***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน บิน JF

  ราคา : 35999 - 39599 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ชิมสตอเบอร์รี่ สดจากไร่ ชมภูเขาไฟฟูจิ + โอวาคุดานิ กินไข่ดำ ล่องเรือทะเลสาบฮาชิ

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO JAPAN โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน Jet Asia

  กำหนดวันเดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน2557

  วันแรก สุวรรณภูมิ — นาริตะ

  21.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ DสายการบินJet Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

  วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ -โอชิโนะฮัคไค — อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์- นอนแช่ออนเซ็น

  00.45 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 988

  09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตั้งอยู่บริเวณ จังหวัดชิซึโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดโตเกียว เพื่อนำท่านชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) Japanese Set

  จากนั้น นำท่าน ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากไม่สามารถขึ้นได้ นำท่านถ่ายรูปที่Visit Center)ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  จากนั้น เจาะลึกตามหาแหล่งน้ำบริสุทธิ์ จาก ภูเขาไฟฟูจิ ที่หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไคเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานาชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ำผุดโอชิโนะฮัคไค ก็คือหมู่บ้านโอชิโนะนั่นเอง เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ำธธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้ำใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่า น้ำแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสงสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมี น้ำผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย ที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังถือเป็น แหล่งชอปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)อิ่ มอร่อยกับขาปูยักษ์

  พักที่ FUJINOBOU HOTEL , HEIAN ONSEN , FUJI MIHANA หรือเทียบเท่า

  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่(ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

  วันที่สาม ไร่สตรอเบอร์รี่-หุบเขาโอวาคุดานิ- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-กรุงโตเกียว -ชินจูกุ

  เช้า บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

  จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ “ไร่สตรอเบอร์รี่”ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ …

  จากนั้น นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิหรือ “หุบเขานรก”เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ”สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ”ซึ่งเป็นO-Topอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4) Japanese Set

  จากนั้น นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

  จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว พาท่าน ตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) Shabu Shabu

  20.00 น. พักที่ SUNSHINE CITY PRICNE HOTEL, JAL CITY TAMACHI HOTEL หรือเทียบเท่า***

  วันที่สี่ วัดอาซากุสะ-ช๊อปปิ้งย่านกินซ่า-ฮาราจูกุ —ศาลเจ้าเมจิ-เมืองโอะไดบะ-กันดั้ม ฟร้อนท์

  เช้า บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

  จากนั้น นำท่านเดินทาง ชม “วัดเซ็นโซจิ”หรือ “วัดอาซากุสะ”วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่าภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ ….

  จากนั้น นำท่านสู่ ย่านกินซ่าช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรีนับเป็นย่านที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังๆและโชว์รูมของสินค้าไฮเทคโนโลยีที่รู้จักกันทั่วโลก "โซนี่" ยามค่ำคืนย่านแห่งนี้จะสว่างไสวด้วยแสงไฟจากหลอดนีออนและป้ายโฆษณา สถานบันเทิงต่างคึกคักทำให้ย่านนี้มีชีวิตชีวา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)Yakiniku

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน “ฮาราจูกุ”แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ นำท่านเดินทางสู่มหานครกรุงโตเกียว เพื่อเข้าชม “ศาลเจ้าเมจิ”ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว

  จากนั้น ดินทางสู่ “โอะไดบะ” เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ ซึ่งเมืองใหม่โอะไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว... นำท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ซึ่งจำลองแบบเหมือนจริงมาจากสหรัฐอเมริกา... จากนั้นนำท่านสู่ “กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว” หุ่นกันดั้มที่ถูกสร้างใหม่ในมาตราส่วน 1:1 และเป็นหุ่นยนต์สูงใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย (ตามตารางเวลาแสดง) และในชั้น 7 (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1,000 เยน)ของอาคาร DRIVER CITYเป็นสวนสนุกเล็ก ๆ ของกันดั้มอีกด้วย...

  ค่ำ อิสระ อาหารค่ำ

  20.00 น. พักที่ Candeo Hotel , Marroad Inter หรือเทียบเท่า***

  วันที่ห้า อีออนพลาซ่า — นาริตะ — สุวรรณภูมิ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

  09.00 น. บ๊ายบาย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย

  11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

  14.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 989

  19.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  -----------------------------------------------------------------------

  อัตราค่าบริการเดือน มีนาคม 2557

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  หรือ 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+

  1 เด็กเสริมเตียง

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  +1 เด็ก ไม่เสริมเตียง

  พักเดี่ยว

  วันบิน

  วันที่เดินทาง

  เสาร์

  1-5 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  จันทร์

  3-7 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  พฤหัส

  6-10 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  เสาร์

  8-12 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  จันทร์

  10-14 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  พฤหัส

  13-17 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  เสาร์

  15-19 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  จันทร์

  17-21 มีนา

  35,999

  35,999

  32,999

  7,500.-

  พฤหัส

  20-24 มีนา

  37,999

  37,999

  34,999

  8,500.-

  อัตราค่าบริการเดือน เมษายน 2557

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  หรือ 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+

  1 เด็กเสริมเตียง

  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  +1 เด็ก ไม่เสริมเตียง

  พักเดี่ยว

  วันบิน

  วันที่เดินทาง

  พฤหัส

  17-21 เมษา

  37,999

  37,999

  34,999

  7,500.-

  เสาร์

  19-23 เมษา

  37,999

  37,999

  34,999

  7,500.-

  จันทร์

  21-25 เมษา

  37,999

  37,999

  34,999

  7,500.-

  พฤหัส

  24-28 เมษา

  37,999

  37,999

  34,999

  7,500.-

  เสาร์

  26-30 เมษา

  39,599

  38,599

  35,599

  8,500.-

  จันทร์

  28 เมษา-2 พฤษภา

  39,599

  38,599

  35,599

  8,500.-

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  8 ตั๋วเครื่องบินไป —กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป—กลับพร้อมคณะ)

  8 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

  8 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

  8 ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  8 ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

  8 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

  8 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  8 หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  8 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป

  8 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

  8 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

  8 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  v กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

  v กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันเดินทาง

  เงื่อนไขการยกเลิก

  û กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102