***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซี - โจวจวง 6 วัน 4 คืน บิน MU

  ราคา : 24900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : มหานครเซี่ยงไฮ้. . . “นครปารีสแห่งตะวันออก” หาดไท่วาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) - วัดพระหยกขาว – อุโมงค์เลเซอร์ Pavillion หอจีนของงาน EXPO (ผ่านชม) - ถนนนานจิง - ตลาดร้อยปี - ตลาดก๊อปปี้ ***ชมโชว์ ERA กายการรมเซี่ยงไฮ้ อันเลื่องชื่อ*** โจวจวง… “สุดยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” ล่องเรือชมวิว ชิมบรรยากาศ เมืองเก่าโจวจวง หังโจว… “ภูเขา ป่าเขียว และสายหมอก กับทะเลสาบฝั่งตะวันตก” ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซูโจว... “เมืองน้ำผึ้งพระจันทร์ งามไม่แพ้เวนิสแห่งยุโรป” อู๋ซี… “แผ่นดินปลา และข้าว” ไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง - ชมพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ตำหนักวิเวกอาราม - ทะเลสาบไท่หู (ผ่านชม) อาหารพิเศษ ไก่แดง/ ขาหมูโจวจวง /ไก่ขอทาน/ซี่โครงหมูอู๋ซี

   

  ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซี - โจวจวง 6 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

  22.30 น.

  คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 เคาน์เตอร์ Uสายการบินไชน่า อีสต์เทิร์นแอร์ไลน์พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์

  วันที่สอง

  เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ทะเลสาบซีหู – หมุ่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

  01.50 น.

  ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 547(บริการอาหารบนเครื่อง)

  07.00 น.

  08.00 น.

  12.00 น.

  บ่าย

  ค่ำ

  ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ สนามบินผู่ตง (Shang Hai)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  บริการอาหารเช้า(ติ่มซำ)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทาง 3.5 ชั่วโมง) รับฟังคำแนะนำและข้อมูลที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง นำท่านสู่ เมืองหังโจว เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสาวงามของจีน และเป็นเมืองหลวงของมณฑล เจ้อเจียง จัดเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสาวงามของจีนอีกด้วย

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารเสฉวน

  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหูที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองหังโจว เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มองไปไกลๆเห็นเจดีย์นางพญางูขาวที่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือไปใกล้ๆจุดที่เรียกว่า "ซานถานอิ้นเยี่ยะ"ซึ่งหมายถึงดวงโคมที่สร้างไว้ในน้ำเพื่อบอกตำแหน่งร่องน้ำลึก ให้เรือใหญ่ทราบจะได้ไม่เกยตื้นจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านใบชาจีน(หลงจิ่ง) อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจวเป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดีถนนสายนี้มีความยาว 460เมตร กว้าง120เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจีย เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้นในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้วบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามมีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ขอทาน+หมูพันปี

  พักที่โรงแรม HAIWAIHAI BAINA HOTELระดับ 4ดาวหรือเทียบเท่า

  วันที่สาม

  หังโจว – อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)- ตำหนักวิเวการาม – จตุรัสหยวนหยง-ซูโจว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณ ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีดีบุก เพราะข้าศึกต่างเมืองคิดว่ามีดีบุก จึงถูกโจมตีอยู่ประจำชาวเมืองจึงเขียนชื่อเมืองไว้บนภูเขาว่าไม่มีดีบุก เมืองจึงรอดพ้นจาการการโจมตีปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมถึงกับใช้ชื่อว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” นำท่านผ่านชม ทะเลสาบไท่หู ซึ่งมีความกว้างขวาง และมีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลเจ๋อเจียงและนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ไข่มุกน้ำจืด อันมีชื่อเสียงของเมืองอู๋ชิ และจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มไข่มุก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่มุกน้ำจืดเป็นมุกที่เลี้ยงในทะเลสาบไท่หู อาทิเช่น ครีมไข่มุก สร้อยไข่มุก เครื่องประดับต่าง

