***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน 4คืน บิน TG

  ราคา : 56900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ..สุดพิเศษ..ทาน ขาปูยักษ์ แบบเต็มอิ่ม..เสิร์ฟไม่อั้น ..อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น อ็องเซ็น..

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน 4คืน

  โดยสายการบินไทย

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ ? โอซาก้า

  20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 3

  23.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 622

  วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า ? ปราสาทโอซาก้า ? เกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? คินคาคุจิ นาโกย่า

  07.00น. (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)เดินทางถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว แล้วนำท่านเดินทางสู่นครโอซาก้า นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) (ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโทโยโตมิ...ถ่ายรูปกับดอกซากุระ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลาทอง คินคาคุจิหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ?โรกุอนจิ?สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAKAE TOKYO INN3+* หรือเทียบเท่า

  วันที่สามของการเดินทาง รถไฟหัวกระสุน?ชินคันเซ็น? - ทะเลสาบฮามาน? วนอุทยาน แห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ ?

  ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่งรถไฟหัวกระสุน ?ชินคันเซ็น?(1สถานี) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่านเดินทางสูผ่าน ทะเลสาบฮามานา เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ ชมความงดงามของทะเลสาบฮาชิ หนึ่งใน 5 ทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย แล้วนำท่าน ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และมีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ซึ่งเกิดจากลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่าน ท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ กินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

  นำท่านเดินทางสู่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOMINOKO HOTEL (Mt.Fuji)3+*หรือเทียบเท่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)

  *** พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ ?ยูกาตะ?และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น ?อ็องเซ็น?

  วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว -วัดอาซากุซะ ? ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลว่าเปิดให้ขึ้นได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่)โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเดียวกับบ่อน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูชิโกะและทะเลสาบยามานะกาโกะ เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ และค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุนลงมา โดยใช้เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อนี้ นำท่านสู่สวนสาธารณะ ไฮวะโคเอน ท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่ออกดอกสะพรั่งรับฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งซากุระในสวนนี้จะมีหลายสี ทั้งสีขาว และ สีชมพู อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว

  และหากวันไหนที่อากาศดีๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของฟูจิจากบ่อน้ำที่นี่ได้ด้วย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นำท่านสู่ ย่านโอไดบะ ไปยัง ?DiverCity Tokyo Plaza? แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ ?Theatrical City Space? แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ ?GUNDAM Front Tokyo? ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ ?DiverCity Tokyo Plaza? แห่งนี้เลยก็ว่าได้?GUNDAM Front Tokyo? ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ ?Diver City Tokyo Plaza? และในช่วงค่ำ ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสำหรับ ?GUNDAM Front Tokyo? นั้นนับว่าเป็น Theme Parkแห่งแรกที่ทำให้เหล่าแฟนๆของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE 4*หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง สวนอุเอโนะ ? วัดอาซากุซะ ? ย่านโอไดบะ ? สะพานสายรุ้ง

  (หรือ ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี )

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่นำท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของกรุงโตเกียว ชม ?ดอกซากุระ? ดอกไม้ประจำชาติ ที่แย้มบานสะพรั่งเป็นสีชมพูตัดกับสีฟ้าครามที่ดูแล้วงดงามยิ่งนัก พร้อมรื่นเริงกับบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

  ***คนไปดิสนีย์แลนด์แยกที่ตรงนี้ หรือ ก่อนหน้านี้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก***

  จากนั้นนำท่านชม วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี หรือ อิสระเที่ยว ?โตเกียวดิสนีย์แลนด์? (ไม่รวมตั๋วเข้าและรถรับส่ง)ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น?โตเกียวดิสนีย์ซี?เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/ อิสระอาหารกลางวันสำหรับลูกค้าไปดิสนีย์

  นำท่านสู่ TOKYO SKY TREEซึ่งเป็นหอวิทยุที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 634 เมตรหรือ 2,080 ฟุต (ถ่ายรูปอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้น)แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ?ชินจูกุ?ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE 4*หรือเทียบเท่า

  ** สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ผู้ใหญ่ท่านละ 7,000 เยน

  เด็กไม่เกิน 11 ปี 4,500 เยน **

  วันที่หกของการเดินทาง วัตนาริตะ - อิออน -สนามบินนานาชาตินาริตะ ? กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ นำทุกท่านสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดประจำเมืองนาริตะ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผู้คนหลังไหลกันมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดัสองในญี่ปุ่น เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ ?ฟุโดเมียว?(เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และยังมี ?เครื่องราง? หรือ ?ฮู้? ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาบริเวณรอบๆวัด จากนั้นให้อิสระกับทุกท่านในการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆมากมายที่ ห้างอิออน พลาซ่า ก่อนเดินทางกลับ (มีร้านทุกอย่าง 100 เยนขนาดใหญ่ที่นี่)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( อิสระ)

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

  17.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 677

  21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ?

  JJJJJJJJJJJJJJJJ

  หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  กำหนดการเดินทาง 1-6 เมษายน 2558

  อัตราค่าบริการ

  ราคาต่อท่าน

  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

  56,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

  56,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

  (มีเตียงเสริม)

  53,900

  เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

  (ไม่มีเตียงเสริม)

  50,900

  พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

  8,500 บาท

  **** ไม่เอาตั๋วลดไป 20,000 บาท ****

  *** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 57**

  *** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

  *** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  * ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

  * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

  * ค่าอาหารตามรายการ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

  * ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  *ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  * ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

  * ค่าทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

  * ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ทั้งทิป 2,000 YEN หรือประมาณ 600 บาท (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน)

  *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  * * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102