***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 วัน 4 คืน บิน DM

  ราคา : 36900 - 38900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ปราสาทนาโงย่า ชมความงามสมัยโชกุน / มรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ / ชมความงามที่สุดแห่งญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ อิสระตะลุย มหานครโตเกียว ด้วยตัวท่านเอง / ผ่อนคลายความเมื่อยล้า แช่น้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ซันมาชิซูจิ / อากิฮาบาระ / ชินจุกุ / อิออน พลาซ่า

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS 6 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน เอเชียน แอร์

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)– สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น

  22.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น3ประตู7 เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียนแอร์หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ

  วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ– ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดำ-อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – ผ่อนคลายความเมื่อยล้าแช่น้ำแร่ออนเซ็น (-/กลางวัน/ค่ำ)

  01.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเชียนแอร์เที่ยวบินที่ DM 464บริการอาหารและเครื่องดื่มใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อิสระพักผ่อนบนเครื่อง

  09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้กับเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางสู่“ฮาโกเน่” เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวมากที่สุด

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(1)บริการด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่น แบบเซ็ทเมนู

  บ่าย นำท่าน“ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ”ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีซึ่งหากเป็นวันทีท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน สิ้นสุดการ

  ล่องเรือแล้วนำท่านขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถโค้ชหุบเขา

  กำมะถันเดือด ที่ส่งกลิ่นกำมะถัน พวยพุ่งออกมาชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อ

  ว่าไข่ที่ต้มจากกำมะถันเดือด ณ ที่แห่งนี้ หากได้ทาน 1 ฟองจะทำให้

  มีอายุยืนยาวเพิ่มไปอีก 7 ปีเลยทีเดียวอิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและ

  ซื้อ”สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ เป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ”ซึ่งเป็น O-Topอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI KAWAGUCHIKO-ONSEN HOTEL, KASUGAI VIEW HOTLE, WAKAMIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (2) พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น

  หลังอาหารท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดีและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย

  วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ – นาโกย่า-ปราสาทนาโงย่า – อิสระช็อปปิ้งย่านซันมาชิซูจิ(เช้า/กลางวัน/-)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  นําท่านขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ เป็นที่ระลึก

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(4)บริการด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่น

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่า (nagoya city) เมืองนาโงย่าถือเป็นเอกของจังหวัดโอจิ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ นอกจากนี้ยังมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่กลับมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ซึ่งแตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆ ของญี่ปุ่น โดยนาโงย่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้าน

  อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ นำท่านชมปราสาทนาโงย่า (nagoya castle)ปราสาทนาโงย่าตั้งอยู่ในเมืองนาโงย่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2153 โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โดยบนยอดปราสาทนั้นมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำอยู่หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อันเป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกเพลิงไหม้จากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 ให้เป็นปราสาทคอนกรีตสมัยใหม่ อิสระช้อปปิ้ง เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (sanmachisuji)ซันมาชิซูจิหรือเรียกอีกอย่างว่าลิตเติ้ลเกียวโต เป็นย่านเมืองเก่าที่ ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคูน้ำล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติ ความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบ้านเรือนของตนให้กลายเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของเมือง ซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม เหล้าสาเก เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ

  *** เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SUNROUTE PLAZA NAGOYA ,NAGOYA EKIMAE MONTBLANCE

  วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า - เจแปน แอลป์ (กำแพงหิมะ)

  (เช้า/กลางวัน/ค่ำ)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลก“หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุดซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมชื่อนี้ได้มาจากคำว่ากัสโชซึ่งแปลว่าพนมมือตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศามีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตรและมีความกว้าง 10 เมตรซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(6)บริการด้วยเมนูชาบูชาบู

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปนแอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจ

  * ทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ

  * ดอยมุโรโด นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างทุกฤดูเช่น น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ฮาโกเน่

  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(7)บริการด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่น แบบเซ็ทเมนู

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MASUMOTO TOKYO INN ,HOTEL ROUT INN COURT MATSUMOTO INTER หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง โตเกียว-วัดอาสากุซะ-ถนนกามิกาเซะ-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ

  (เช้า/กลางวัน/-)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  นำเดินทางสู่นครโตเกียว....นำท่านเดินทางโดยรถโค๊ชสู่“วัดอะซะกุซ่าแคนนอน”(AsakusaKannon)วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์“เจ้าแม่กวนอิมทองคำ”ที่

  ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิย มมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ”ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากครอบครัวผ่านชมหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree)เปิดให้บริการเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2555ที่ผ่านมามีความสูง 634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(9)บริการด้วยเมนูปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น YAKINIKU

  บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง อากิฮาบาระ Duty Freeเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม นาฬิกา เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นช้อปิ้งจุใจย่านชินจูกุช้อปปิ้งกันต่อกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

  *** เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA , NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่หกของการเดินทาง อิออน พลาซ่า-กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (เช้า/-/-)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)(วันนี้ไม่มีบริการน้ำดื่มบนรถ * )

  นำท่านเดินทาง สู่ “อิออนช้อปปิ้งพลาซ่า”ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี “ร้าน100เยน”สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

  14.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชี่ยน แอร์เที่ยวบินที่ DM 465

  20.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  ค่าทิปไกด์+คนขับรถท่านละ 3,000 เยน

  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบินทั้งไปและกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน

  หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่2 ท่าน

  หรือ

  1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

  เด็ก

  ไม่เสริมเตียง

  (ต่ำกว่า 7 ขวบ)

  พักเดี่ยว

  วันที่เดินทาง

  17-22 มิ.ย. 57

  36,900.-

  35,900.-

  8,900

  19-24/24-29มิ.ย.

  26มิ.ย. — 1 ก.ค. 57

  38,900.-

  37,900.-

  8,900

  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมันและค่าสกุลเงินเยน

  ราคาทัวร์รวม

  þ ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

  þ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  þ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  þ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  þ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน

  þ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  þค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.

  þ พิเศษ ประกันสุขภาพ เจ็บ ป่วย เข้ารักษาได้เลย ไม่ต้องอุบัติเหตุก็รักษาได้เลยครับ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  ราคาทัวร์ไม่รวม

  þ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

  þ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23กก.)

  þ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเว้น การยกเลิกวีซ่า)

  þ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถตลอดการเดินทางท่านละ 3,000 เยน

  เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่นพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 15-20 วันเท่านั้น(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น(การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
  • เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯ

  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

   

  Print
















   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102