***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ดูไบ ดูไบ 5 วัน 2 คืน บิน 9W

  ราคา : 41,999 บาท

   

  DUBAI

  5 D 2 N

  วันแรก กรุงเทพ ฯ ? อาบูดาบี

  12.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตูที่ 9 เคาน์เตอร์ Tโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  14.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W69

  17.55 น. ถึง สนามบินเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

  20.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี้ โดยเที่ยวบิน 9W584(บริการอาหารบนเครื่องบิน)

  21.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี้ เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยจากนั้นเดินทางเข้าสู้โรงแรมที่พัก

  วันที่สอง อาบูดาบี? Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque-DUBAI MALL? ดูไบ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosqueซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปีสุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คนน อกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูป Emirate Palace ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนครโรงแรมนี้อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al Anyanซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.Eและเป็นเจ้า ผู้ครองนคร อาบูดาบีหลังอาหารนำท่านถ่ายภาพกับโรงแรม Emirate Palaceซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาวเทียบได้กับโรงแรม Burj Al Arab หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ Emirates Palaceเป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนครโรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ U.A.Eและเป็นเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี้

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำคณะชม HERRITAGE VILLGEซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจำลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของเป็นที่ระลึกได้จากหมู่บ้านนี้ผ่านชมแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโก บีช กับ ชายทะเลสีเทอร์คอยซ์จากนั้นได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ นครดูไบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ใน โลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งภายในยังมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน(ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว

  วันที่สาม นครดูไบ -BURJ AL ARAB ? พิพิธภัณฑ์ดูไบ ?ตลาดทอง?ขับรถ 4WD

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านถ่ายรูปคู่ด้านอก ของโรงแรม BURJ AL ARAB ซึ่งเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปและซื้อของในศูนย์การค้าแห่งใหม่รูปทรง อาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเลชื่อMADINATช้อปปิ้งมอลล์ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับและมีร้านค้าทันสมัยมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้อของ และสำราญกับถ่ายรูปกับบริเวณรอบ ๆซึ่งสร้างเป็นสระน้ำ มีเรือท่องเที่ยวแบบเรือ CONDOLA ของอิตาลี จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ(DUBAI MUSEUM)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่19 บูรณะครั้งล่าสุดปีค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่น การค้นพบงานศิลป์ในหลุมฝังศพที่AL QUSAISที่มีอายุถึง4,000 ปีและเรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมันและท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ เชิญชมที่ตลาดทอง(GOLD SOUK)เป็นที่1 ในตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็นJEWELRY เช่นมุกอัญมณีต่างๆร้านเล็กๆจะอยู่หลังร้านใหญ่มีร้านทองมากมายกว่าร้อยร้านให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม

  คณะพร้อมกันที่ Lobby เตรียมตัวขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)ไปทัวร์ทะเลทรายท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ตื่นเต้นหวาดเสียวแต่ปลอดภัย สัมผัสชีวิตแบบ เบดูนชนพื้นเมือง ขี่อูฐพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศสบายพร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง

  (Belly Dance)จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว

  วันที่สี่ PALM ISLAND ? ห้างEMIRATES MALL- เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบ ๆ โรงแรมนี้จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมสำนักงาน Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสำหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคตสร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะรูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The world จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก (The World)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์การค้า Emirates Mallเป็นศูนย์การค้าสร้างขึ้นใหม่ล่าสุดของดูไบ ซึ่งภายใน

  มีSKI PARKโดยเนรมิตให้มีลานสกีหิมะขนาดใหญ่ (จำลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์)ภายในจะมีลานสกีเล็กสำหรับเด็กและลานสกีใหญ่สำหรับผู้ใหญ่สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเนินสำหรับเล่นสกี

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  18.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบองเบย์ ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W537

  23.20 น. ถึง สนามบินเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

  วันที่ห้า เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ? กรุงเทพ

  01.55 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ 9W62

  07.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

  *********************

  *** หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

  *** การเดินทางจะต้องมีผู้โดยสารผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ***

  ***ในการทำวีซ่า On Arrival (10วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง)***

  เอกสารในการขอวีซ่า (ในกรณีที่จองหลัง 10วันก่อนออกเดินทาง)

  1.พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1นิ้วครึ่ง 1 รูป

  อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 41,999 บาท

  เด็กอายุ 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 39,999 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 37,999 บาท

  พักห้องเดี่ยว วันที่ 10 ? 14 กพ. จ่ายเพิ่ม 8,500 บาท

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินกัลฟ์แอร์

  2.ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
  3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
  5.ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
  6.ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
  7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
  8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท)


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง

  2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด(20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

  4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

  6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ฯลฯ ,สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อผ้าที่สวมสบาย ครีมทาผิว แว่นกันแดดยารักษาโรคประจำตัว

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102