***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์เกาหลี KOREA IN LOVE 5 วัน 3 คืน บิน TW

  วันเดินทาง: สนใจติดต่อ ....

  ราคา : 19500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ตามรอยซี่รีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ+ ชมวิวกลางกรุงโซลคล้องกุญแจคู่รัก+ ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี+ ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง +ทงแดมุน พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน อาหารครบทุกมื้อจ้า

   

  ทัวร์เกาหลี KOREA IN LOVE 5 วัน 3 คืน

  โดยสายการบิน T?WAY

  กำหนดการเดินทาง 14-18 ตุลาคมนี้

  วันแรก กรุงเทพฯ - อินชอน

  22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

  สายการบิน T?WAYใช้เครื่อง BOEING 767-300 จำนวน 189 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริฟ์ทั้งขาไปและขากลับ บริการเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

  วันที่สอง อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ ? พาจู Englisg Village -ตามรอยซี่รี่ย์ที่เกาะนามิ Winter Love Song

  01.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

  08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า (อุดง)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จากนั้นนําท่านชมPajuEnglish Villageสถานที่ถ่ายทําหลักของซีรี่ย์ F4ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเหมือนอยู่ในประเทศอังกฤษและเป็นเหมือนวิลล่าสําหรับชาวต่างชาติจากนั้นนําทุกท่านช้อปปิ้งที่PAJU PREMIUM OUTLETให้อิสระกับทุกท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู?ทัคคาลบี?หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (1)อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน

  นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอส

  บ่าย เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิสถานที่โรแมนติคอีกแหหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่สาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Songหรือ เพลงรักในสายลมหนาวเกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาทีกลับมายังฝั่ง

  ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(2) เมนูSHABU SHABUบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตล์ดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลีเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ มานำมาปรุงจะมีรสออกหวาน

  พักที่ OAK VALLEY RESORTหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สาม วัดวาจูจองซา - กิมจิแลนด์ ? เอเวอร์แลนด์ - ชมวิวกรุงโซล - ตลาดทงแดมุน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(3)

  จากนั้นพาท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน เกาหลีใต้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้เพื่อมาชมความงามของ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบและเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดียนอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

  จากนั้น นำท่านเดินทางเดินทางสู่ ?โรงเรียนสอนทำกิมจิ?เพื่อให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำกิมจิ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ พร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก และท่านยังสามารถนำกิมจิผีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีก

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4) บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตา

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมทั้งถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สวยงามตามฤดูกาลต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านย้อนรอยละครดัง?Witch You Hee??Kim Sang Soon? ? Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี ? ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด

  ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์)

  จากนั้นท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อ ราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง

  บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬาฯลฯ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5)เมนู ข้าวยำ บิบิมบัพ

  พักที่ CO-OPหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ โสมรัฐบาลเกาหลี - พระราชวังเคียงบ็อค - บลูเฮ้าส์ ? พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ? คอสเมติค - จตุรัสควางฮวามุน

  คลองชองเกซอน - ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ? ละลายเงินวอนที่ตลาดเมียนดง - ชมสุดยอดโชว์DRAWING ORIGINAL

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(6)

  หลังอาหารเช้า พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน ชม ?พระราชวังเคียงบ็อค?ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของ กษัตริย์ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ ?เคียงเฮวรู?ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เข้าชม ?พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง?รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณ ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลองจากนั้นชม ?บลูเฮ้าส์?ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น)นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(7)JIMDAK ข้าวยำเกาหลี

  บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่นำท่านสู่ Cosmetic Outletช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยมของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น Rojukissซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นชม จตุรัสควางฮวามุนจัตุรัสแห่งนี้มีอนุสาวรีย์

  พระเจ้าเซจงเป็นบุคคลสําคัญของชาวเกาหลีโดยเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีที่นี่นอกจากนี้มีรูปปั้นของนายพลยีซุนชินเป็นผู้นํากองทัพสู้รบเป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีจากการรุกรานของญี่ปุ่นในสมัยของราชวงศ์โจซอนและเป็นฉากในละครเกาหลีเรื่องไอริสให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอีกด้วย และในบริเวณเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของคลองชองเกซอน ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGEรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสม

  จากนั้นนำทุกท่านชมการแสดงDRAWING ORIGINAL SHOW ที่เล่าเรื่องราวต่างๆ ด้วยสีบนผืนผ้าใบและการแสดงสดที่ทําให้ท่านติดตามจนไม่อยากจะกระพริบตา

  พักที่ CO-OP หรือระดับเดียวกัน

  วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮ็อกเกตนามู ? ร้านสมุนไพรน้ำมันสน - พลอยแอมมาทีส ? ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต ? สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม(9)

  ใหม่สุด แนะนำ...เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต ?ฮ็อกเกตนามู?ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม RED PINEเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(10)OSAM BULGOGIนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี

  บ่าย หลังอาหารนำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย อเมทิสแดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)

  20.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ TW 101

  00.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

  YYYYYYYYYYYYYYY

  (รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)

  อัตราค่าบริการ ( กรุ๊ป 20 ท่าน)

  ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ราคาท่านละ 19,500บาท

  ***ไม่มีราคาเด็ก***

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500บาท

  เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน

  1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศเกาหลี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  3. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หรือยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน

  4. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

  6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

  7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้

  เงื่อนไขการจอง

  1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

  2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

  อัตรานี้รวม

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป ? กลับ ตามรายการที่ระบุไว้

  2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ

  3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

  3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ

  3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

  3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ

  3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

  4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  5. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)

  6. น้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี

  2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

  3 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ

  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

  5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม

  6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ20,000 วอนต่อทริป

  7. ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาท/ท่าน/วัน

  เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

  1) หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้

  ? ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%

  ? ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%

  ? ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

  2) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด

  3) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%

  ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

  1.ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  3.ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

  4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

  ****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา****

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102