***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 7วัน 6คืน บิน TG

  ราคา : 38,500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang ?ชมเมืองเก่าต้าลี่ ? ชมเมืองเก่าลี่เจียง ? ชมเมืองเก่าจงเตี้ยน จงเตี้ยน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่) ต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)

   

  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 7วัน 6คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดการเดินทาง 24-30 ตุลาคม 57 นี้...กรุ๊ปเดียว

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก

  สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่

  08.00 น.

  พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาเตอร์เช็คอิน D สายการบินไทย

  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

  10.55 น.

  ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612

  14.05 น.

  ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชั่วโมง)

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารระหว่างทาง

  21.00 น.

  ถึงต้าหลี่ นำท่านเข้าที่พักN HOTEL ระดับ 4ดาว

  วันที่สอง

  วัดฉุงเซิ่น-เจดีย์ 3 องค์-เมืองเก่าต้าลี่-กระเช้าภูเขาชางซาน-โรงถ่ายแปดเทพอสูรมังกรฟ้า

  07.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  Jนำชมวัดฉุงเซิ่นและ เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉุงเซิ่น นำท่านนั่งรถแบตตารี่ขึ้นสู่จุดตำหนักบนสุดของวัดฉุงเซิ่น นำท่านนมัสการอมิตาพระพุทธเจ้าที่ตำหนักต้าสูงเป่าเตี้ยนชมและนมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ ที่ตำหนักกวนยินเตี้ยนเดินชมความงดงามของวัดและทิวทัศน์มุมสูง แล้วนั่งรถแบตตารี่ลงมาถึงจุดชมเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ จะมีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า "เชียนสวินถ่า" สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อน เผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้ง แต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง

  Jนำชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม

  12.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  Jเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง 8 เทพอสูรมังกรฟ้านิยายดังจากบทประพันธ์อันลือลั่นของกิมย้ง โรงถ่ายภาพยนต์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ พร้อมชมโชว์ 5 ชุด โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า (โชว์ที่ระบุอาจมีปรับหรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจัดการของสถานที่ท่องเที่ยว)

  Jนำท่านขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุดของยูนนาน "กอนโดล่า-ชางซาน"ขึ้นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาชางซานและเมืองต้าหลี่ในมุมสูง เทือกเขาชางซาน ??(CA NGSHAN) เป็นเทือกเขาสูงใหญ่แห่งเมืองต้าหลี่ มี 18 ยอด แต่ละยอดมีความสูงเกิน 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป มียอดม้ามังกร (หม่าหลงฟง) เป็นยอดสูงสุด (4,122 เมตรจากระดับน้ำทะเล) กระเช้ากอนโดล่าตัวใหม่นี้สร้างเสร็จเมื่อ 31 ต.ค. พ.ศ. 2554

  หมายเหตุผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า "กอนโดล่าภูเขาชางซาน" ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ (90 หยวน) แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

  Jแวะเลือกซื้อหยก "ผีซิว" ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง

  19.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พักN HOTEL ระดับ 4ดาว

  วันที่สาม

  ต้าหลี่-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเสือกระโจน-วัดจ้านหลินซื่อ-เมืองเก่าจงเตี้ยน

  06.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเขตลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋อซิ่ง Jระหว่างทางนำท่านชมโค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง(แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้ มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงสายสำคัญ

  12.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง

  Jนำท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน "ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ"ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกแห่งหนึ่งในโลก ชมทิวทัศน์ของหุบเขา และกระแสน้ำที่ไหลแรงของสายน้ำแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุด แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คือเขต "จงเตี้ยน"ที่อยู่ในความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่าที่กล่าวไว้ในหนังสือ "ขอบฟ้าที่เลือนหาย" THE LOST HORIZON

  Jนำชมวัดจ้านหลินซื่อ(วัดกุ้ยหัว) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย

  19.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Jอิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยน ชมเจดีย์จ้วนจิง(เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
  พักที่ JINSHA Hotel ระดับ 5ดาว