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูซี่โครงหมุอู๋ซี

  นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) พระพุทธรูปหลิงซาน ณ เขาหลิงซานต้าฝอ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88เมตรทำจากทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีลักษณะพระพักตร์งามสง่า นอกจากนี้ท่านจะได้ชมฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าที่ทำจากสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ชมพระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่บนยอดเขาซึ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีนและชม ตำหนักวิเวกอาราม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง จากทิศใต้ถึงทิศเหนือแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7หมื่นตารางเมตรมีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5องค์ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีนโดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาวการสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้นหากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯมีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีตภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียงเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสีเครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติเหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา นำท่านสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีความสำคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็น 1ใน24เมืองวัฒนธรรมของเมืองจีนกับมณฑลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,500ซูโจวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเจียงหนานหรือริมฝั่งใต้แม่น้ำแยงซี อันเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของแผ่นดินใหญ่ประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านสู่ จตุรัสหยวนหยง SUZHOU HARMONY TIMES SQUAREเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STOREเป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREENยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  พักที่โรงแรมSNOWY SEA HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่

  สวนมรดกโลกโอ่วหยวน(ล่องเรือ) – โจวจวง– ล่องเรือหมู่บ้านโบราณโจวจวง – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – หุ่นขี้ผึ้ง

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าชมการจัดสวนแบบจีนที่ สวนโอหยวน สวนบ้านเศรษฐีโบราณสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16ในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นั่งเรือพายชมสวน และชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง

  จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ เมืองโจวจวง สัมผัสมนต์เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100หลัง และสะพานหินราว 60หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน เชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ นั่งเรือแจวชมเมืองเก่าโจวจวง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และล้ำค่าของเมืองโจวจวง จนได้ถูกขนานนามว่า “สุดยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน”เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ระลึกถึงเมืองจีนในอดีตกาลได้เป็นอย่างดี

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูโจวจวง

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของกลางที่ปากแม่น้ำแยงซี แต่เดิมเป็นเมืองประมงและสิ่งทอ,เซี่ยงไฮ้ขยายตัวเพื่อความสำคัญในศตวรรษที่19 เป็นเมืองท่าที่ได้รับความนิยมทางการค้ามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดเพื่อการค้าโดย 1842 สนธิสัญญาของ นานกิง เซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและได้กลายเป็นศูนย์กลางข้ามชาติของการเงินและธุรกิจ จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลกเพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหมภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมากมีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีนจากนั้น นำท่านชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ชมความทันสมัยตึกสูงตระง่านบริเวณริมแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณและยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์ นำชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงคราม ฝิ่น เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า จากนั้นนำท่านขึ้น หอไข่มุก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468เมตร หนัก 120,000ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7เมตร/ 1วินาทีขึ้นชมหอไข่มุก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านขึ้นรถไฟลอด อุโมงค์เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel)เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆตื่นตาตื่นใจ

  พักที่โรงแรม JIANGSU HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า

  วัดพระหยกPavillionหอจีนของงานEXPO (ผ่านชม)-ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

  ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก – โชว์ ERA

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านนมัสการขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับปีกระต่ายทอง และบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านเอง ณ วัดพระหยกขาว ตามตำนานกล่าวขานได้นำมาจากประเทศพม่าที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีความสูง 1.9 เมตรแกะสลักจากหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง ประกอบด้วยหอใหญ่ 3 หลังคือ หอ Heavenly king Hallหอ Grand Hall (หอประดิษฐานพระประธานของวัด ) และ Hall of Wisdomชั้นบนเหนือบริเวณเหนือที่อยู่ของเจ้าอาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระหยกปางมารวิชัย ด้านข้างเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ 7,240 เล่ม พิมพ์ขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเฉิง นอกจากนั้นยังมีหอวิปัสสนา หอประดิษฐานพระนอน หอประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอฉัน หอบริจาค และหอปฏิบัติธรรมเป็นต้น นำท่านนั่งรถ ผ่านชมหอจีนหอดัง 1ใน 10ของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010ได้รับความนิยมในการเข้าชมเป็นอย่างสูงหลายคนไปเที่ยวงาน EXPOแต่ไม่สามารถจองคิวเข้าชมได้ รัฐบาลจีนจึงเก็บหอจีนไว้เพื่อเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมหลังงาน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้าซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่แดง

