***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน Amazing Guilin 7 วัน5 คืน บิน PG

  ราคา : 17900 - 20900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : กุ้ยหลิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ขึ้นกระเช้าเหยาซาน เต็มอิ่มกับบรรยากาศ หยังซั่วเมืองแห่งธรรมชาติ และแหล่งช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

   

  ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน Amazing Guilin 7 วัน5 คืน บิน PG

  โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน

  18.30 น. คณะพร้อมกันที่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์F สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

  21.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 821

  01.35 น.+1 (ของวันถัดไป) เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สองของการเดินทาง กุ้ยหลิน-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-กระเช้าเขาเหยาซาน
  (พิเศษ...โชว์ Dream Light Lijiang)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW)ของเมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญาจากนั้นนำท่านแวะช้อบปิ้งใบชาที่มีชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พิเศษ...นำท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANGซึ่งเป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์และกายกรรมอย่างลงตัว โดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สามของการเดินทาง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดชิงเชอ-โชว์ชาวจ้วง-เจดีย์เงิน+ทอง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันได

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านชาวจ้วง

  บ่าย นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านชาวจ้วง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ชมโชว์ชาวจ้วง การแสดงระบำพื้นเมืองและประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกุ้ยหลิน นำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสมัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่สี่ของการเดินทาง กุ้ยหลิน-ภูเขาฝูโป-เขางวงช้าง-หยังซั่ว

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านชมความงาม ภูเขาฝูโปซาน เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มี ถ้ำคืนไข่มุก ซึ่งเชื่อกันว่ามีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ เล่ากันว่า ชาวประมงคนหนึ่งเคยนำไข่มุกจากถ้ำแห่งนี้ไปแล้วเกิดความละอายใจจึงนำไข่มุกนั้นมาคืน บริเวณผนังถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานอยู่ ว่ากันว่ามีอายุนับร้อยปี จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของฝาก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง ระหว่างทางนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียวงของจีน พร้อมชมวิธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองหยังซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...ปลาแช่เบียร์

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  ***หมายเหตุ (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie”โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว) ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์)

  วันที่ห้าของการเดินทาง หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-ถนนซีเจีย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านล่องเรือสำราญ แม่น้ำหลีเจียง ( ล่องครึ่งสาย ) ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยังซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู...เผือกคริสตัล

  บ่าย นำท่านเดินทางชมถ้ำเงิน หรือถ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน นำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหมซึ่งนำมาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซีเจีย ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยังซั่ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหายในบรรยากาศแบบชาวเมืองหยังซั่ว

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

  วันที่หกของการเดินทาง หยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองจำลองสมัยซ่ง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ซื่อไหว้เถาหยวน หรือมีฉายา เมืองลับแล เมืองที่มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่นน่าอยู่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 เอของจีน ซึ่งสร้างเป็นเมืองจำลองวัฒนธรรมชาวเผ่าต่าง ๆ ณ เมืองลับแล ท่านจะได้ชมการแสดงระบำของชนกลุ่มน้อยตลอดสองฟากฝั่ง และมีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาหลาย ๆ เผ่า

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน ระหว่างทางนำท่านชม ร้านหยก ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...ขาหมูร่ำรวย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่งหรือซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยุ่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  01.55 น. (วันรุ่งขึ้น)เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOKAIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 822

  03.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

  [ [[ [ [[ [ [[

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม,ไข่มุก,ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยกซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง

  18 — 24 กรกฎาคม 57

  22 — 28 สิงหาคม 57

  12 — 18 กันยายน 57

  3 - 9 ตุลาคม // 24 - 30 ตุลาคม 57

  14 - 20 พฤศจิกายน 57

  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก) 17,900 บาท

  ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 4,000 บาท

  อัตรานี้รวม:

  26 ธันวาคม 57 - 1 มกราคม 58 อัตราค่าบริการท่านละ 20,900 บาท

  ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 3 ม.ค.57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  -โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

  อัตรานี้รวม

  ü ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Charter Flight)

  ü ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ü ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ü ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  ü ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ü ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ü ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  x ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  x ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง

  x ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  x ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  x สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

  x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  x รายการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน)

  ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ หากภายใน 3 วันไม่มีการชำระค่ามัดจำถือว่ายังไม่คอนเฟริมที่ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

  การยกเลิก

  q กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  q ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  หมายเหตุ

  q บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  q บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  q หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  q รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  q ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  q กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  q มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  q บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิเช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102