***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ภาคใต้ เกาะอาดังราวี - หลีเป๊ะ - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะไข่ - ตะรุเตา 3 วัน 2 คืน

  ราคา : 9,900 - 12,500 บาท

   

  ทัวร์ภาคใต้ เกาะอาดังราวี - หลีเป๊ะ - หินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะไข่ - ตะรุเตา 3 วัน 2 คืน

  โดย รถตู้ VIP

  วันแรก กรุงเทพฯ - อำเภอ ละงู

  19.00น. พบกันที่ ลาดจอดรถ BTS หมอชิต คณะพร้อม เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล ด้วยรถตู้ VIP

  วันที่สอง ปากบารา ? เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - หลีเป๊ะ

  08.00น. ถึง อำเภอละงู บริการทานอาหารเช้าอาหารตามสั่ง (มื้อ1) พร้อมซื้อขนม, ผลไม้ ตามอัธยาศัย จากนั้นไปท่าเรือปากบารา

  10.30น. พร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือเมล์ มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา โดยเรือใหญ่ บนเรือมีบริการ น้ำดื่ม นำท่านแวะเกาะตะรุเตาเดินเที่ยว และเก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ

  12.00น อาหารเซ็ทเมนู ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อ 2) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ วารินทร์ รีสอร์ท / Z -Touch Lipe พักผ่อนตามอัธยาศัย

  15.00น นำท่านเดินชมหมู่บ้านอุรักลาโว้ย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นอิสระให้ทุก ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับหาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ หรือท่านใดอยากจะเล่นน้ำทะเลก็เชิญได้นะครับ

  19.00น บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท เป็นอาหารทะเล+เมนูเซ็ท (มื้อ 3) อิสระท่านท่องราตรี ผับ บาร์ หรือจะเดินเล่นริมชายหาดก็ได้ครับ

  วันที่สาม หลีเป๊ะ - หินงาม - จาบัง - เกาะดง - หินซ้อน - หาดทรายขาว ฯลฯ เต็มอิ่มกับการดำน้ำ

  07.00น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก บุปเฟ่ต์บริการตนเอง (มื้อ 4)

  08.00น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ เกาะดง หินซ้อน

  10.30น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว - เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชาดหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด

  12.00น. บริการอาหารกลางวัน อาหารแบบเมนูเซ็ทแบบง่าย พร้อมน้ำดื่มผลไม้ ณ ชาดหาด (มื้อ 5) รอยคอดำน้ำกันต่อได้เลยครับ

  13.00น. นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง เวลาเหลือ เก็บดำน้ำตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะอาดัง เกาะไผ่ เกาะนงฯลฯ

  16.00น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ วารินทร์ รีสอร์ท ณ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

  19.00น. บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อ 6)

  วันที่สี่ หลีเป๊ะ - ปากบารา

  07.00น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก บุปเฟ่ต์บริการตนเอง (7) พร้อมเตรียมสัมภาระลงเรือหางยาวเพื่อขึ้นเรือใหญ่

  09.30น. เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

  10.00น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

  12.30น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา พักผ่อนพร้อมทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแบบเซ็ทแบบง่าย (มื้อ 8)

  14.00น. เดินทางกลับ ละงู โดยรถตู้ คันเดิม แวะซื้อของฝากระหว่างการเดินทาง

  17.00น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ(อิสระอาหารเย็น ที่จุดจอดคุณสาหร่าย)

  วันที่ห้า ปากบารา ? กรุงเทพฯ

  03-04.00 น. ถึงกทม.โดยสวัสดิ์ภาพ

  ********************************************

  กำหนดการ

  ราคา

  พักเดี่ยวเพิ่ม

  วันที่ 13 ? 16 มี.ค. 57

  8,900

  2,000

  วันที่ 11 - 14 เม.ย. 57

  9,900

  2,000

  กรุ๊ปส่วนตัว 8 ? 10 ท่านเดินทางได้ตลอด (กรุณาจองก่อนล่วงหน้า )

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  ?ค่าเรือเมล์แอร์ หรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ

  ?ที่พัก 2คืน ห้องพัดลม (ในกรณีพักแอร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

  ?อาหารตามรายการรวม 8 มื้อ

  ?ค่าเรือหางยาวรับส่งขึ้นเรือใหญ่ และ เรือหางยาวบริการดำน้ำตามจุดต่างๆ ตลอดทั้งวัน

  ?หน้ากากดำน้ำ - พร้อมชูชีพ

  ?ค่าธรรมเนียมต่างๆ

  ?ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเดินทาง

  ?ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ

  ? ค่าอาหาร ? เครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ

  ? ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ

  ? ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ (เหมาจ่ายท่านละ 400 บาท)

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  * กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมกับชำระ

  * เงินมัดจำสำหรับการจองงวดแรก ท่านละ 2,000 บาท ของราคาทัวร์

  * เงินมัดจำงวดที่สอง ชำระเต็มจำนวนของราคาทัวร์ ก่อนการเดินทาง 15วัน และ/หรือตามตกลง

  * กรณียกเลิกการจองต้องไม่น้อยกว่า 15วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ กรณีเกินจากนี้

  * ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดและหรือ

  * ในกรณีเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่สามารถเดินทางได้จริงเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเห็นสมควร

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102