***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภาตใต้ เบตง 3 วัน 2 คืน

  ราคา : 12,500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : สัมผัสกลิ่นอายเมืองเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้สวยใต้ สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน

   

  เบตง 3 วัน 2 คืน

  โดยเครื่องบิน

  วันแรก กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ - เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ชมเมืองเบตง - สนามบินเบตง - ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกา

  04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

  06.00 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70

  07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านทำการรับสัมภาระ และ รับประทานเช้า ณ ร้านโกปี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สักการะ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว300 ปีถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด กราบสักการะสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดปัตตานีและประชาชนทั่วไปเคารพบูชา จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักกระ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งมีตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในการขอการรักยาโรคภัยไข้เจ็บ และการทำธุรกิจการค้าให้รุ่งเรือง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง 125 กิโลเมตร)เส้นทางโค้งที่มีความสวยงาม ตลอดสองข้างทาง แวะถ่ายรูปสะพานฮาลาบาลา ชมวิวทะเลสาปของเขื่อนบางลางแวะถ่ายรูปป้ายOK เบตง นำท่านชม สนามบินเบตง สถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ จากนั้นนำท่านชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ หอนาฬิกา คู่บ้านคู่เมืองของเบตง บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ลิ้มรสไก่เบตง)

  ที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง 4* หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้า ร้อนเบตง

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00 น. นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เป็นวิศวกรรมชั้นยอดหนึ่งในแดนสยามและ เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยอุโมงค์สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก มีรถผ่านเข้า-ออกตลอดทั้งวัน และเป็นทางเดิน ได้ด้วย ในบางช่วงจะเปิดไฟประดับอุโมงค์สวยมาก ช่วงเย็นๆ จะมี คนมาเที่ยวถ่ายรูปหน้าอุโมงคนี้เพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน ชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) เป็น สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการตาม พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันมีเสน่ห์สมชื่อ สวนหมื่นบุปผา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  บ่าย นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ ประวัติศาสตร์ในการรบของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรมีทางออก 9 ทาง ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง ใช้เวลาในการขุดประมาณ 3 เดือนเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการฐานหลบภัยทาง อากาศและสะสมเสบียง และท่านยังสามารถชมต้นไม้พันปี ซึ่ง เป็นต้นไทรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของสถาน ที่นี้ด้วย จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายบริเวณน้ำอุ่นสามารถแช่เท้าเพื่อบำบัดโรค อาทิ โรคปวดข้อ โรคผิวหนัง กระตุ้นเลือดลม และลด ความเครียด เป็นต้น บริเวณน้ำ ร้อนอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนั้นสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที โดยมีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำ ร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน หย่อนใจ ได้เวลาอันควร เดินสู่ภัตตาคารอาหารค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง 4* หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม สกายวอล์คอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

  04.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านสู่ สกายวอล์ค(Skywalk)จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บน ระดับความสูง 2,038 ฟุตจากระดับน้าทะเลใช้งบประมาณการก่อสร้าง 91 ล้าบาท โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กรูปพรรณ มีความสูง 45 เมตร สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง 360 องศา ซึ่งตามปรกติจะมีทะเลหมอกที่ปกคลุมตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีจุดเด่นในการชมแสงแรกของพระอาทิตย์หรือหาก ช่วงกลางวันสามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลาบาลาได้ด้วย ให้ท่านได้สัมผัสกับภาพทะเลหมอกขาวโพลนที่สวยงามแผ่คลุมในหุบขุนเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อน อากาศ หนาวเย็น สร้างรอยยิ้มแห่งความสดชื่นสุขใจให้แก่ทุกท่าน

  07.00 น.รับประทานอาหารเช้า เมนู (กาแฟ -บะจ่าง-ซาลาเปา-ปาท่องโก๋-ข้าวเหนียวปิ้ง) เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปที่ป้ายใต้สุดสยาม ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

  08.30 น.นำท่านชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้าม แม่น้า ปัตตานีที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังใช้สัญจรมา ตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้า ปัตตานีท่ามกลาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

  09.30 น. ออกเดินทางไป จ.สงขลา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณหาดสมิหลา

  13.30 น. นำท่านชม เมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก- ถนนนครในและถนนนางงาม และขึ้นเขาตังกวน(ลิฟต์)ชายหาดสมิหลา

  15.30 น. เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เดินทางถึง นำชม เมืองและซื้อของฝาก ตลาดสันติสุขหรือตลาดกิมหยง

  17.00 น. รับอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  18.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  21.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE268

  22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

  ****************************************

  หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  1.ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ดอนเมือง - หาดใหญ่ ไปกลับ (สัมภาระ 15 กิโลกรัมทั้งขาไป-กลับ)ตาม

  2.รถตู้ปรับอากาศ

  3.ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ? 4 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน

  4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

  5.มัคคุเทศก์(รอรับที่สนามบินหาดใหญ่),เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบินดอนเมือง

  6.อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 9 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  7.วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

  2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

  3.ทิปมัคคุเทศก์ท้ และคนขับรถ ตามความพึงพอใจ

  หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102