***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน บิน TG

  ราคา : 34900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ตื่นตาไปกับรถไฟความเร็วสูงกว่า 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง

   

  ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน

  โดยสายการบินไทย


  วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-ฉางซา โดยรถไฟความเร็ว

  08.00 น พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกบริเวณชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบิน ไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

  10.45 น. ออกเดินทางสู่ กวางเจา ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 668

  14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา ไป๋หวิน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ในกลางเมือง

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่ฉางซา G ??. โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง) ถึงเมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก DOLTON HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สองของการเดินทาง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้-ยาสมุนไพร-โชว์สุนัขจิ้งจอก

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง จางเจียเจี้ย( 4 ชั่วโมง ) เป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์ การยูเนสโก้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร ระหว่างเส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจี้ย ทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำชม ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วย ยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ?ซั่วเซียวี่? ซึ่งเป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่ง โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก) * แวะชมร้านสมุนไพรนวดฝ่าเท้า จำหน่ายยาสมุนไพรจีนที่ขึ้นชื่อและ ?บัวหิมะ? ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  สมควรแก่เวลานำท่านชม โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รักต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยังซั่วด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สามของการเดินทาง จางเจียเจี้ย-ผ้าไหม-ลำธารจินเปียนซี-หยก-ภูเขาเทียนจื่อซาน

  (กระเช้า+ลิฟท์)-สะพานหนึ่งในใต้หล้า-ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)


  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวีธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก แล้วนำท่านชม ลำธารแส้ทอง หรือ ลำธารจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชัน เข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ลำธารจินเปียนซีมีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดาดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ขาหมูร่ำรวย)

  บ่าย นำท่านชมหยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับ คำแนะนำและวิธีการดูหยกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซาน มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่าง ๆ จากนั้นชม เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร หมายเหตุ วันนี้หากมีนักท่องเที่ยวต่อคิวขึ้นเขาด้านขึ้นกระเช้ายาว อาจมีการสับเส้นทางขึ้น-ลง โดยเปลี่ยนเป็นขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วแล้วลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า หลังจากนั้นนำชม ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วย ยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ?ซั่วเซียวี่? ซึ่งเป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่ง โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เนื้อหมูย่างเกาหลี)

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่สี่ของการเดินทาง จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ไข่มุก-เฟิ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง


  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเข้าสู่เขตเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์ แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด ?เซี่ยจ้าน? ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนั่งกระเช้าลงมาที่สถานี ?จงจ้าน? นั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ ?เทียนเหมินซาน? จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของขวัญ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(หม้อไฟเห็ด)

  บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังเมืองเฟิ่งหวง ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑล หูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นอิสระให้ท่านชม แสงสีเมืองโบราณที่แท้จริงของเมืองเฟิ่งหวง


  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PHOENIX GRAND HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่ห้าของการเดินทาง เฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำโถเจียง-บ้านเกินเสิ่นฉงเหวิน-นั่งรถสู่ฉางซา

  ถนนคนเดิน หวงซิงเจี่ย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านนั่งเรือแจวฟ่งหวงหรือเวนิสตะวันออก ชมบ้านเรือนริมน้ำและผ่านชมเจดีย์ว่านเหมิง นำท่านเยื่ยมชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน นำท่านชม หงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีน และชาวต่างประเทศ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เป็ดเซียงซี)

  บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองฉางซา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน หวงซิง เจี่ย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหรือขนมต่าง

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DOLTON HOTELหรือเทียบเท่า(4*)

  วันที่หกของการเดินทาง ฉางซา-กวางเจา-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ถนนคนเดินปักกิ่ง-ส่งสนามบิน


  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับเมืองกวางเจาด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่กวางเจา G??. มีความเร็วประมาณ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา ให้ท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ห่านย่างกวางเจา)

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

  *** อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  20.25 น. เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679

  22.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ***ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนำขึ้นบนรถไฟความเร็วสูง***

  หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก,บัวหิมะ,ผ้าไหม,ไข่มุกซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  กำหนดการเดินทาง 5-10 // 19-24 มิถุนายน 57

  3-8 // 17-22 กรกฎาคม 57

  7-12 // 21-26 สิงหาคม 57

  อัตราค่าบริการ

  Enjoy Guangzhou Zhangjiajie 6 Days / 5 Nights

  ราคารวมตั๋ว

  ราคาไม่รวมตั่ว

  ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

  34,900

  24,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  33,900

  23,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

  32,900

  22,900

  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)

  31,900

  21,900

  พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

  4,500

  อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 57

  **ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  หมายเหตุ

  - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง(ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ)

  อัตรานี้รวม

  ?ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-กวางเจา(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทยชั้นทัศนาจร

  ?ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

  ?ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ

  ?ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

  ?ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ?ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน

  ?ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า

  ?ไม่แจกกระเป๋า

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102