***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสต์ ออฟ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน บิน TG

  ราคา : 93,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่องป่าซาฟารี เที่ยวซันซิตี้ ชมเมืองพริทอเรีย โจฮันเนสเบิร์ก ขึ้นเทเบิลเมาท์เท่น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก ชมนกเพนกวิน เกาะแมวน้ำ แหลมกู๊ดโฮป ฟาร์มนกกระจอกเทศ ชิมไวน์ที่เมือง Stellenbosch เมืองเก่าที่มีเสน่ห์สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัชต์ อันงามสง่า ประทับใจกับการ ล่องเรือจิบแชมเปญชมพระอาทิตย์ตกที่ Cape Town เดินทางโดยสายการบินไทย

   

  เบสต์ ออฟ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

  บิน TG

  วันแรก กรุงเทพฯ — โดฮา / โจฮันเนสเบิร์ก (อาทิตย์)

  2330น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เข้าประตูที่ 7 สายการบิน

  THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระก่อนการเดินทาง

  วันที่สอง กรุงเทพฯ — โจฮันเนสเบิร์ก — พรีทอเรีย — ซันซิตี้ (จันทร์)

  0115 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ TG 991(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  0730 น. ถึงสนามบิน กรุงโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  เดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) เมืองแห่งดอกไม้สีม่วงเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์พรีทอรีอัส (AndriesPretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ พริทอเรียจึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาล วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ็กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่ง ดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่นฉันนั้น เมืองนี้ได้สมญานามว่า City of Jacarandas ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง Church Square จัตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน City Hall ศาลาเทศบาลเมืองที่มีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 ท่อ ด้านหน้าอาคารมี อนุสาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้ก่อตั้งเมือง Union Building ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการ ของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ และพิพิธภัณฑ์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจ ของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์ จากปลายแหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสู้รบกับชาว พื้นเมืองบริเวณใต้ถุนอาคารจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแสดงภาพชีวิตของชาวบัวร์ สิ่งของเครื่องใช้ และการ ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

  1230 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ Sun City หรือ The Lost City เมืองลับแล แห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูก เนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวน มหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอัน ว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญ บันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมา เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนใน ปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะ พาเลซ (The Palace or The Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสม แอฟริกัน และตกแต่ง ภายใน ในสไตล์แอฟริกัน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ อาณาจักร อลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วอิสระเที่ยวชม สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกอง หินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลย สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆ หนึ่งชั่วโมง สะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนาม กอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดย นักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับไหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆที่สร้างความสดชื่น สบายอย่างบอกๆไม่ถูก

  1900 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม THE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สามซันซิตี้ — - พีลันเนสเบิร์ก - โจฮันเนสเบิร์ก - โกลด์รีฟ ซิตี้ — แซนด์ตัน (อังคาร)

  เช้า นำท่านท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่ วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg Nature Reserve) รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คนรถแต่ละคันจะมี นายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์ก แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ผืนดินมีแร่ ธาตุอุดมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบ ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางกลับสู่ที่พัก

  0900 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  1030 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆว่า “โจเบิร์ก”ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจมา ตั้งแต่เมื่อ ร้อยกว่าปีก่อน และได้รับฉายาว่า The Gold City ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนดำคือ Soweto เป็นเมืองลูกรายล้อมโจเบิร์ก ในปัจจุบันโจเบิร์กคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและอาคารสูงทันสมัย ตัวเมือง โจฮันเนสเบิร์กทุกวันนี้มีลักษณะไม่ต่างกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว หรือ ริโอเดอจาเนโร เพราะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนและตึกสูงระฟ้า

  1230 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์อัฟริกัน(the carnivore) คาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มีเนื้อสัตว์ นานาชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศแบบนีโอแอฟริกันอันโรแมนติก

  บ่าย นำคณะเดินทางเข้าสู่เหมืองทองเก่า Gold Reef City ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้บริเวณรอบๆเหมือง เป็นสวนสนุก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใต้เหมืองทองจริงๆ ซึ่งในวันนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้ว แต่ยังคง ใช้เป็นสถานที่จำลองแสดงการขุดทองแบบในสมัยโบราณในยุคตื่นทองให้แก่ นักท่องเที่ยวได้ชม และให้ท่าน ได้มีอิสระได้สัมผัสกลิ่นอายท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค จากนั้นแวะให้ท่านชม (ด้านหน้า) ของสนาม fnb soccer city stadium ที่ใช้ในนัดเปิดสนาม และนัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2010 ที่ แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพ จากนั้นนำเข้าสู่เขต SANDTONอิสระให้ท่านได้สำรวจแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่ แมนเดลลา สแควร์ (Mandela Square)

  1915 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พัก the premier O.R. TAMBO hotelหรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ (พุธ)

  0600 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินโจเบิร์ก

  0915 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบิน ...................... เที่ยวบินที่ ........

