***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   


  แพ็คเกจทัวร์ กัมพูชา-เวียดนาม 5วัน 4คืน

  สถานที่ตั้ง : กัมพูชา-เวียดนาม

  ราคา : เริ่มต้นที่ 22,450 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา-เวียดนาม 5วัน 4คืน....เสียมเรียบ-นครวัด-พนมเปญ-โฮจิมินทร์

   

  แพ็คเกจทัวร์ กัมพูชา-เวียดนาม 5วัน 4คืน

  ออกเดินทางได้ทุกวัน

  วันแรก กรุงเทพหรือพัทยา – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – ทัวร์โตนเลสาบ


  เดินทางออกจากกรุงเทพ หรือ พัทยา เพื่อมุ่งกน้าสู่ อรัญประเทศ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดินทางสู่ปอยเปต จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านชมวัด Thmieทุ่งสังหารแห่งเสียมเรียบ ผ่านชมสวนของคฤหาสน์หลวง ชมโบราณวัตถุที่มีการตกแต่งแบบศิลปะขอม โดยใช้หินและไม้ในการแกะสลัก และเคลือบด้วยทอง จากนั้นให้ท่านได้ลองทำเครื่องปั้นดินเผาจากวัตถุดิบที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) นั่งเรือชมความสวยงามของ 2 ฝั่งทะเลสาป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดน้ำ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลสาปแห่งนี้

  วันที่สอง เสียมเรียบ – นครวัด


  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชมประตูทางทิศใต้ของนครธม ที่มีชื่อเสียงในแบบศิลปะบายนและบาปวน ผนังทั้ง 4 ด้านมีภาพสลักนูนต่ำ ซึ่งจะแสดงเรื่องราวของกองทัพทหาร และเรื่องราวของพระราชวงศ์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งล้อมรอบไปด้วยรากของต้นมะเดื่อขนาดใหญ่ จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางต่อเพื่อไปชม นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ปราสาทพนมบาแค็ง หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำพร้อมชม Apsara Danceณ ภัตตาคาร

  วันที่สาม เสียมเรียบ – พนมเปญ


  ออกจากโรงแรม เพื่อเดินทางสู่กรุงพนมเปญ โดย Mekong Express Busถึงกรุงพนมเปญ เมืองแห่งนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งตะวันออก พาท่านชม อนุสาวรีย์ชัย หรือที่เรียกว่า Musee des Beaux-Arts ซึ่งสร้างโดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส เป็นสไตล์ขอม ในปี 1917 ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณของขอม จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์เงิน เหตุที่เรียกว่า พระเจดีย์เงิน เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อเมือง “กรุงพนมเปญ” จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในกรุงพนมเปญ

  วันที่สี่ พนมเปญ – โฮจิมินห์


  วันที่ห้า โฮจิมินห์ – City Tour– ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดย Mekong Express Bus ถึงโฮจิมินห์ซิตี้ ทำการเช็คอินที่โรงแรม Victory Hotel

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เที่ยวเมืองโฮจิมินห์ ชม 2 สถาปัตยกรรมของชาวฝรั่งเศส ได้แก่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม และที่ทำการไปรษณีย์กลางเวียดนาม เพื่อชมการออกแบบและศิลปะของชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมพระราชวัง Reunificationซึ่งเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี หลังจากนั้นนำท่านชมไชน่าทาวน์ของเวียดนาม ย่านCho Lonชมวัดจีนโบราณ “วัดเทียนหัว” และช้อปปิ้งที่ “ตลาดเบนถัน” ซึ่งตลาดเบนถันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นออกจากไชน่าทาวน์ของเวียดนาม เดินทางต่อไปยังโรงงานผลิตเครื่องเขิน แวะช้อปปิ้งที่ถนนดองคอย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสีสันมากอีกแหน่งหนึ่ง รับประทานอาหารกลางวัน และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาส่งท่านกลับไปยังสนามบิน

  Code : OVERPH 01

  โรงแรม

  2-3 Pax

  1 Pax

  Extra Night

  Lucky Angkor, Dara Reansay

  22,450

  39,900

  2,300

  Smiling, Lin Ratanak, Casa, Andkor Star

  22,650

  40,300

  2,400

  Apsara Holiday, Angkor Home, Majestic Angkor

  23,050

  41,100

  2,600

  Pacific Angkor

  23,450

  41,900

  2,800

  Khemara Angkor

  24,050

  43,100

  3,100

  Royal Angkor, Angkor Miracle, Ree Hotel

  25,050

  45,100

  3,600

  Sokha Angkor

  29,250

  53,500

  5,250

  Le Meridian, Sofitel Royal Angkor

  35,050

  65,100

  8,600

  อัตรานี้รวมค่าที่พัก+อาหารเช้า, ค่านำเที่ยวตามโปรแกรม, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, รับส่งสนามบิน–โรงแรม

   

  print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102