***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-66 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ เฮ้าส์เทนบอช 6 วัน 4 คืน บิน HB

  ราคา : 49900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืน ** ร่วมฉลองเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ที่เมืองฟุกุโอกะ ** ชมบ่อนรก หรือที่เรียกว่า บ่อน้ำร้อนจิโกกุ ** เข้าชม “เฮ้าท์เทนบอช” หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลอง ** สัมผัสการอาบทรายร้อน เพื่อสุขภาพผิว ** ชมปราสาทคุมาโมโต้และปราสาทฟุกุโอกะ ** ขึ้นชม ฟุกุโอกะทาวเวอร์ ** ไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ** นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอะโซะ ** อิสระ “ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2015 ที่ประเทศญี่ปุ่น”

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ เฮ้าส์เทนบอช 6 วัน 4 คืน

  โดยสายการบินเอเชียแอคแลนด์ติกแอร์ไลน์

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

  23.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินเอเชียแอคแลนติกแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  *** สิ่งของต้องห้าม เมื่อจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ***

  - ห้ามนำของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเครื่องบินเกินกว่า 100 ม.ล.

  - ห้ามนำยาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญี่ปุ่น

  - การนำสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

  - มีข้อจำกัดในการนำเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้าง (เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)

  - การนำเข้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นำเข้าใดๆทั้งสิ้น)


  หมายเหตุ หากท่านต้องการระบุการรับประทานอาหารบนเครื่อง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที เช่น ไม่ทานเนื้อวัว, ไม่ทานสัตว์ปีก, ทานมังสวิรัติ เป็นต้น เพื่อทางบริษัทจะได้ประสานงานกับทางสายการบิน (ว่าสามารถดำเนินการตามคำขอได้หรือไม่) หากท่านไม่ระบุ ทางบริษัทจะถือว่าท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ และรายการอาหารจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – บ่อน้ำแร่ร้อนจิโคกุ – แช่ออนเซน (-/-/D)

  03.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเอเชียแอคแลนติกแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB....... (เที่ยวบินพิเศษ เช่าเหมาลำ)

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  11.00 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฟุกุโอกะ เมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ และในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประ กอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน ซึ่งคุณสมบัติที่ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปอีกเช่นกัน อาทิเช่น รักษาโรคไขข้อ ปวดกล้ามเนื้อ หรือรักษาผิวพรรณ นำท่านสัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ บ่อนรกหรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อโคลนเดือดที่มีสีสันแตกต่างกันไปบ่อนรกของที่นี่มีอยู่หลายบ่อ ทั้งบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นกำมะถันอบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว


  ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ãพักที่ BEPPU HOTEL SEIFU หรือเทียบเท่า ระดับ 3ดาว

  จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN)น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

  วันที่ 3 เบปปุ– อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจิ – ภูเขาไฟอะโสะ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา – คุมาโมโต้

  ปราสาทคุมาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ – นางาซากิ – ไชน่าทาวน์ (B/L/D)

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมโปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางสู่การ “นั่งกระเช้า” ชมความงามบนยอดเขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา (หมายเหตุ : ช่วงปีใหม่กระเช้าอาจจะปิดซ่อมแซม และจะต้องนั่งรถบัสไปแทน)

  เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ สร้างขึ้นในปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ก็ถูกเผาทำลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงคราม และได้บูรณะขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหอสังเกตุการณ์ คูน้ำ และกำแพงหินล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้ทั้งสิ้น จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ สวนซุยเซนจิ อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้รับการจัดแต่งเป็นวนอุทยานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ตั้งแต่เมื่อสมัย 300 ปีก่อน โดยครอบครัวโชกุนตระกูล ฮิโรกาว่า สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ผู้คนที่นี่มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้ เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลก เมื่อครั้งในอดีต เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ใช้สำหรับการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆที่ประเทศโลกตะวันตกนำมาเผยแผ่ให้กับชาวญี่ปุ่น นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ 1 ใน 3 แห่งของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบและเลือกชมและซื้อสินค้าราคาถูก

  ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ãพักที่ NAGASAKI KINISHOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3ดาว

  วันที่ 4 นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – เฮ้าส์ เทน บอช – ฟุกุโอกะ

  (อิสระร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) (B/L/D)

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมโปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  นำท่านชม เมืองนางาซากิ เมืองที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลก เมื่อครั้งในอดีต เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ใช้สำหรับการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ ที่ประเทศโลกตะวันตกนำมาเผยแผ่ให้กับชาวญี่ปุ่น ชมรอบๆบริเวณ อะตอมมิคบอมบ์ เพื่อย้อนรำลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้งระเบิดปรมณู” ที่เมืองนางาซากิ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซากสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่นต่อรุ่น นำท่านร่วมลำลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ ชม สวนสันติภาพสร้างขึ้นเตือนใจให้ระลึกถึงประชาชนชาวนางาซากิ ซึ่งถูกระเบิดปรมาณู สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)

  เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แจกคูปองให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ท่านละ 1,000 เยน)

  บ่าย อิสระให้ท่านชม เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch) หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นสนุกสนานกับการเดิน เที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็น ศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์ แต่ สร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อนโดยวัสดุก่อสร้าง บางส่วนนำเข้าจากฮอลแลนด์ ชมพิพิธภัณฑ์ภายในเฮ้าส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชาม และลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช Teddy Bear Kingdom พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ชมเรื่องราวต้นกำเนิด และวิวัฒนาการของตุ๊กตาหมี Teddy Bear ซึ่งรวบรวมตุ๊กตาหมีในยุคต่างๆไว้มากมาย หรือจะเลือกชมวิว Huis Ten Bosch แบบพานอรามาจากตึกสูง Domtoren ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสวนแห่งนี้ ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่องเล่นสุดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ร่วมผจญภัยไปในอวกาศเสมือนท่านเป็นนักแสดงเองโดยใช้รูปสแกนใบหน้าของท่านแบบ สามมิติ หรือสนุกสนานต่อที่ Horizon Adventure ตื่นตากับเทคนิค และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ชม “ภาพยนตร์สามมิติ (3D)”ภาพเสมือนจริงที่หาชมได้ยากใน Mysterious Escher สัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์อันน่าตื่นเต้นใน “ห้องกลกระจก”ที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความสามารถให้ท่านเดินหาทางออกกันเองใน Magic Mirror Maze ผจญภัยไปกับเรือเดินสมุทรของชาวฮอลแลนด์ ฝ่าพายุคลื่นลม และเหล่าโจรสลัดกลางมหาสมุทร ในแบบภาพยนตร์สามมิติ หรือเลือกหาของฝากในแบบ Huis Ten Bosch ตามอัธยาศัย (ไม่รวมกับค่าเครื่องเล่นอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในบัตร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ

  ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ãพักที่ HAKATA MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

  **อิสระ ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2015 ตามอัธยาศัย**

  วันที่ 5 ฟุกุโอกะ – สวนโอโฮริ – ปราสาทฟุกุโอกะ (ชมภายนอก) – ฟุกุโอกะทาวเวอร์

  ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังกุ – เท็นจินมอลล์ + คาแนลซิตี้ (B/-/-)

