***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  เชียงราย

  วันเดินทาง: สอบถาม

  ราคา : 12,500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เชียงราย พระธาตุดอยตุง ไร่ชาชุ่ยฟง สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น

   

  ทัวร์ภาคเหนือ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

  โดย เครื่องบิน

  วันแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง - เชียงราย - วัดร่องเส้นเต้น - สิงห์ปาร์ค - วันร่องขุ่น - เชียงรายไนท์มาร์เก็ต

  04.45 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทเดอะฟีนิกซ์ 999 คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  07.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3200 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

  08.30 น. เดินทางสนามบินแม่ฟ้าหลวง นำท่านรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น นำท่านชม พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ที่สร้างในศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหว

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอกโอชา มื้อที่ 2

  บ่าย นำท่านสู่ สิงห์ปาร์ค เป็นไร่เชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าว บาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วยังมีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ ไร่ ของบริษัทบุญรอดจะปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่ หลง มะนาว หม่อน สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารยูนาน มื้อที่ 3 อิสระให้ท่านอิสระเดินเล่น ณ เชียงรายไนท์มาเก็ต ให้ท่านสนุกสนานกับลานเบียร์ และ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

  พักที่โรงแรม เวียงอินน์ โรงแรมระดับ 4 ดาว

  วันสองของการเดินทาง พระธาตุดอยตุง - สวนดอกไม้ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก มื้อที่ 4

  09.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูก ไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน(ระดับความสูง 2,000 เมตร) มี อากาศหนาวเย็นตลอดปี สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารกลางวัน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารดอยตุง มื้อที่ 5

  บ่าย นำทุกท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เน้นความ เรียบง่ายเป็นพระตำหนักสองชั้นและชั้นลอย ชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วนแต่เชื่อมต่อกันเป็นอาคาร หลังเดียว มีกาแลและไม้แกะสลักเป็นเชิงชายลายเมฆไหลที่อ่อนช้อยโดยรอบ เป็น สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างบ้านปีกไม้ ศิลปะล้านนา กับชาเลต์แบบ Swiss Chalet จากนั้นนำท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวงหรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้หลากสีสัน กว้าง ไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บี โกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่างๆ ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มจุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวก รองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่มีดอกสวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว ของ มีเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่าพระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่องที่สื่อถึงการทำงาน จะสำเร็จได้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านเลือดซื้อสินค้าพิ้นเมืองตามอัธยาศัย สมควร แก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเดอล้านนา มื้อที่ 6

  พักที่โรงแรม เวียงอินน์ โรงแรมระดับ 4 ดาว

  วันที่สามของการเดินทาง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน - ไร่ชาฉุยฟง - วัดห้วยปลากั้ง - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - สนามบินดอนเมือง

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก มื้อที่ 7

  09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นภาษาจีนที่หมายถึง ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม เมื่อ ใครได้มาเห็นไร่ชาแห่งนี้ก็คงไม่แปลกใจเรื่องที่มาของชื่อ เนินเขาที่สูงจากระดับน้ำ ทะเลที่พอเหมาะสำหรับการปลูกชา ได้ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นชาที่ได้รับการ ดูแลเป็นอย่างดี การให้น้ำที่เพียงพอ ทำให้ต้นชาที่คลุมภูเขาดูเขียวสดชื่น อิสระให้ ท่านถ่ายรูป และเลือกซื้อชาหอมหมื่นลี้ที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับบ้านตาม อัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน นำท่านสัก การะ ศาลเจ้าแม่นางนอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำหลวง และชม อนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้ เสียสละ และ เสียชีวิตในปฏิบัติการครั้งนี้ (จ.อ.สมาน กุนัน) และศาลาอนุสรณ์ สถาน ภายในมีภาพวาดบุคคลสำคัญในภารกิจนี้ วาดโดยอาจารย์เฉลิมชัย และศิลปิน ชาวเชียงราย (ขณะนี้ถ้ำยังไม่เปิดให้เข้าชม)สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สามเหลี่ยม ทองคำ ที่ไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่า บริเวณ แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำ ทองคำมาแลกกับฝิ่น ซึ่งในบริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ตั้ง และการเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับ แม่น้ำรวก ที่ผู้คนทั่วไปเรียกว่า สบรวก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร อาหารกลางวัน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารครัวไท มื้อที่ 8

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง นำท่านเข้าชม พระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น เพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกท่าน จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมตามนิมิตองค์ ใหญ่ ที่มีขนาดความสูง 69 เมตร 23 ชั้น ขึ้นด้วยลิฟท์ ที่ชั้น 22-23 สามารถมอง เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเชียงรายได้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของ ฝาก เช่น หมูยอเชียงราย น้ำพริก ไส้อั่วแสนอร่อย แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ตาม อัธยาศัย

  16.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร มื้อที่ 9

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

  19.15 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3208

  20.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ

  หมายเหตุ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศต้องมีลูกค้าอย่างต่ำ 40 ท่าน

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางกรุงเทพ - เชียงราย - กรุงเทพชั้นประหยัด

  2.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม

  3.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 - 10ที่นั่งต่อคัน ท่องเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญทาง

  4.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

  5.ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

  7.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง

  8.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

  9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว

  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากผู้เดินทางเอง

  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  วางเงินมัดจำ ท่านละ 8,000 บาทหลังจากมีการยืนยันเดินทาง 7 วัน อันเนื่องจากการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน

  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102