***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5 วัน 3 คืน บิน MU

  ราคา : 35900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ฮาร์บิน.. พิชิตความหนาวสุดขั้วหัวใจกว่า –20 C? ชมการปั้นหิมะสุดอลังการ “เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์” พร้อมท้าความหนาวไปกับ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ชมความสวยงามและตระการตากับการแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก “HARBIN ICE FESTIVAL” ชม “เสือไซบีเรีย” แบบใกล้ชิด ...สนุกสนานกับ “ลานสกีเอ้อหลิงซาน” ชื่นชมความงามของ โบสถ์เซนต์โซเฟีย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนเซนทรัล เยือน คฤหาสถ์วอร์ก้า กับบรรยากาศดุจท่านได้ไปเยือนรัสเซีย

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2014 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์

  รายละเอียดการเดินทาง

  วันที่แรก กรุงเทพฯ ? เซี่ยงไฮ้

  22.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

  วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน ? สวนเสือไซบีเรีย

  01.55น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548

  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  07.00 น. เดินทางไปสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ รอต่อเครื่อง

  08.45น. ออกเดินทางสู่เมืองน้ำแข็งฮาร์บิน โดย ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5613

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  11.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดินแดนแห่งอาณาจักรหิมะที่แท้จริง ที่ถูกขนานนามว่า มอสโกตะวันออก เตรียมพร้อมเพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็นที่มากกว่า -40 หากดูจากแผนที่ของประเทศจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงที่ตั้งอยู่เขตชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับหงส์ที่กางปีก ส่วนเมืองฮาร์บินเปรียบเสมือนไข่มุกที่คล้องไว้ตรงคอหงส์ มีแม่น้ำซงฮัวเจียงที่คดเคี้ยว ไหลผ่านเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้แก่เมืองเก่าแห่งนี้และบอกเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่สิ้นสุด

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสู่ สวนเสือไซบีเรียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือและสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรงแยกจากกัน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURYHOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม ลานสกีเอ้อหลิงซาน ?ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ?ถนนเซ็นทรัล ?วิหารเซนต์โซเฟีย ? อนุสาวรีย์ฝั่งหง ? สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

  เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ ลานสกีเอ้อหลิงซาน ระหว่างทางชมความงามของเมืองที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซิร์ฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ ( ค่าอุปกรณ์และค่าเล่น หากประสงค์จะเล่นสกี สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮาร์บิ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื้อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บิ้นด้วย... นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว อนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัย ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิน 7เมตรจึงสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30เซนติเมตรยาว 140กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 28วัน อนุสาวรีย์เสาทรงโรมัน สูง 13เมตรยอดเสาสลักรูปกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิน แล้วนำท่านเที่ยวชมซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจ แห่งโลกคอมมิวนิสต์ สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมมหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ?HARBIN ICE FESTIVAL? ชมการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บิ้นในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ สมควรแก่เวลา

  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก GOLDEN CENTURYHOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ ?โชว์ว่ายน้ำแข็ง ? คฤหาสถ์วอร์ก้า? โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม ...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย ซึ่งจะมีการประกวดการแกะสลักหิมะนี้ทุกปี นำท่านชมโดยรถไฟฟ้า และให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า ?20 องศา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นออกเดินทางสู่ คฤหาสถ์วอร์ก้า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งมาความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง คฤหาสน์วอลการ์ มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน ได้จำลองโบสถ์St. Nicholas ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน (สร้างในปีค.ศ. 1899 และถูกทำลายในสงความปฏิวัติวัฒนธรรมปี ค.ศ.1966) และยังมีสถาปัตยกรรมรัสเซียอีกมากมาย ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวประเทศรัสเซีย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เดินทางกลับสู่ที่พัก Golden Century Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า ช้อปปิ้งของฝาก ? กรุงเทพมหานคร

  เช้า บริการอาการเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหาร...ทำการคืนห้องพัก พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮาร์บิน เพื่อเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกต่างๆ

  กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

  เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

  14.35 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9174

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  17.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้

  21.40 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547

  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

  00.50น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งอำลาท่าน ณ ที่หมายเดิมพร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลือน

  ***************************************

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียง

  พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  22-26 มกราคม /12-16 กุมภาพันธ์ 57

  35,900

  34,900

  34,000

  6,500

  *** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมต่างๆทางบริษัทอาจมีการปรับขึ้นราคาตามสายการบิน***

  หมายเหตุ - รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทาง บริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด

  - เพื่อความสมบูรณ์แบบของงานบริการ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิทัศน์ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

  อัตรานี้รวม

  ?ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด

  ?ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  ?โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ?อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  ?รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ

  ?หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)

  ?มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  ?ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ

  ?ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

  ของสมนาคุณพิเศษ(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

  ?กระเป๋าเดินทางทุกท่าน

  ?คูปองส่วนลดของ King Power (สามารถใช้ได้ทั้งที่สุวรรณภูมิและซอยรางน้ำ)

  ?อุปกรณ์กันหนาว 6 รายการ ( เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หมวก ถุงมือ ที่ปิดหู และรองเท้า)....รับที่ฮาร์บิน

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ทิปพนักงานยกกระเป๋า,เจ้าหน้าที่ขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  ?ค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  ? หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  ? สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่าน แล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  ? บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ? บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  ? หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ? บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  ? รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ? ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  ? กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  ? มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

  ? หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ และจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102