***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ไห่โหลวโกว มู่เกอซัว เล่อซาน 6วัน 5คืน บิน TG

  วันเดินทาง: 23-28 ต.ค. 66

  ราคา : 38900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ...ชมความงามของธารน้ำแข็งที่ ไห่โหลวโกว...สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ มู่เกอซัว ...สักการะหลวงพ่อเล่อซาน....บินสบายๆกับสายการบินไทย

   

  ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู ไห่โหลวโกว ? มู่เกอซัว ? เล่อซาน 6วัน 5คืน

  โดยสายการบินไทย

  โปรแกรมการเดินทาง 23 ? 28 ตุลาคม 2557

  วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ ? เฉินตู ? เมืองโบราณหวงหลงซี-เมืองหย่าอัน

  08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

  10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  14.30 น. นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218920 ตารางไมล์ (567000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ทิเบตเมี้ยวหุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น ?เมืองจีน? อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวางหลงซีมีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอกและดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หย่าอัน (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

  19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

  พักที่หย่าอันHONG ZHU HOTELหรือโรงแรมระดับเดียวกัน

  วันที่สอง หย่าอัน ?ไห่โหลวโกว ? อุทยานไห่โหลวโกว -ธารน้ำแข็งการ์เซีย

  7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

  เดินทางไปไห่โหลวโกว ระหว่างทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ความยาว 4176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับ เมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต ความยาวของอุโมงค์ทำให้วิวทิวทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเข้าอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์ต่างกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่น่าอัศจรรย์ นำเดินทางต่อไปยังไห่โหลวโกว

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3)

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไห่โหลวโกวเดินทางไปเที่ยวอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวนำท่านเข้าเขตอุทยานแล้ว เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยาน เพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทันสมัยสู่ยอดเขา ชม ธารน้ำแข็งการเซีย ขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6750 เมตรแต่เราจะขึ้นไปที่ความสูง 2850 เมตร นอกจากธารน้ำแข็งแล้วที่นี่ยังมีผืนน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลายแห่ง ชายขอบของธารน้ำแข็งบางส่วนล้ำเข้าไปจรดแนวชายป่าเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามเมื่อธารน้ำแข็งสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินระยับ ตัดขอบด้วยป่าไม้สีเขียวสดตระการตา แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา

  19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

  พักที่ไห่โหลวโกวLAMUZELINKA HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

  วันที่สาม ไห่โหลวโกว- คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อโช่ว ?หาดทรายทอง-ทะเลสาบ 7 สี ?

  บ่อน้ำแร่สมุนไพร-แช่เท้า 30 นาที

  7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

  จากนั้นอำลาเมืองไห่โหลวโกว นำท่านเดินทางสู่เมืองคังติ้ง ประมาณ 1-2ชั่วโมงพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้าง อย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ

  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (6)

  นำท่านสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต ณ เมืองคังติ้ง นำท่านสู่ อุทยานมู่เกอโช่วหรือ ทะเลสาบคนป่า เปลี่ยนรถในอุทยานแล้วนำท่านชมความ สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว ?จิ่วจ้ายโกว? ได้รับสมญานามว่า สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพเนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้าทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่งบนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม. และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากนับ 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4 ? 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2800 เมตรขึ้นไป ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ เราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันในอุทยานนำท่านเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอื่นไปสัมผัสความงดงามนำท่านสู่ หุบเขาตู้เจียน หุบเขาที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงกรีดร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหุบเขาความยาว 8 ก.ม. นำท่านชมสู่ ทะเลสาบมู่เกอโช่วด้านหนึ่งของทะเลสาบมี หาดทรายสีทองเรียกว่า หาดแห่งความรักเม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชั้นดี !!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือทุ่งหญ้าทะเลแดงไกลสุดลูกหูลูกตาความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพรซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาทีเพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ถ้ามกลางธรรมชาติ แช่ไปพลาง ต้มไข่กินไปพลาง สุขสำราญใจ...แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งยอดเขาคร้าย ๆ ดอกบัวเรียงรายอยู่เหมือนทุ่งดอกบัวปกครุมด้วยหิมะขาวโพลนถ่ายรูปบริเวณนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สีทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7)

  เข้าที่พักCHANG ZHENG HOTELหรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ คังติ้ง-หย่าอัน-หลูติ้ง-สะพานหลูติ้ง-เจี๋ยเจียง

  7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

  ออกจากเมืองคังติ้ง เดินทางไปเมืองจาเจียง ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมงพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ สอง ข้างทางระหว่างทางสู่เมืองหลูติ้ง

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลูติ้งนำท่านเดินทางสู่เมืองหลูติ้ง นำท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียวซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง

  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10)

  นำท่านเข้าที่พักพักที่เจี๋ยเจียงSHAN YUE HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า เจี๋ยเจียง-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-อิสระช้อปปิ้งชวนซีลู่-

  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)

  ออกเมืองจาเจียง ไปเล่อซานประมาณ 30 นาทีเดินทางถึงเมือง เมืองเล่อซานเมืองนี้มีอายุกว่า1300 ปี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซิงหยี แม่น้ำหมินแม่น้ำต้าตู้ มาบรรจบกัน ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปีที่เมืองนี้ แต่หลังจากสร้างองค์ หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เกิดอุทกภัยอีกเลยนำท่านลงเรือเพื่อล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซานท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน -ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหัน ออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อ ไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

  เดินทางกลับเมืองเฉิงตูจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (13)

  แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก (TOP SHOW OF SICHUAN PARADISE ETHOS) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนหน้างิ้วกระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา

  นำท่านเข้าที่พัก WUHOU HOLIDAYINN HOTELหรือเทียบเท่า

  วันที่หก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -อาหารพิเศษสมุนไพรจีน- สนามบิน -กรุงเทพ

  7.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14)

  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉินตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าไหม เป็นของฝากของที่ระลึก

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง ?ถงเหรินถัง?

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

  15.30 น. นำท่านกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  17.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

  กำหนดเดินทาง 23 ? 28 ตุลาคม 2557

  ราคาทัวร์ 38,900 บาท

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102