  วันที่สี่

  กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง

  07.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  Jเดินทางสู่ภูเขาซื่อคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยังหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน"หลานเยี่ยซานกู่" THE VALLEY OF BLUE MOON?(ชี้แจงว่าไม่ใช่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินที่อยู่ที่เต้าเฉิงนะคะ) ในฤดูหนาวเมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าสีม่วง สีชมพู บานสะพรั่งไปทั่วทุ่ง
  หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้าปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดรายการอื่นที่มีค่าบัตรใกล้เคียงให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ (140 หยวน) แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

  12.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง (3 ชั่วโมง) เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่

  Jถึงลี่เจียงนำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถังหรือ สระมังกรดำที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม "เก๋งหนึ่งเหรียญ"เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม "สะพาน 5 โค้ง"ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ "ศาลาจันทรา"ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย

  19.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Jอิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียงทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม "ซื่อฟางเจีย" ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การUNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997
  พักที่ WEIYENA HOTEL ระดับ 4ดาว

  วันที่ห้า

  ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เดินทางสู่เมืองต้าหลี่

  06.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี แล้วJนำชมภูเขาหิมะมังกรหยกซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติ ที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี

  Jนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงามเหนือคำบรรยาย ถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็งตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์ลงจากเขาหิมะมังกรหยก
  หมายเหตุผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า "กอนโดล่า" ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้า "กอนโดล่า" ภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิง (ความสูง 3,000 เมตร) แทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

  Jลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANGของผู้กำกับชื่อดัง "จางอวี้โหมว" นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

  13.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  Jนำชมยี่สุ่ยจ๋ายหรือ หมู่บ้านน้ำหยกชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูงJจากนั้นชมวัดยี่เฟิงวัดในพุทธศาสนานิกายลามะ...จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองต้าหลี่

  19.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  พักที่ N HOTEL ระดับ 4ดาว

  วันที่หก

  ลี่เจียง-คุนหมิง-บัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านชา

  06.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยทางด่วน (ประมาณ 5 ชั่วโมง)

  12.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  นำท่านไปชมแวะร้านใบชา เลือกซื้อชาขึ้นชื่อของยูนนาน "ผู่เอ่อ" ที่มีชื่อเสียง

  Jนำชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณมีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์ มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า

  Jแวะร้านนวดฝ่าเท้า เลือกซื้อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงรวมถึง "บัวหิมะ" เป่าฟู่หลิง ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี

  19.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง
  พักที่ XIANGJING HOTEL ระดับ 4ดาว

  วันที่เจ็ด

  คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-สุวรรณภูมิ

  07.00 น.

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  Jนำท่านไปเที่ยววัดหยวนทงวัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัคิยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย แวะเลือกซื้อ ไข่มุก สินค้า OTOPของจีน

  12.00 น.

  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

  15.20 น.

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

  16.35 น.

  ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  อัตราค่าบริการ กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน

  ผู้ใหญ่ท่านละ 33,500บาท (พักห้องคู่)

  ไม่มีราคาเด็ก

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 บาท

  อัตราบริการนี้รวม

  vตั๋วโดยสาร ไป-กลับ สายการบินตามรายการระบุ

  vภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

  vวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ 4 วัน

  vที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ ( โรงแรมระดับ 4-5 ดาวของจีน )

  vอาหารตามที่ระบุในรายการ

  vจัดนำเที่ยวตามรายการ

  vหัวหน้าทัวร์ซึ่งคอยบริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

  vรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  vประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  vค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  vค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  vค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  vค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  vสำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  vค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  vค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ

  vไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 200 หยวน ต่อท่าน ตลอดทริป (เด็กหรือผู้ใหญ่ จ่ายเท่ากัน)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  กรณีคณะออกเดินทางได้
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  การสำรองที่นั่ง1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 2.ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง20วัน

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

  11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุก ครั้งมิเช่นนั้นทาง

  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102