***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - เกาหลี 2015 7 วัน 5 คืน บิน OZ

  ราคา : 46900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ไปครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ประเทศ!! นำทุกท่านสัมผัสความหนาวเย็นระดับ – 30 องศา ณ เมืองฮาร์บิน ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็น “มอสโควแห่งตะวันออก” ชมเทศกาลหิมะ ณ เกาะแสงอาทิตย์ พร้อมชมโชว์ว่ายน้ำแข็ง สัมผัสความอลังการของ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 2014 ชม สวนเสือขาว ชมความงามของโบสถ์เซนต์โซเฟีย พร้อมช้ อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สุดพิเศษ กับโชว์ปลาวาฬเบดูก้า ที่ HARBIN POLAR LAND เกาหลีใต้...ดินแดนที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติค สัมผัสเส้นทางยอดนิยม เยือนเกาะนามิ ตามรอยละครดัง “Winter Love Song” สนุกตื่นเต้นกับ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกใหญ่ที่สุดของประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิ Kimji School และสวยหล่อแบบเกาหลีแท้ๆกับชุดฮันบกฟรี!! ชมวิวกรุงโซล 360 องศา ณ N’Seoul Tower พร้อมช้อปปิ้งสินค้าและเครื่องสำอางยอดนิยม พักโรงแรมระดับ Deluxe Class อิ่มอร่อยกับเมนูพื้นเมือง พร้อมทีมงานที่ให้บริการอย่างดี ** เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูอลาสก้า ... อิ่มกันแบบไม่อั้น **

   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน - เกาหลี 2015 7 วัน 5 คืน

  โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES

  กำหนดการเดินทาง 27 ธันวาคม 57 — 2 มกราคม 58 (ท่านที่จะเดินทางต้องพร้อมที่จะออกตั๋วเครื่องบิน)

  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  20.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ( สายการบินระดับ WORLD CLASSและสมาชิกเครือ STAR ALLIANCE)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดอะฟีนิกซ์ 999 ...คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  23.35น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742 (บริการอาหารเช้า ก่อนเครื่องลงท่าอากาศยานอินชอน)

  วันที่สอง ท่าอากาศยานอินชอน — ฮาร์บิน — สวนเสือขาว

  06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ และทำธุระส่วนตัวภายในสนามบิน....สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเพื่อต่อเครื่องไปฮาร์บิน

  12.20 น. เหินฟ้าสู่ฮาร์บิน โดยสายการบินASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 339 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

  13.35. ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองฮาร์บินมัคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำทุกท่านชม สวนเสือขาว หรือสวนเสือหิมะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหารของทั้งเสือ และสิงโต รวมถึงสายพันธุ์และวัยต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***สุกี้ระดับ 5 ดาว ในไอซ์โดม***

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Post Hotelหรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สาม ลานสกีเอ้อหลงซาน เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ —โชว์ว่ายน้ำแข็งHARBIN POLAR LAND — เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 2015

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  สาย นำท่านออกเดินทาง ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่ (ไม่รวมค่าอุปกรร์การเล่นสกี)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก.. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า —20 องศา

  จากนั้นนำท่านสู่ HARBIN POLAR LANDพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองฮาร์บิน ท่านจะได้ชม ปลาวาฬเบลูก้า พร้อมกับชม การแสดงโชว์วาฬหนึ่งใน6ที่ของโลก และยังมีโชว์สิงโตทะเลที่ให้ท่านชมอีกด้วย ภายในที่จัดแสดงยังมีสัตว์อื่นๆให้ท่านชมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำ นกแพนกวิ้น โชว์ปลากระแบน และจิ้งจอกหิมะ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม มหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่

  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก Post Hotelหรือเทียบเท่า 4*

  วันที่สี่ ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก —ถนนเซนทรัล —วิหารเซนต์โซเฟีย(ชมด้านใน) — โซล

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  สาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าพิ้นเมือง ของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช็อกโกแลตจากรัสเซีย เสื่อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อมที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ ถนนเซ็นทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (ชมด้านใน) วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บินด้วย...

  12.00 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาร์บิน ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน (อิสระอาหารกลางวันที่ท่าอากาศยานฮาร์บินเพื่อให้การท่องเที่ยวในโปรแกรมฮาร์บิน เป็นไปอย่างครบถ้วน)

  14.35น. เหินฟ้ากลับสู่เกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ 340 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  18.00น. เดินทางถึงกรุงโซล (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้อนรับพร้อมพาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเลียบพรมแดนทะเลเหลืองที่ขวางกั้นระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามสะพานยองจองโดที่ยาวที่สุดของประเทศ พาท่านชม “กรุงโซล” ซึ่งมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น (GOLD BUILDING) ตึกที่สูงที่สุดของกรุงโซล ชมตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่ และความทันสมัยไว้ด้วยกัน

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lamir Hotel / Mvl Hotelหรือเทียบเท่า 4*

  วันที่ห้า เกาะนามิ—วังเคียงบ๊อก — พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง —บลูเฮาส์— ศูนย์โสม -ชองเกซอน - ช้อปปิ้งทงแดมุน

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนรูปใบไม้และเป็นสถานที่ที่โรแมนติกอีกแห่งหนี่งสำหรับคู่หนุ่มสาว และเป็นสวนสาธาณะที่ใช้พักผ่อน ของชาวเกาหลี ทุกเพศทุกวัยและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังเรื่อง WINTER LOVE SONG เชิญทุกท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก และท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ หรือเดินเล่นชมใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะมีสีทองสีแดงสวยงามทั่วทั้งเกาะ และคาราวะสุสานนายพล นามิ จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับมายังฝั่ง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูเมนูทัคคาลบีหรือไก่ผัดบาร์บีคิว อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม

