***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์จีน ฮาร์บิน - ปักกิ่ง เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5วัน 3คืน บิน CA

  วันเดินทาง: สอบถาม

  ราคา : 38900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ฮาร์บิน.. พิชิตความหนาวสุดขั้วหัวใจกว่า –20 C? ชมการปั้นหิมะสุดอลังการ “เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์” ชมความสวยงามและตระการตากับการแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชม “เสือไซบีเรีย” แบบใกล้ชิด ...สนุกสนานกับ “ลานสกีเอ้อหลิงซาน” ชื่นชมความงามของ โบสถ์เซนต์โซเฟีย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนเซนทรัล เยือน กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม จตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย

   

  ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์จีน ฮาร์บิน - ปักกิ่ง เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5วัน 3คืน

  โดยสายการบินแอร์ไชน่า

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่ 27 ธันวาคม กรุงเทพฯ

  22.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่ 28 ธัวาคม ปักกิ่ง - ฮาร์บิน ? สวนเสือไซบีเรีย - วิหารเซนต์โซเฟีย ? สวนสตาลิน - HARBIN ICE FESTIVAL 2014

  01.05น. ออกเดินทางโดย สายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่CA 980

  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  06.30 น. เดินทางไปสนามบินนครปักกิ่ง รอต่อเครื่อง

  08.55น. ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่CA 1643

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  10.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7เมตรจึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30เซนติเมตรยาว 140กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 28วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13เมตรยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ?HARBIN ICE FESTIVAL? ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURYHOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ 29 ธันวาคม ลานสกีเอ้อหลิงซาน ?ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ? เทศกาลแกะสลักหิมะ เกาะแสงอาทิตย์ ?ถนนเซ็นทรัล

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ ( ค่าอุปกรณ์และค่าเล่น หากประสงค์จะเล่นสกี สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน

  ..จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย ซึ่งจะมีการประกวดการแกะสลักหิมะนี้ทุกปี นำท่านชมโดยรถไฟฟ้า และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก

  .ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  กลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURYHOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ 30 ธันวาคม ฮาร์บิน ? ปักกิ่ง ? จตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังต้องห้าม ? หวังฟู่จิง

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ปักกิ่ง

  08.25 น. ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยสายการบิน แอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA 1640

  10.10 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกของท่านเหมาเจ๋อตุง นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า กู้กง หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิงซึ่งแปลว่า พระราชวังต้องห้ามเหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ที่ต้องห้ามคนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ นำชมพร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยววิวัฒนาการทางการแพทย์ ที่ได้ส่งเสริมการรักษาจากสมุนไพร ซึงมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าพันปี พร้อมผ่อนคลายอิริยาบถ กับการนวดฝ่าเท้า ขจัดความเมื่อยล้าจากการเดินมาระยะทางที่ไกล

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านแหล่งช้อบปิ้งสินค้าของชาวปักกิ่ง บริเวณ ถนนหวังฟูจิ่งเพลิดเพลินกับหลากหลายสินค้าในย่านห้างดังมากมาย ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

  เดินทางกลับสู่ที่พัก Holiday Inn Expressหรือเทียบเท่า

  วันที่ 31 ธันวาคม กำแพงเมืองจีน ? ตลาดรัสเซีย ? กรุงเทพมหานคร

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก กำแพงเมืองจีนซึ่งมีความยาว 14600 ลี้ (ราว 6700 กิโลเมตร) สมญานาม กำแพงหมื่นลี้ และเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งเดียวที่สามารถมองเห็นจากนอกโลกได้ ชมความใหญ่โต อลังการของกำแพงที่สร้างในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 จากแรงงานและเลือดเนื้อ เพื่อเป็นปราการที่แข็งแกร่ง ปกป้องเมืองจีนในสมัยโบราณกาล พิชิตกำแพงเมืองจีน กับการเดินลัดเลาะบนกำแพง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามสุดตา จนต้องบันทึกภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อ ระหว่างทาง นำท่านชมโรงงานการผลิตหยก ที่มีชื่อเสียงของจีน เพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าหยกเป็นที่

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซียเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

  19.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  23.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียง

  พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  27-31 ธันวาคม 56

  38,900

  37,900

  37,000

  6,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ - รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทาง บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  - เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตรานี้รวม

  ?ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด

  ?ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  ?โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ?อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  ?รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ

  ?หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)

  ?มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  ?ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ

  ?ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

  ของสมนาคุณพิเศษ(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

  ?กระเป๋าเดินทางทุกท่าน

  ?คูปองส่วนลดของ King Power (สามารถใช้ได้ทั้งที่สุวรรณภูมิและซอยรางน้ำ)

  ?อุปกรณ์กันหนาว 6 รายการ ( เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หมวก ถุงมือ ที่ปิดหู และรองเท้า)....รับที่ฮาร์บิน

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ทิปพนักงานยกกระเป๋า,เจ้าหน้าที่ขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  ?ค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  ? สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่าน แล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  ? หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ และจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6เดือน

  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

  3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2นิ้วถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

  5. สำเนาบัตรประชาชน

  สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

  2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6เดือนมาใช้

  3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

  4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นท์จากคอมพิวเตอร์

  อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

  ? ยื่นวีซ่าด่วน 1วัน เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 1,200บาท

  ? ยื่นวีซ่าด่วน 2-3วัน เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 800บาท

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102