***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิน MH

  วันเดินทาง: สอบถาม

  ราคา : 20999 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : กัวลาลัมเปอร์- -วัดเทียนโฮ่ว - ตึกปิโตรนัส – คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์-ปุตราจายา ชิมอาหารรสเด็ด+ร้านดังในแต่ละเมือง!!! บักกุ้ดเต๋ SUNFONG + บุฟเฟต์นานาชาติบน KL.TOWER สุกี้หม้อไฟ เมืองคาเมร่อนไฮแลนด์

   

  ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน MALASIAN AIRLINES

  โปรแกรมการเดินทาง: ออกเดินทางทุกวันพฤหัส /กลับวันอาทิตย์

  วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์

  12.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 โซน Q เคาน์เตอร์สายการบิน MALASIAN AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

  14.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH789

  17.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษที่ 1850?s ในฐานะเป็นเมืองสำคัญในการค้าดีบุก เพราะเป็นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น้ำกอมบัก (Sugai Gombak) และแม่น้ำคลัง (Sugai Klang) มีขนาดพื้นที่เพียง 243 ตารางกิโลเมตร หรือเพียง 15% ของพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของรัฐสภา แต่ที่ทำการรัฐบาล และสำนักการศาลบางส่วน ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ตั้งแต่ต้นปี 2542 ตามนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ มะหะหมัด

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือชื่อ ร้าน SUNFONG

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL KL HOTEL / FURAMA KL. HOTEL หรือเทียบเท่า4*

  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี หรือช้อปปิ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง อาทิ ย่านบูกิตบินตัง หรือเลือกเดินเล่นที่ KL City Walkห้างสรรพสินค้าใหม่ล่าสุด ซึ่งผสมผสานความทันสมัย และมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซีย โดยเป็นทางเดินที่เรียงรายไปด้วยร้านค้ายาวกว่า 500 เมตร ตั้งแต่ถนน Jalan P. Ramlee ถึงถนน Jalan Pinang เปิดจนถึงเที่ยงคืน

  วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ - วัดเทียนโฮ่ว - ตึกปิโตรนัส - คาเมรอนไฮแลนด์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และพื้นที่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกที่เสด็จเข้าประทับ คือ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองค์แรกที่ได้ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี 2 ครั้ง ครั้งแรกทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครั้งที่สองเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100 เมตร?

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลเซีย แล้วเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์ เมืองตากอากาศบนยอดเขา บนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4,500 ฟิต หรือเกือบ 1,400 เมตร อยู่ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของผู้ที่รักความสงบ และต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ ตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อ วิลเลียม คาเมรอน ซึ่งเป็นผู้ค้นพบพื้นที่แห่งนี้ ส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ตากอากาศสำหรับนายทหารอังกฤษที่ประจำอยู่ในดินแดนมลายา ทำให้เมืองรีสอร์ทแห่งนี้ยังคงกลิ่นอายแบบชนบทในอังกฤษ ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา ชมน้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Equatorial Cameron Highlands / Heritage Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้วนำท่านชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนำชมไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เก็นติ้งเมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายทั้งบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช้อปปิ้งในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึ่งมีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถึงรองเท้ายี่ห้อดัง อาทิ Vincci หรือ VNC ซึ่งราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัว หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 21 ปีเท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น และกางเกงขายาว)

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทาง ให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์บน KL.TOWER

  นำชมโรงงานช็อกโกแลตเพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก แล้วนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อมเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา

  นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

  18.05 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MALASIAN AIRLINESเที่ยวบินที่ MH780

  19.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

  หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

  ********************************

  *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

  อัตราค่าบริการ

  10 ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ (ใช้ไกด์ไทยรับที่มาเลเซีย)

  15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากเมืองไทย

  กำหนดการดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  เด็ก ไม่มีตียง

  พักเดี่ยว

  27-30 มีนาคม 2557

  20,999.-

  19,999.-

  18,999.-

  4,900.-

  3-6 เมษายน 2557

  1-4 พฤษภาคม 2557

  10-13 พฤษภาคม 2557

  26-29 มิถุนายน 2557

  11-14 กรกฎาคม 2557

  9-12 สิงหาคม 2557

  9-12 ตุลาคม 2557

  23-26 ตุลาคม 2557

  20-23 พฤศจิกายน 2557

  4-7 ธันวาคม 2557

  27-30 ธันวาคม 2557

  28-31 ธันวาคม 2557

  22,999.-

  21,999.-

  20,999.-

  4,900.-

  29 ธันวาคม 2557-1 มกราคม 2558

  ราคารวม

  - ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

  - ภาษีสนามบิน และประกันภัยสายการบิน

  - ค่าระวางสัมภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.

  - โรงแรมที่พัก 3 คืน

  - อาหาร 8มื้อ

  - รถนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

  - ค่ากระเช้า SKYWAY เก็นติ้ง

  - ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามที่ระบุในรายการ

  - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  - หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(ผู้ร่วมเดินทาง15ท่านขึ้นไป)

  - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  ราคาไม่รวม

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

  - ภาษีบริการ 3% , Vat 7%(ถ้าต้องการ)

  - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ40RM./ท่าน/4วัน

  ?กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ระเอียด เพื่อความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง?

  PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง

  เงื่อนไขการให้บริการ

  มัดจำท่านละ5,000บาทเพื่อยืนยันการเดินทาง/ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย15วัน

  การยกเลิก

  หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี้

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปกรณีมีใบรับรองแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินคืนมัดจำทั้งหมด ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000บาท

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 7,000บาท

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 60% ของราคาทัวร์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 04-07วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 03วันหรือ>เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

  เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการที่จะเดินทาง

  กรุณาเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางภายใน 3วัน/หลังจากแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิก

  ** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางโดยโลวคอสแอร์ไลน์ หรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด **

  หมายเหตุ

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 6ท่าน 6ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้-คนขับเป็นไกด์ในตัว)**หากท่านมีผู้ร่วมเดินทาง 6ท่านขึ้นไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้ทันที /ผู้ร่วมเดินทาง 11ท่าน ขึ้นไป(เป็นรถบัสมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึ้นไป(เป็นรถบัสมีหัวหน้าทัวร์) ยกเว้นเทศกาลไม่สามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน หรือการปรับขึ้นของภาษีสนามบิน
  • บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวัติ,ภัยธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดังกล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่เที่ยวอื่นที่ใกล้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับเวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ยังคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
  • บริษัทฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย
  • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
  • พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจในบริษัทฯกำกับเท่านั้น
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102