  จากนั้นเต็มอิ่มไม่เร่งรีบช้อบปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเฉินหวางเมี่ยว (ตลาดร้อยปี)อาคารในตลาดเฉินหวางเมี่ยวก่อสร้างเลียนแบบ บ้านในสมัยราชวงศ์หมิงมีบาร์ซ่าขายของที่ระลึกมากมาย รวมถึงร้านน้ำชาที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องหาโอกาสมานั่งดื่มชาสัมผัสบรรยากาศที่คึกคักมีเสน่ห์เช่น ร้าน LU PO LANGและร้านอาหารประเภทของว่าง ในสารคดีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมหานครเซี่ยงไฮ้จะมีการแนะนำร้านอาหารเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ชื่อร้านเหล่าซ่างไห่ “OLD SHANGHAI”นำท่านเข้าสู่ ร้านหยก เพื่อชมวัตถุมงคล หรือ ผีซิ่ว อันเป็น 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือและความสำคัญในเรื่องการค้าขายและโชคลาภ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ***ชมโชว์ERAกายกรรม เซี่ยงไฮ้ อลังการสุดพิเศษ*** ซึ่งมีผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุดที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทคผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (7-8คัน)ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ

  พักที่โรงแรม JIANGSU HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่หก

  พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานจิง – ตลาดเถาเป่า - กรุงเทพฯ

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai museum of History)เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ แสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทอง เหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ ทำให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัยนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานจิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้ อิสระช็อปปิ้งตามเพลิดเพลินความงามของสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเขตเช่าของชาติตะวันตก

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าก๊อบปี้มากมายเช่นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดก๊อปปี้ของแท้

  ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  21.40น.

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่MU 548

  00.50 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

  ************************************

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

  โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  หมายเหตุ:ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง

  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก

  ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา, ไข่มุก , ผ้าไหม,นวดฝ่าเท้า

  ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

  เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

  ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  อัตราค่าบริการ

  วันที่

  ผู้ใหญ่

  เด็กต่ำกว่า 12 ปี

  + 1 ผู้ใหญ่

  เด็กต่ำกว่า 12 ปี

  +เตียง

  เด็กต่ำกว่า 12 ปี

  -เตียง

  พักเดี่ยว

  11-16/18-23/25-30 มิถุนายน 57

  24,900

  ไม่มีราคาเด็ก

  3,500

  อัตราบริการนี้รวม

  Øตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ (ชั้นทัศนาจร)

  Øภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

  Øวีซ่าเข้าประเทศจีน

  Øที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 4คืน

  Øอาหารตามที่ระบุในรายการ

  Øจัดนำเที่ยวตามรายการ

  Øมัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  Øรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  Øนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

  Øประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  Øแจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

  อัตรานี้ไม่รวม

  Ø ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  Ø ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  Ø ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  Ø สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  Ø ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  Ø ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย

  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัท

  ทัวร์เท่านั้น

  Ø ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

  หมายเหตุ

  · บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  · บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  · หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  · บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  · รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  · ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  · กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  · หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  · เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

  เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)

  Øหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)

  Øรูปถ่าย 2 นิ้วท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  Øระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

  Øสำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  เงื่อนไขการจอง

  Øวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

  Øแล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ

  Øพร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย

  Øค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

  เงื่อนไขการยกเลิก

  Øยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  Øยกเลิกการเดินทางภายใน 15 –30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

  Øยกเลิกการเดินทางภายใน 7 –14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

  Øยกเลิกการเดินทางภายใน 1 –6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

  กรณีคณะออกเดินทางได้

  Øคณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  Øคณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

  Øคณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102