  บ่าย นำท่านชม “พระราชวังเคียงบ็อก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีสร้างขึ้นในค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และนำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกรุงโซล จากนั้นนำท่านเข้าชม“พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรม และธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000 ปี นำท่านผ่านชม “บลูเฮ้าส์” ทำเนียบของ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือ วิดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) จากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของประเทศ นำท่านเลือกชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งเป็นศูนย์โสมของรัฐบาล ของฝากยอดนิยมของผู้ที่เดินทางมาเยือนเกาหลีนำชมโสมในรูปของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจ ! ซี้ฟู้ดเลิฟเวอร์ที่มีให้เลือกทั้งฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน โดยเฉพาะปลาชนิดต่าง ๆ ที่มีมาให้ท่านชิมหลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งสด ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำวัน และเครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น

  *** พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ Snow Crab แบบไม่อั้น!!!***

  จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูปลานน้ำพุ คลองชองเกชอน ซึ่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี สวยงามด้วยน้ำพุสองชั้นซึ่งแต่ละวันต้องปั้มน้ำถึง 65,000 ตันมาทําเป็นน้ำพุ คลองชองเกชอนเดิมถูกขุดเมื่อ 600 ปีก่อนในสมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยใช้แรงงาน คนถึง 200,000 คนภายหลังสงครามเกาหลีริมคลองกลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสียจึงได้มีการ ล้างพื้นที่สลัมและปิด คลอง ภายหลังสร้างเป็นตลาดทงแดมุนมีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจราจรแออัดจนต้องสร้างทางด่วนยกระดับ เมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษตามมา ในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทุบทางด่วน และฟื้นฟูคลองขึ้นมาใหม่ทําให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็น เมืองที่มีความสมดุลระหว่างธรรมชาติ, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เชิญท่านช้อปปิ้งยังแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้า รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lamir Hotel / Mvl Hotelหรือเทียบเท่า 4*

  วันที่หก เอเวอร์ แลนด์ — Kimji School+ ชุดฮันบก — เมียงดง — Jump Show

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ความตื่นตาตื่นใจกับEVERLAND(พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) หรือ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็ก จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Expressหนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน จากนั้นเดินทางสู่ สถานบันสอนการทำกิมจิสำหรับชาวต่างประเทศ เรียนรู้การทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลองและท่านจะได้ลองใส่ ชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลีฟรีอีกด้วย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูเด็ดคาลบี้ หรือหมูย่างเตาถ่านอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กลับกรุงโซล นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่นการแต่งกายได้ที่นี่กับสินค้าเสื้อผ้าชั้นนำ และสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ตามอัธยาศัย...

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ GINSENG CHICKEN SOUPไก่ตุ๋นโสม อาหารสุขภาพซึ่งเสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือด พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาดและนำเครื่องในออกทั้งหมดแล้ว นำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนท่าน สามารถรับประทานได้อย่างสะดวก ทานคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เพิ่มรสชาติด้วย เกลือ และพริกไทยป่น และเสิร์ฟคู่กับเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซลจู “ ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น…

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่พัก Lamir Hotel / Mvl Hotelหรือเทียบเท่า 4*

  วันที่เจ็ด ขึ้นลิฟท์สู่หอคอยโซลทาวเวอร์ — The Teddy Bear Museum —DUTY FREE—อเมทิส — Supermarket — กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านสู่หอคอยN กรุงโซล1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญ สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเกาหลี รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยๆทั้งหลาย และท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นว่าย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย (รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทีส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบิบิมพับหรือข้าวยำเกาหลีข้าวสวยใส่ในหม้อหิน ซึ่งคงความร้อนพร้อมกับสาหร่ายทะเล ไข่ดาว ต้นหอม แครอท ถั่วงอก เห็ด ซึ่งเวลารับประทานนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมใส่ซอสพริกเกาหลี

  จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Duty FreeShop มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษ นำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ร้านละลายเงินวอนสาหร่ายรสต่าง ๆ ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) ในราคาซื้อ 5 แถม 1 (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง) จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

  20.10น. นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ OZ 743บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

  00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ............................................................................................

  พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก

  2-3 ท่าน / ห้อง

  เด็กมีเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 57-กุมภาพันธ์58

  46,900

  45,900

  45,000

  8,500

  บริษัทอาจมีการเก็บค่าภาษีของตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ในกรณีที่สายการบินประกาศเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง

  โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  อัตรานี้รวม

  Øตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด

  Øภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  Øโรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  Øธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  Øอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  Øรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ

  Øหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ผู้เดินทางต้องมากกว่า 15 ท่าน)

  Øมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  Øค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ

  Øประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

  ของสมนาคุณพิเศษ(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

  Øกระเป๋าเดินทางทุกท่าน

  Øคูปองส่วนลดของ King power (สามารถใช้ได้ทั้งที่สุวรรณภูมิและซอยรางน้ำ)

  Øอุปกรณ์กันหนาว ( ร้องเท้า เสื้อกันหนาว ที่ปิดหู ผ้าพันคอ หมวก และ ถุงมือ)

  อัตรานี้ไม่รวม

  Øค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20กิโลกรัมต่อท่าน)

  Øค่าทำหนังสือเดินทาง

  Øทิปพนักงานยกกระเป๋า,เจ้าหน้าที่ขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ต่อท่านทั้งทริป 200 หยวน (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)

  Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  Øค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  Øสำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  Øค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  Øค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  Øค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

  การชำระเงิน

  ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิก

  · หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  · สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่าน แล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  · บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  · บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

  · หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  · บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  · รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  · ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

  · กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  · มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

  · หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ และจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102