***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภาคใต้ พังงา เสม็ดนางชี

  ราคา : 12,500 - 13,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : เที่ยวอ่าวพังงา - เสม็ดนางชี - สระมรกต - น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม - พระบรมธาตุไชยา 4 วัน 2 คืน

   

  ทัวร์ภาคใต้ พังงา เสม็ดนางชี 4 วัน 2 คืน

  โดย รถตู้ VIP

  วันแรก จุดนัดพบ - ร้านข้าวต้ม

  19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยดูแลและเช็คสัมภาระ และบริการของว่าง ด้วยรถตู้ VIP

  19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงาโดยรถตู้/รถบัสปรับอากาศ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  22.30 น. เดินทางถึงจุดแวะพัก นำท่านรับประทานข้าวต้มรอบดึก จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ มุ่งสู่จังหวัดพังงา

  วันที่สอง พังงา - ถ้ำลอด - เขาตะปู - เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - ร้านกาแฟเสม็ดนางชี - พังงา

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  08.30 น. นำท่านเข้าชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีความแปลกในเรื่องของน้ำที่มีรสเค็ม ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมมีแห่งเดียวของประเทศไทยและทั่วโลกมีแค่ ๒ แห่ง โดยอีกหนึ่งแห่งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเชค แถบยุโรปตะวันออก มีลักษณะใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกต ให้ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์น้อย มีกลิ่นกำมะถัน และก๊าชไข่เน่า (H๒S) น้อยมาก พบสาหร่ายสีเขียวและคราบผลึกของแคลไซต์สีขาว และสีเหลือง อยู่ทั่วไป อิสระให้ท่านแช่น้ำพุร้อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หรือโรงแรมที่พัก

  พักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม สระมรกต - น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม - ชุมชนเมืองเก่าศรีรายา - พิพิธภัณฑ์ชุมชนคนลันตา - ชมพระอาทิตย์ตกดิน

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือภัตตาคารอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้เป็นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียสเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีความแปลกในเรื่องของน้ำที่มีรสเค็ม ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมมีแห่งเดียวของประเทศไทยและทั่วโลกมีแค่ ๒ แห่ง โดยอีกหนึ่งแห่งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเชค แถบยุโรปตะวันออก มีลักษณะใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกต ให้ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์น้อย มีกลิ่นกำมะถัน และก๊าชไข่เน่า (H๒S) น้อยมาก พบสาหร่ายสีเขียวและคราบผลึกของแคลไซต์สีขาว และสีเหลือง อยู่ทั่วไป อิสระให้ท่านแช่น้ำพุร้อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หรือโรงแรมที่พัก

  พักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ วัดถ้ำเสือ - วัดพระบรมธาตุไชยา - จุดหมายปลายทาง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม

  08.30 น. นำท่านชมเมืองกระบี่ เมืองเล็ก ๆ แห่งความสงบสุข เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ชม วัดถ้ำเสือ วัดชื่อดังของเมืองกระบี่กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าจาก 9 ประเทศ ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จากทั่วภาคใต้ เช่นรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง ๆ พระ พุทธาจารย์โต พรหมรังสี, หลวงปู่ทวด ชมเจ้าแม่กวนอิมที่มี่พระพักต์ที่สวยที่สุดในภาคใต้ แวะถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์เมืองกระบี่ ผ่านชมตัวเมืองกระบี่ที่สวยงาม

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น

  13.30 น. นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุไชยาเป็นเจดีย์ทรงปราสาทเรือนธาตุมีฐานเป็นรูปกากบาท มีมุขทั้ง ๔ ด้าน สูงจากฐานถึงยอดประมาณ 24 เมตร ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วรูปสี่เหลี่ยม ตกแต่งด้วยเสาติดผนัง ขนาดทางด้านทิศตะวันนออกถึงทิศตะวันตก ยาว 13 เมตร ขนาดทางด้านทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาว 18 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับแม่กลอง

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

  ********************************************

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 8 ที่นั่งต่อคัน

  2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  3.ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

  5.ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง

  6.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

  7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  วางเงินมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท หลังจากมีการยืนยันเดินทางภายใน 20 วัน

  โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102