***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year Taipei ไต้หวัน - อาลีซาน 5 วัน 4 คืน บิน TG

  ราคา : 41900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 /สัมผัสความเร็วรถไฟฟ้าหัวจรวด/พาทุกท่านชมตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลกพร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกไทเป 101/นั่งรถไฟโบราณพร้อมสัมผัสพระอาทิตย์ยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน/พิพิธภัณฑ์กู้กง/อุทยานเย่หลิ่ว/ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/กราบไหว้ขอพรสิ่งศักิดิ์/ชิมชาอู่หลง/ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน/แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวทุกคืน เมนูพิเศษ :ติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี/ สเต็กกระทะร้อนพร้อมสลัดบาร์สไตล์ไต้หวัน / บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน/สลัดกุ้งมังกรไต้หวัน

   

  ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year Taipei ไต้หวัน - อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

  เดินทางวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558

  วันที่ 31 ธ.ค. 57: กทม. – สนามบินเถาหยวน – รถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –

  แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

  07.10 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG 634

  11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน?ภัตตาคาร CITYSUITE TAOYUAN

  บ่าย พาทุกท่านเดินทางสู่ รถไฟฟ้าหัวจรวด ให้ทุกท่านได้สัมผัสความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงสถานีรถไฟฟ้าหัวจรวดไทเป หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอัมสมควร พาทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามแควร์ไทเป)ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่นUNIQLO,MUJI, DAISO, WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคารสุกี้ ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน

  หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 เพื่อชมการ COUNT DOWN ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก

  HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

  วันที่ 01 ม.ค. 58: ไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

  เช้า บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้าพาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ณ ภัตตาคารอาหารทะเลพื้นเมือง เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกรไต้หวัน

  บ่าย พาทุกท่านเดินสู่พาทุกท่านสู่อุทยานเย่หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไถจงตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามพาทุกท่านถ่ายภาพหมู่บ้านสายรุ้งหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 - 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตสำหรับการท่องเที่ยวขอเมืองไถจงไปแล้ว โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุงฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืนฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญี่ทึ่สุดในเมืองไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA TIGER,NEW BALANCE ,ADIDAS,NIKE,K-SWISSเป็นต้น ราคาที่ไถจงจะถูกกว่าที่ไทเป และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันมากมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  HOTEL:SPENDOR INN HOTEL TAICHUNG(4STAR)หรือเทียบเท่า

  วันที่ 02 ม.ค. 58: ไถจง – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน

  เช้า บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินสู่ วัดจงไถฉานซื่อเป็นวัดที่ใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน และยังเป็นวัดประจำภาคกลางอีกด้วย ภายในวัดผสมผสานหลายๆนิกายเข้าไว้ด้วย และวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง และยังถือได้ว่าเป็นวัดที่ทันสมัยอันดับต้นๆของไต้หวันอีกด้วย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

  บ่าย พาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตรได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK)ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ เป็นภูเขา อาหลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  HOTEL: GAU SHAN CHING HOTEL ALISHAN (4STAR)หรือเทียบเท่า

  วันที่ 03 ม.ค. 58: นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า – เดินชมสวนสน 2,000 ปี - เจียอี้ -

  แวะชิมชาอูหลง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  เช้า พาทุกท่านเดินทางไป นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซัน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน เทือกเขา อวี้ซาน มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พักบริการอาหารเช้า?ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านสัมผัสความงดงามของ ป่าสน 2,000 ปีบริเวณแนวทิวสนแห่งนี้ จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมายได้เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ภัตตาคาร STEAK NOBLE FAMILY

  บ่าย พาทุกท่านเดินทางสู่พาทุกท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอูหลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพาทุกท่านสู่เมืองไทเปถึงเมืองไทเป

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ?ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเดินทางไปยัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  HOTEL: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER (4STAR)หรือเทียบเท่า

  วันที่ 04 ม.ค. 58: ไทเป– พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)-

  วัดหลงซานซื่อ – ร้านพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน– กทม.

  เช้า บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ?ภัตตาคารติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา

  บ่าย พาทุกท่านสู่ตึกไทเป 101 ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่าDamperเป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5 เมตร หนักถึง660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1ถึงชั้น 5เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลงซานซื่อเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพรหลังจากนั้นพาทุกท่านซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ร้านพายสัปปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มี เนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดีได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน บริการอาหารว่างบนรถ?

  20.10 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG 635

  23.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย 1 ท่าน

  หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา

  และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน/ราคาต่อท่าน 41,900บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 41,900บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 41,900บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 39,900บาท

  พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900บาท

  พิเศษ : สำหรับท่านที่มีวีซ่า อเมริกา ยุโรป อังกฤษ นิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ รับส่วนลดทันที 1,500 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร

  - มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน

  - ค่าที่พักโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า2 – 3 ท่าน ต่อห้อง

  - ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง

  - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

  - ค่าวีซ่าไต้หวัน

  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 23 กก.

  - ค่าภาษีเดินทาง Travel Tax หรือ Fuel Surcharge

  - ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินตามเงินไขกรมธรรม์ (1,000,000/500,000 บาท)

  อัตรานี้ไม่รวม

  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ซึ่งเกิดจากความพึ่งพอใจของท่านที่ได้รับบริการของท่าน

  - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก (สำหรับผู้ถือต่างด้าว)

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  - ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. ต้องเสียค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มตามราคาที่สายการบินกำหนดไว้

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102