจาก้วย? ระหว่างทาง แวะลิ้มลองรสชาติของชาที่ได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดในจีน คือ ชาหลงจิ่ง หรือ ชาบ่อมังกร โดยมีคุณสมบัติที่จำง่าย ๆ คือ ....กินดี นอนได้ ถ่ายสะดวก...อิสระกับการชมการสาธิตการชงชา พร้อมเลือกซื้อสินค้าดีดี เป็นของฝากคนทางบ้านท่านรัก ...จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty Imperial Street) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 บนถนนจงซาน เมืองไคเฟิง เพื่อเลียนแบบบรรยากาศของ Imperial Street ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตามภาพวาด ภาพริมแม่น้ำในเทศการเชงเม้ง ของจิตรกรจังเต๋อตวน มีการแสดงต่างๆ 2 บนฝั่งถนนเช่น เปาบุ้นจิ้นตัดสินคดี การโยนผ้าหาเจ้าบ่าว การแสดงกายกรรมและ เรื่องราวของทะเลสาบซีหู โชว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองหางโจว สนุกสนานเร้าใจกับหลายหลายการแสดงตามอัธยาศัย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Zijingganghotel www.zjgkg.com หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สาม เมืองโบราณอูเจิ้น -โรงงานผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น ซึ่ง "อูเจิ้น" เป็นเมืองเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง "ถงเซียง" มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหางโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1,700 ปี เป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอูเจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมาย ที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำให้ท่านได้ชมบ้านเรือนเก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในมีทั้งร้านขายยาโบราณ อีกทั้งนำท่านชมกรรมวิธีทำเหล้าแบบโบราณ และ การย้อมผ้าแบบดังเดิม

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับ ผ้าไหม

  โดยเฉพาะ ผ้าไหมที่เมืองหางโจว มีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งที่พระนางซูสีไทเฮาเมื่อครั้งยังเรืองอำนาจอยู่ ต่อมาท่านได้ทรงประชวรด้วยโรคปวดตามไขข้อและได้ซินแสที่รอดจากการประหาร เพราะได้สั่งแค่ผ้าห่มไหมจากเมืองหางโจวให้ทรงห่ม แก้อาการปวดตามข้อ และปวดกระดูก แก้โรคนอนไม่หลับ ฯลฯ..จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  21.00น. ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็ง ฮาร์บิน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5619

  23.50น. เดินทางถึงเมืองน้ำแข็งฮาร์บิน ตรวจรับสัมภาระ (อากาศที่ฮาร์บิ้นหนาวมาก กรุณาเตรียมตัวใส่ชุดกันหนาวให้พร้อมก่อนออกจากท่าอากาศยานฮาร์บิ้น) จากนั้น เดินทางเข้าเมือง ระหว่างทาง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้อนรับ และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KUNLUN HOTEL /FEILONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ?ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ?ถนนเซ็นทรัล ?วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่(ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีสนใจติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมืองของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไ ม่เหมือนใคร สมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (ชมด้านใน) วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** สุกี้ระดับ 5ดาว ในไอซ์โดม***

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อชม งานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก KUNLUN HOTEL /FEILONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ ?HARBIN POLAR LAND - สวนเสือขาว ?โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ออกเดินทางสู่ เทศกาลแกะสลักหิมะที่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก..จากนั้นนำท่านสู่ HARBIN POLAR LANDพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชม การแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า ? 20 องศา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  จากนั้น เดินทางต่อสู่ สวนเสือขาวหรือสวนเสือหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือ และสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรง แยกจากกัน

  17.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาร์บิน ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

  *** อาหารค่ำอิสระที่สนามบิน ***

  18.05 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5612

  21.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MANDARIN HOTEL SHANGHAI www.mandarin-cn.com ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่หก ไว่ทาน - หอคอยไข่มุก ? ช้อปปิ้งถนนนานกิง ? เฉินหวังเมี่ยว-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขต ไว่ทาน(Waitan)หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์(The Bund) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน ถนนที่มีทิวทัศน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกว้างที่โค้งไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ โดยด้านหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ที่มีรูปทรง สถาปัตยกรรม เป็นแบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย ในยามกลางวัน บริเวณเดอะบันด์ก็เป็น ที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยามราตรี บริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ ที่บ้างก็จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ ให้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเซี่ยงไฮ้และแม่น้ำหวงผู่ สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง หอไข่มุก(The Oriental Pearl TV Tower) เป็นหอที่ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ สูง 468 เมตรที่สวยที่สุด หอไข่มุกตั้งอยู่หน้าอ่าวผู่ตงใหม่ในตอนกลางคืนมีการเปิดไฟสวยงามตระการตา และในบริเวณใกล้เคียง...จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านถนนนานกิง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ เพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด และการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของชาวจีนที่รวมกลุ่มกัน ซึ่งถือเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ ....

  เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร ***บุฟเฟต์ 6 ดาว โกลด์เด้น จากัวร์ ***

  หลังอาหารเดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิตหยกของเมืองเซี่ยงไฮ้ นำชมการผลิตเครื่องรางนำโชคของชาวจีน ผีชิ่ว ซึ่งถือ

  เป็นเครื่องรางที่ผู้ที่ทำการค้าขายหรือนักธุรกิจ ควรมีไว้ครอบครอง เนื่องจากเป็นสัตว์มงคล ที่มีลักษณะเด่นคือ หัวเป็นสิงห์ ตัวเป็นม้า และขาเป็นมังกร มีปีก มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดเงินทองมาสู่เจ้าของ จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์กันต่อที่ เฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และให้ท่านได้ชิม เสี่ยวหลงเปา ต้นตำหรับได้ที่นี่

  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟแม่เหล็กที่มีความทันสมัย และเป็นนวัตกรรมใหม่ของการคมนาคม ซึ่งรถไฟนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง เดินทางสู่ท่าอากาศยานผู่ตงตรวจเช็คสัมภาระ และที่นั่งบนเครื่องบิน

  21.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547

  00.55น. เดินทางถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ??????????????????????????? ? ?????

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  เด็กไม่มีเตียง

  พักเดี่ยว

  27 ธันวาคม 57 ? 1 มกราคม 58

  28 ธันวาคม 57 ? 2 มกราคม 58

  29 ธันวาคม 57 ? 3 มกราคม 58

  30 ธันวาคม 57 ? 4 มกราคม 58

  40,900

  39,900

  39,000

  8,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  อัตราบริการนี้รวม

  v ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

  v ภาษีน้ำมันและภาษีอื่น ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  v ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  v วีซ่าเข้าประเทศจีน

  v ที่พักตามที่ระบุในรายการ

  v อาหารตามที่ระบุในรายการ

  v จัดนำเที่ยวตามรายการ

  v มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  v มัคคุเทศก์จากไทย บริการตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางเกิน 15 ท่าน)

  v รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  v ประกันชีวิตวงเงินท่านละ1,000,000 บาท

  v แถมฟรีกระเป๋าเดินทาง หมวก,ถุงมือ,ผ้าพันคอ ที่ปิดหู รองเท้า เสื้อกันหนาว ท่านละ 1 ชุด

  อัตรานี้ไม่รวม

  v ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด(20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  v ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  v ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  v ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  v สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  v ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  v ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  v ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 180 หยวนต่อท่าน ทั้งทริป ( เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  ? หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102