***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ TAILOR MADE
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เกาหลี ฮาร์บิน 7วัน บิน OZ เต็มแล้วครับ

  ราคา : 43,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : นำทุกท่านสัมผัสความหนาวเย็นระดับ – 30 องศา ณ เมืองฮาร์บิน...สาธรณรัฐประชาชนจีน ชมเทศกาลหิมะ ณ เกาะแสงอาทิตย์ พร้อมชมโชว์ว่ายน้ำแข็ง สัมผัสความอลังการของ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ชม สวนเสือขาว ชมความงามของโบสถ์เซนต์โซเฟีย เกาหลีใต้...ดินแดนที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติค สัมผัสเส้นทางยอดนิยม เยือนเกาะนามิ ตามรอยละครดัง “Winter Love Song” สนุกตื่นเต้นกับ เอเวอร์แลนด์

   

  เกาหลี-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

  บิน OZ

  วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  20.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ( สายการบินระดับ WORLD CLASSและสมาชิกเครือ STAR ALLIANCE)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดอะฟีนิกซ์ 999 ...คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  23.35น. ออกเดินทางประเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742 (บริการอาหารเช้า ก่อนเครื่องลงท่าอากาศยานอินชอน)

  วันที่สอง ท่าอากาศยานอินชอน ? ฮาร์บิน ? สวนเสือขาว

  06.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ และทำธุระส่วนตัวภายในสนามบิน....สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเพื่อต่อเครื่องไปฮาร์บิน

  12.20 น. ออกเดินทางสู่เมือง ฮาร์บิน โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 339 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

  13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองฮาร์บินมัคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำทุกท่านชม สวนเสือขาว หรือสวนเสือหิมะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหารของทั้งเสือ และสิงโต รวมถึงสายพันธุ์และวัยต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้ในแต่ละกรง

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Longda shidaiHotelหรือเทียบเท่า 4*www.hrblongdahotel.com

  วันที่สาม ลานสกีเอ้อหลงซาน ?ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก ? ถนนเซนทรัล ? วิหารเซนต์โซเฟีย- เทศกาลน้ำแข็ง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  สาย นำท่านออกเดินทาง ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซานลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าพิ้นเมืองของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช็อกโกแลตจากรัสเซีย เสื่อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผลไม้ชุบน้ำเชื่อมที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ ถนนเซ็นทรัลหรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร...จากนั้นเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟียวิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บินด้วย...

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม มหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่

  ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก Longda shidaiHotelหรือเทียบเท่า 4*www.hrblongdahotel.com

  วันที่สี่ เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ ? โชว์ว่ายน้ำแข็ง ? โซล

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  สาย ออกเดินทางสู่ เกาะแสงอาทิตย์หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก.. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชม การแสดงการว่ายน้ำแข็ง ของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า ?20 องศา

  12.00 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาร์บิน ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน (อิสระอาหารกลางวันที่ท่าอากาศยานฮาร์บินเพื่อให้การท่องเที่ยวในโปรแกรมฮาร์บิน เป็นไปอย่างครบถ้วน)

  14.35 น. เดินทางกลับสู่เกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ 340บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงโซล(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้อนรับพร้อมพาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเลียบพรมแดนทะเลเหลืองที่ขวางกั้นระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามสะพานยองจองโดที่ยาวที่สุดของประเทศ พาท่านชม ?กรุงโซล? ซึ่งมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ผ่านชมตึก 63 ชั้น (GOLD BUILDING)ตึกที่สูงที่สุดของกรุงโซล ชมตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่ และความทันสมัยไว้ด้วยกัน

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LA MIR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* http://www.hotellamir.co.kr

  วันที่ห้า เกาะนามิ? วังเคียงบ๊อก ? พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง? บลูเฮาส์? ศูนย์โสม -ชองเกซอน- ช้อปปิ้งทงแดมุน

  เช้า บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนรูปใบไม้และเป็นสถานที่ที่โรแมนติกอีกแห่งหนี่งสำหรับคู่หนุ่มสาว และเป็นสวนสาธาณะที่ใช้พักผ่อน ของชาวเกาหลี ทุกเพศทุกวัยและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังเรื่อง WINTER LOVE SONG เชิญทุกท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก และท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ หรือเดินเล่นชมใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะมีสีทองสีแดงสวยงามทั่วทั้งเกาะ และคาราวะสุสานนายพล นามิ จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับมายังฝั่ง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพุลโกกิหมูเกาหลีหมักจนได้ที่ผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำและต้นหอมเกาหลี รสชาติออกหวานกลมกล่อมรับประทานกับข้าวสวย และเครื่องเคียงชนิดต่างๆ

