***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG

  ราคา : 23999 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : กัวลาลัมเปอร์ - TWIN TOWER -เมืองมรดกโลก - ยะโฮร์- สิงคโปร์- USS - เมอร์ไลอ้อน - เจ้าแม่กวนอิม- ออชาร์ด - มารีน่า เบย์แซนด์ - เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO พิเศษ+พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ชิมข้าวมันไก่ BOONTONGKEE + BAK KUD TEH ร้านต้นตำรับ

   

  ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

  โดยสายการบินไทย

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ (-/L/D)

  06.00น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
  สายการบินไทย
  เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก

  09.00น. เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG415 นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย

  12.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว???..

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highlandสถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน

  ระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ สู่
  ยอดเขาเก็นติ้งฯ บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และ เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอย่างดีเยี่ยม

  (ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพ
  เด็กอายุต่ำกว่า
  21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

  18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง (บุฟเฟ่นานาชาติ)
  Coffee Terrace หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL KL. HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์- ช็อคโกแลต ?บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์- มะละกา -ยะโฮร์บารู (B/L/D)

  07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร?.

  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี

  12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารBAK KUD TEH..

  บ่าย เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO (2ชม.)ถึงเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYAจากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ ?ดัชท์สแควร์?ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนำ ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)อำลาเมืองมะละกาสู่ด่านยะโฮบาร์รู

  18.00 น. บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Zon Regency By The Sea หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน ? ไชน่าทาวน์ (B/-/D)

  07.00 น. บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านข้ามแดนมาเลเซียเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นนำท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านชม Old Parliament Houseซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่องครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealthแห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง

  เที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIOให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย

  โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว

  โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!

  โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

  โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์คถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER?อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาพบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!

  ***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***

  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารBOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง

  จากนั้นเข้าสู่ที่พักSEACARE HOTE / ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

  วันที่สี่ สิงคโปร์ ?MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ (B/L/-)

  07.00 น. บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านผ่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWNจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ?มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20เหรียญ ประมาณ 500บาท)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250ต้น และไม้ประดับอีก 650ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57และยังมี ?มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน? ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

  12.00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารSeoul Garden

  นำท่านสู่ย่านถนนออชาร์ดย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่นห้างทากาชิมาย่าและCENTER POINT , CK TANG , TOY R US และอื่นๆอีกมากมาย

  17.00 น. นำท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  20.40 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 410

  22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกท่าน

  อัตราค่าบริการ

  Flight

  วันเดินทาง

  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

  พักเดี่ยว

  TG415
  0900-1210
  //////////
  TG410
  2040-2200

  5-8 SEP 2013

  23999.-

  5,900.-

  12-15 SEP 2013

  19-22 SEP 2013

  26-29 SEP 2013

  TG415
  0900-1210
  //////////
  TG410
  2040-2200

  3-6 OCT 2013

  23999.-

  5,900.-

  10-13 OCT 2013

  18-21 OCT 2013

  24-27 OCT 2013

  31 OCT - 3 NOV 2013

  TG415
  0900-1210
  //////////
  TG410
  2040-2200

  7-10 NOV 2013

  23999.-

  5,900.-

  14-17 NOV 2013

  21-24 NOV 2013

  28 NOV ? 1 DEC 2013

  TG415
  0900-1210
  //////////
  TG410
  2040-2200

  5-8 DEC 2013

  23999.-

  5,900.-

  12-15 DEC 2013

  19-22 DEC 2013

  26-29 DEC 2013

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 1,000 บาท

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท

  ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 5,500 บาท

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วเครื่องบินไป ? กลับโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  ?ค่ารถปรับอากาศรับ ? ส่งตามที่ระบุในรายการ

  ?ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ

  ?ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

  ?ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน1,000,000บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้

  ?ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

  อัตรานี้ไม่รวม

  ? ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) /ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

  ?ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 50RM ตลอดทริป ต่อท่าน)ยังไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

  ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกำนัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ

  หมายเหตุ

  - บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม

  - บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

  *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

  เงื่อนไขการให้บริการ

  1.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อน

  การเดินทาง 15 วัน

  2.การยกเลิก

  1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)

  1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29? 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000บาท

  1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20? 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

  1.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

  เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  หรือบางส่วนให้กับท่าน

  4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

  5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

  6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

  7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

  ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102