***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ไหหลำ ไหหลำ ซานย่า ไหโข่ว 5 วัน 4 คืน บิน CZ

  ราคา : 30,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

   

  ไหหลำ ซานย่า ไหโข่ว 5 วัน 4 คืน

  บิน CZ

  วันแรก กรุงเทพฯ - กวางเจา ? ซานย่า

  05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines พนักงานของบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับ พร้อมจัดการเอกสารและสัมภาระให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

  08.40 น. ออกเดินทางสู่กวางเจาโดยสายการบิน China Southern Airlinesเที่ยวบินที่ CZ362

  12.20 น. ถึงสนามบิน กวางเจา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ไปสนามบินภายในประเทศ พักผ่อนเพื่อรอต่อเครื่องบินไป ซานย่า เกาะไหหลำ

  14.05 น. ออกเดินทางสู่ ซานย่าโดยสายการบิน China Southern Airlinesเที่ยวบินที่ CZ6794

  15.30 น. ถึงสนามบิน ซานย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

  วันที่สอง ซานย่า-เจ้าแม่กวนอิม วัดหนานซาน-วังคริสตัล-เทียนหยาไห่เจี่ยว

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  สาย จากนั้นนำท่านเที่ยว วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ต้นแบบของเจ้าแม่กวนอิมในทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก (สูง 108 เมตร) โดยมีความสูงมากกว่าเทพีเสรีภาพของประเทศอเมริกา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้สร้างแบบ 3 พักตร์ 3 ทิศ มี ความหมายโดยนัยคือสติปัญญา ความเมตตา และ สันติภาพ ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมายในสวนของวัด นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 20 หยวน เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไป

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านไปชมวังคริสตัล เลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของไหหลำ จากนั้นนำท่านสู่ ?เทียนหยาไหเจี่ยว?แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด แวะร้านผ้าไหมเลือกซื้อผ้าไหมจีนเนื้อดีเป็นของฝากคนทางบ้าน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

  วันที่สาม ซานย่า-กวางเหลียวหลัง-หมู่บ้านเผ่าหลี-โชว์พื้นเมือง-ฉงไห่-อาบน้ำแร่

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  สาย จากนั้นนำท่านชมจัตุรัส YALONG BAY SQUAREชมเสาหินแกะสลักสูง 26.8 เมตร รอบฐานแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ ลม ฝน ปลา มังกร ฯลฯ เพื่อความโชคดี เพื่อการเก็บเกี่ยวที่ดีตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ นำชมอ่าวย่าหลง สมญา ?ฮาวายตะวันออก?ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 ก.ม. จากนั้นนำท่านขึ้นเขาเพื่อชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และชมวิวที่สวยงามของเมืองซานย่า จากจุดชมวิวบนยอดเขา ลงจากเขานำไปเลือกซื้อไข่มุกทะเลจีนใต้ ที่มีชื่อเสียง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมการแสดงพื้นบ้านของชนชาติส่วนน้อยเผ่าหลี ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดบนเกาะไหหลำแล้วเดินทางสู่เมืองฉงไห่

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่YINHU HOT SPRING HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4 ดาว)

  วันที่สี่ ฉงไห่-โป๋อ่าว-ไหโข่ว-เปาบุ้นจิ้นไหหลำ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  สาย จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองโป๋อ่าว นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของจุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน (แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ) และทะเลจีนใต้ จากนั้นพาท่านเข้าชมอาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี ค.ศ. 2002 แวะร้านขายยา เป่าฟู่ถัง ?บัวหิมะ?ที่ขึ้นชื่อ แล้วเดินทางสู่ไหโข่ว เมืองเอกของมณฑลไหหลำ (เกาะไหหลำ)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านชม สุสานไหลุ่ย ไหลุ่ยมีฉายาว่า ?เปาบุ้นจิ้นไหหลำ?มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นชาวไหหลำกำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เมื่ออายุ 36 ปี สามารถสอบแข่งขันและเข้ารับราชการจนมีชื่อเสียง ความสุจริตซื่อตรงและต่อต้านการโกงกินของขุนนางกังฉินทำให้ชีวิต ชีวิตราชการของไห่ลุ่ยมี อุปสรรคมากมายถึงขั้นไม่พอใจกับระบบราชการ จึงสละตำแหน่งกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดในเกาะไหหลำถึง 15 ปี หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1589 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านข้ามสะพานเซ็นจูรี่ สะพานแขวนขนาดใหญ่ที่สุดที่จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองปี 2000

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่ OSCAR HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

  วันที่ห้า ไหโข่ว ? กวางเจา ? สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ได้เวลาอันเหมาะสมเดินทางเข้าสู่สนามบินไหโข่ว

  11.15 น. ออกเดินทางสู่กวางเจาโดยสายการบิน China Southern Airlinesเที่ยวบินที่ CZ6791

  12.20 น. ถึงสนามบิน กวางเจา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ไปสนามบินภายในประเทศ พักผ่อนเพื่อรอต่อเครื่องบินไป สนามบินสุวรรณภูมิ

  15.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน China Southern Airlinesเที่ยวบินที่ CZ363

  17.55 น. ถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิม พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

  *************ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ**********

  อัตราค่าบริการ

  จำนวน

  เดือน

  ผู้ใหญ่

  พักเดี่ยว

  10 คน ไม่มีหัวหน้าทัวร์

  มกราคม

  29,900

  4,500

  10 คน มีหัวหน้าทัวร์

  มกราคม

  30,900

  4,500

  15 คน มีหัวหน้าทัวร์

  มกราคม

  29,500

  4,500

  *** ไม่มีราคาเด็ก ***

  หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ **ไม่แจกกระเป๋า** ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่อง เที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว, จิวเวอร์รี่ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากไม่ต้องการลงร้านใดร้านหนึ่ง ทางบริษัท จะขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 400 หยวนต่อร้าน ต่อท่าน)

  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

  - ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  - น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลง

  ไว้กับบริษัทประกันชีวิต

  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

  - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  - ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

  - กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 100หยวน ต่อทริป ต่อลูกค้า 1ท่าน (ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน) /ค่าทิปคนยกกระเป๋า

  - ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102