  บ่าย นำท่านชม ?พระราชวังเคียงบ็อก ? ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีสร้างขึ้นในค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และนำท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ ?เคียงเฮวรู? ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกรุงโซล จากนั้นนำท่านเข้าชม?พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง? รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรม และธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5000 ปี นำท่านผ่านชม ?บลูเฮ้าส์?ทำเนียบของ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ?โน มู เฮียน? (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือ วิดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) จากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของประเทศ นำท่านเลือกชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งเป็นศูนย์โสมของรัฐบาล ของฝากยอดนิยมของผู้ที่เดินทางมาเยือนเกาหลีนำชมโสมในรูปของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูปลานน้ำพุ คลองชองเกชอนซึ่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี สวยงามด้วยน้ำพุสองชั้นซึ่งแต่ละวันต้องปั้มน้ำถึง 65000 ตันมาทําเป็นน้ำพุ คลองชองเกชอนเดิมถูกขุดเมื่อ 600 ปีก่อนในสมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยใช้แรงงาน คนถึง 200000 คนภายหลังสงครามเกาหลีริมคลองกลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสียจึงได้มีการ ล้างพื้นที่สลัมและปิด คลอง ภายหลังสร้างเป็นตลาดทงแดมุนมีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจราจรแออัดจนต้องสร้างทางด่วนยกระดับ เมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษตามมา ในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทุบทางด่วน และฟื้นฟูคลองขึ้นมาใหม่ทําให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็น เมืองที่มีความสมดุลระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจ ! ซี้ฟู้ดเลิฟเวอร์ที่มีให้เลือกทั้งฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน โดยเฉพาะปลาชนิดต่าง ๆ ที่มีมาให้ท่านชิมหลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งสด ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำวัน และเครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น

  เชิญท่านช้อปปิ้งยังแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุนซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้า รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LA MIR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* http://www.hotellamir.co.kr

  วันที่หก Kimji School + ชุดฮันบก ? เอเวอร์ แลนด์ ?เมียงดง ? Jump Show

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ สถานบันสอนการทำกิมจิสำหรับชาวต่างประเทศ เรียนรู้การทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลองและท่านจะได้ลองใส่ ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีฟรีอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ความตื่นตาตื่นใจกับEVERLAND(พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ) หรือ ?ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ? สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair American Adventure Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็ก จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Expressหนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน GINSENG CHICKEN SOUPไก่ตุ๋นโสม อาหารสุขภาพซึ่งเสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือด พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาดและนำเครื่องในออกทั้งหมดแล้ว นำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนท่าน สามารถรับประทานได้อย่างสะดวก ทานคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เพิ่มรสชาติด้วย เกลือ และพริกไทยป่น และเสิร์ฟคู่กับเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า ?โซลจู ? ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น?

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กลับกรุงโซล นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่นการแต่งกายได้ที่นี่กับสินค้าเสื้อผ้าชั้นนำ และสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ตามอัธยาศัย...

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว ผัดกระหล่ำต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมา ผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียงเมื่อ ทานใกล้หมดจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป

  จากนั้นนำท่านสู่ IBK Jump Theatreเพื่อชมJump Show(www.hijump.co.kr)เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการแสดงประยุคของชาวเกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วมสมัย ศิลปะการต่อสู้ เทควันโค คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแก่ทุกท่านในกรณีที่ Jump Show เต็มจะเปลี่ยนไปชม Nanta Show หรือ Break Out ซึ่งถือเป็นโชว์เทียบเท่ากัน โรงละครเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนเรื่องราวการแสดงเท่านั้น

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LA MIR HOTEL หรือเทียบเท่า 4* http://www.hotellamir.co.kr

  วันที่เจ็ด ขึ้นลิฟท์สู่หอคอยโซลทาวเวอร์ ? DUTY FREE ? อเมทิส? Supermarket ? กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญ สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเกาหลี รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยๆทั้งหลาย และท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร ? เจ้าหญิงวุ่นว่าย เจ้าชายเย็นชา ? หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทีส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บูลโกกิ เนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่

  จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Duty FreeShopมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษ นำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ร้านละลายเงินวอนสาหร่ายรสต่าง ๆ ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) ในราคาซื้อ 5 แถม 1 (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง) จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

  20.10น. นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 743บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

  00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ............................................................................................

  พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก

  2-3 ท่าน / ห้อง

  เด็กมีเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  เด็กไม่มีเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

  พักเดี่ยว

  28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์

  43,900

  42,900

  42,000

  6,500

  18 กุมภาพันธ์ -24 กุมภาพันธ์

  43,900

  42,900

  42,000

  6,500

  บริษัทอาจมีการเก็บค่าภาษีน้ำมันของตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ในกรณีที่สายการบินประกาศเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง

  ***โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า****

  อัตรานี้รวม

  ?ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการในชั้นประหยัด

  ?ภาษีสนามบิน และภาษีต่าง ๆ ที่สายการบินเรียกเก็บ

  ?โรงแรม ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

  ?ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  ?อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

  ?รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการ

  ?หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ผู้เดินทางต้องมากกว่า 20 ท่าน)

  ?มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  ?ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบปกติ

  ?ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์

  ของสมนาคุณพิเศษ(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

  ?กระเป๋าเดินทางทุกท่าน

  ?คูปองส่วนลดของ King power (สามารถใช้ได้ทั้งที่สุวรรณภูมิและซอยรางน้ำ)

  ?อุปกรณ์กันหนาว 4รายการ ( เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม และ ถุงมือไหมพรม)

  อัตรานี้ไม่รวม

  ?ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ( 20กิโลกรัมต่อท่าน)

  ?ค่าทำหนังสือเดินทาง

  ?ทิปพนักงานยกกระเป๋า,เจ้าหน้าที่ขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

  ?ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

  ?ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ?สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  ?ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

  ?ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ

  ?ค่าทำวีซ่าด่วนกรณีพิเศษ

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102