***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภาคเหนือ ภูเรือ - เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

  ราคา : 5200 - 5500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ ณ "จ.เลย" เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู เที่ยวภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา เมืองเชียงคาน ล่องเรือแม่น้ำโขง สวนหินผางาม คุณหมิงเมืองเลย

   

  ทัวร์ภาคเหนือ ภูเรือ - เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

  โดย รถตู้ VIP ปรับอากาศ

  วันแรก กรุงเทพ – วัดเนรมิตวิปัสสนา– พระธาตุศรีสองรัก – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน –ไร่ทีเอสเอ –สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

  05.30น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่าน

  06.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ

  11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนลูกทุ่ง ที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ (1) หลังอาหารนำท่านมุ่งสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8ปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันระหว่างไทย ลาว นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนชัย เพื่อแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และซื้อของฝากกลับไปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชมสวนพืชพันธุ์ไม้ ไร่ทีเอสเอ คือ สวนไม้ดอก ที่มีการเพาะพันธุ์ไม้ดอก และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และพืชผักแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ ลูกฟักทองยักษ์ น้ำหนักกว่า 10-50 กิโลกรัม อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

  17.00 น. เช็คอินเข้าที่พักที่ เดอพันตา รีสอร์ท หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท (2) จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง ยอดภูเรือ - สวนกล้วยไม้ลุงวุฒิ – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน

  05.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า หลังทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวง และทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต

  08.00น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท (3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนกล้วยไม้ลุงวุฒิ ซึ่งเป็นสวนกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้ นับร้อยพันธุ์ ทั้ง แคทลียา แวนด้า กล้วยไม้ตระกูลช้างตระกูลหวาย ฯลฯ ที่ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกให้ชมได้ตลอดปีนอกจากกล้วยไม้ในเรือนเพาะชำ ตามคาคบไม้ใหญ่อย่างชมพู่ มะม่วง ขนุนตลอดจนตามทางเดินในร่องสวน ก็จะเห็นกล้วยไม้สีชมพู ขาว ม่วง เหลืองแซมสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดป่าห้วยลาด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาด และหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป หลังจากนั้นก็มีพระภิกษุ สามเณร มาพักจำพรรษามิได้ขาด แต่ก็เป็นการอยู่เพียงชั่วเวลาหนึ่ง เสนาสนะที่อาศัยก็ได้ทำพียงชั่วคราว มีกระต๊อบมุงหญ้าคา พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่เท่านั้น

  12.00น. เดินทางถึง อ. เชียงคาน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมโขง (4) หลังทานอาหาร ให้อิสระท่านเดินเล่นและช็อปปิ้งของฝาก ณ แก่งคุดคู้ สินค้าขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้ว กุ้งเต้นทอด จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศ ของสองฝากฝั่งโขง ระหว่างไทย ลาว ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที จากนั้นนำท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน

  15.00 น. นำท่าน Check Inเข้าที่พักแบบ เกสต์เฮ้าส์ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคานเมืองที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัส หากท่านชอบในความสงบเงียบเรียบง่าย ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับท่าน เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00น. (อิสระอาหารเย็น)บริเวณถนนคนเดินมีร้านค้า และร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน เชิญทุกท่านเดินท่องราตรีเมืองเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม ก่อนกลับที่พัก คืนนี้หลับฝันดี ณ ริมโขง

  วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุณเมือง – สวนหินผางาม – ไร่กำนันจุล – กรุงเทพฯ

  06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระให้ทุกท่านทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว กันหน้าที่พัก(ชุดละ 50 บาท) จากนั้นนำท่านไปลิ้มลอง ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้น ไข่กระทะร้อน (5) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าของเชียงคานกันอีกหนึ่งรอบ และแวะไหว้พระที่วัดศรีคุณเมือง หรือท่านจะปั่นจักรยานก็ได้ แวะถ่ายรูปตามร้านต่างๆ ที่ตกแต่งแบบวิถีของชาวเชียงคานเรียบๆ แต่มีเสน่ห์ เชิญท่านเลือกหา เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึกของเมืองเชียงคานให้คนทางบ้านกันอย่างเต็มที่ เช่น โปสการ์ดเสื้อยืด ผ้าขาวม้า

  09.00 น. จากนั้นได้เวลาสมควรเดินทางออกจากเชียงคานสู่ กุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6) หลังรับประทานอาหาร และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปของฝากคนทางบ้านกันที่ ไร่กำนันจุล ให้ท่านเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  22.00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

  ************************************************

  กำหนดการเดินทาง

  ท่านละ

  พักเดี่ยวเพิ่ม

  วันที่ 7 – 9 / 21 – 23 มี.ค. 57

  5,200

  2,000

  วันที่ 5 – 7 / 13 – 15 เม.ย. 57

  5,500

  2,000

  กรุ๊ปส่วนตัว 8 – 10 ท่านเดินทางได้ตลอด (กรุณาจองก่อนล่วงหน้า )

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  üค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ

  üค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูเรือ 1 คืน ที่เชียงคาน 1 คืน

  üค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

  üค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ (เฉพาะคนไทย)

  üค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

  û ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

  û ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

  û ค่าตักบาตร / ค่าสังฆทาน

  û ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  û ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ วันละ 50 บาท / คน / วัน (เหมาจ่าย 300 บาท / ท่าน)

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  · กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมกับชำระค่ามัดจำ

  · ชำระค่ามัดจำสำหรับการจองงวดแรกท่านละ 2,000 บาท

  · ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง 30 วัน และ/หรือตามตกลง

  · กรณียกเลิกการจองต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ กรณีเกินจากนี้

  · ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และหรือในกรณีเหตุ สุดวิสัย ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้จริงเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเห็นสมควร

  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102