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ นำท่านชม สวนสาธารณะโอโฮริ และบริเวณรอบๆ ปราสาทฟุกุโอกะ(ซากปราสาทเก่าของเมืองฟุกุโอกะ) ซึ่งเป็นแหล่งชมดอกซากุระอันดับต้นๆของเมืองฟุกุโอกะ นำท่านขึ้นชม ฟุกุโอกะทาวเวอร์ หอคอยเรือนกระจกเพียงแห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่ เกิดจากการถมทะเล นำท่านสู่จุดชมวิวบนความสูง 230 เมตร สามารถมองเห็น ทั้งทัศนียภาพของเมืองฟุกุโอกะ และวิวทะเลญี่ปุ่นด้านทิศเหนือ อีกทั้งยังสามารถชื่นชมกับหาดทราย ซึ่งเกิดจากการถมทะเลได้อย่างแนบเนียน นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังกุสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์ และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียว และเสียชีวิตลง ภายหลังได้เกิดเรื่องร้ายกับเกียวโตมากมาย จนลือกันว่าเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรมคือต้นเหตุ ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชา ในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้า เพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน ระหว่างทางมาเมืองดาไซฟุ มีซากกำแพงปราการที่สร้างขึ้นต้านรับการรุกรานจากทัพมองโกลครั้งแรกปรากฏให้เห็นเป็นช่วงๆ

  เที่ยง äอิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

  บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เท็นจิน มอลล์ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งที่ คาแนลซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ เรียกว่า "city within the city" มีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนย์การค้าจนเป็นที่มาของชื่อ Canal City ภายในประกอบด้วยร้านค้า 250 ร้าน มีคาเฟ่ ภัตตาคาร โรงหนัง โรงละคร และร้านเกมนานาชนิด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “รักคุณเท่าฟ้า” เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้า อื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย

  ค่ำ äอิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

  ãพักที่ HAKATA MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

  วันที่ 6 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/-/-)

  เช้า äบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

  13.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียแอคแลนติกแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HB....... (เที่ยวบินพิเศษ เช่าเหมาลำ)

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  16.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา


  โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้:

  1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

  2) ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ำดื่มในห้อง

  3) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล

  4) เนื่องจากตามกฎของสายการบิน หากทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว บางสายการบินจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่างๆได้เลย ทั้งเลื่อนการเดินทาง, เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือจะยกเลิกการเดินทาง ซึ่งทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

  4.1) บางสายการบิน ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ก่อนเดินทางประมาณ 7 วัน

  4.2) บางสายการบิน หากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ แต่จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ และจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่สายการบินนั้นๆกำหนด

  4.3) บางสายการบิน หากทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ทางบริษัทจะทำการรีฟันค่าตั๋วเครื่องบินให้กับผู้เดินทาง แต่จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ ทั้งระยะเวลาการทำรีฟันค่าตั๋ว และเงินที่ได้รับคืนจากสายการบิน

  หมายเหตุ *** ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกำหนดให้ รถบัสที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริษัทจะต้องนำคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น. มิฉะนั้นจะเป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น ***

  หมายเหตุ *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับจองเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและญี่ปุ่น ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***


  อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไปเท่านั้น ** ราคาทัวร์นี้จะไม่มีราคาเด็ก **

  ขอสงวนสิทธิ์ ในการเดินทางแต่ละกรุ๊ป จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป

  หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

  กำหนด

  วันเดินทาง

  ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

  (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  (เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

  (ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

  พักเดี่ยว

  (จ่ายเพิ่ม)

  28 ธ.ค.-2 ม.ค.

  49,900.-

  49,900.-

  47,900.-

  8,900.-

  ** เด็ก คือ อายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก ** // ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **

  อัตรานี้รวม

  {ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป)

  {ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 23กิโลกรัมเท่านั้น) โหลดใต้เครื่องบิน

  {ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง

  {ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ

  {ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

  {ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

  {ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

  {ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ

  {ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

  อัตรานี้ไม่รวม

  {ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

  {ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า

  {ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน

  {ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)

  {ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

  {ค่าทิปไกด์ (500 บาท) และคนขับรถ (คนละ 100 เยน/คน/วัน)

  {ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 1,655 บาท (กรณีต้องขอวีซ่า)

  {ค่าน้ำดื่ม แลนด์ประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีการแจกดื่มให้กับนักท่องเที่ยว แต่ทางบริษัทจะแจกน้ำดื่มให้กับลูกทัวร์ เฉพาะวันแรกที่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

  วิธีการชำระเงิน กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท

  { แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

  {ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

  {กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

  {ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

  {การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

  {ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

  {ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

  {ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102