  1130 น. ถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของ ประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลลาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของ ทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดีย มาบรรจบกัน จึงทำให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั่งทะเลของเคปทาวน์นี้เป็นเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุด และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นอย่างยิ่ง หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ

  1330 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำคณะเดินทางขึ้นสู่ Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภูเขาสูงยอดตัดตรง เหมือนกับโต๊ะ ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุด วิ่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ้นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ ตัวเล็กประเภทหนึ่ง หน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวแดสซี่ หรือ กระต่ายหิน (Dassie or Rock Rabbit) มีลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับ กระต่าย เป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็น ภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูด ว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ให้ท่านได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนม หลุยส์วิคตอง กุชชี่ พราด้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ชม Clock Tower Center หอ นาฬิกาสีแดงสดสร้างในปี 1880 เพลิดเพลินกับ เครื่องดนตรีท้องถิ่นที่ผสมกับเพลงสมัยใหม่ และ บิ๊กอายชิงช้าสวรรค์ที่ ท่านสามารถขึ้นชมความงามของเมืองได้ตามอัธยาศัย

  1745 น. นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษอันสุดแสนประทับใจด้วยการ ล่องเรือพร้อมบริการเครื่องดื่มแชมเปญเพื่อชมแสงพระอาทิตย์ ใกล้อัสดง ณ ท้องทะเล ซึ่งให้แสงและสีที่งดงามเกินคำบรรยาย เมื่อล่องเรือกลับท่านจะได้เห็นตัวเมืองเคปทาวน์ในมุมที่สวยที่สุด และในเวลาที่มีแสงไฟงดงามที่สุด ถือเป็นประสบการณ์ที่ยากจะ ลืมเลือน

  2000 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าที่พัก the southern sun cape sun hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า เคปทาวน์ (พฤหัส)

  0700 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  เช้า นำท่านลงเรือที่ ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไป ชมแมวน้ำที่ เกาะ ดุยเกอร์ (Duiker Island) โดย เรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชมแมวน้ำสีน้ำตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตัวผู้ทีใหญ่กว่า กำลังวางกล้ามหวงถิ่น ส่วนตัวเมียกำลังสาละวนหาอาหารตามแนว สาหร่ายเคลป์ให้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับการถ่ายภาพเดินทางเข้าสู่บริเวณ ชายหาดโบลเดอร์ Boulder Beach เจ้าบ้านตัวน้อยนกเพนกวิน แอฟริกัน ตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะ บริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลำตัวมีสีดำขาวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน้ำตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิต อย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ

  1230 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซีฟู้ด พร้อมด้วยเมนูพิเศษกุ้งมังกร (Crayfish) บ่าย คณะเดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape ofGood Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บ ที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจนบนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ท้องทะเล มักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาปะทะกันทำให้ยากต่อการ เดินทาง โดยทางเรือ ทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบันทัศนวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอนมิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำ ไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนา ทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุด คือ Cape Point

  1600 น. ออกเดินทางสู่ the cape point Ostrich Farm นำท่านชม การเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ทันสมัย สัมผัส วงจรชีวิตของนกกระจอกเทศ อย่างใกล้ชิด สนุกกับการป้อนอาหาร และขี่หลังนกกระจอกเทศ สัตว์ปีก ขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ the canal walk shopping centerตามอัธยาศัย

  2000 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าที่พัก the southern sun cape sun hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่หก เคปทาวน์ — สเตเลนบอร์ช — เคปทาวน์ (ศุกร์)

  0700 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  เช้า ออกเดินทางสู่ Stellenboschนำท่านเที่ยวชมเมือง Stellenbosch เมืองเก่าแก่อันดับสองของ แอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสน่ห์สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่า งดงามเหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสิค จากนั้น อิสระให้ท่านเลือกเดินหาซื้อของที่ ระลึกอันหลากหลายบนนถนนเล็กๆ แสนน่ารักกลางเมือง นำท่านเที่ยวชมไร่องุ่น พร้อมบริการชิมไวน์ ในแหล่งผลิตไวน์อันลือชื่อ

  1230 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ให้ท่านได้อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า จากร้านค้า แบรนด์เนมต่างๆ อาทิ หลุยส์วิคตอง กุชชี่ พราด้า, ฯลฯ

  2000 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

  นำท่านเข้าที่พัก the southern sun cape sun hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ด เคปทาวน์ — (เสาร์)

  0700 น. บริการอาหารเช้าแบบกล่อง ณ โรงแรม

  650 น. จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์

  0805 น. ออกเดินทางสู่โจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ ...............

  1005 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อต่อเครื่องเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่

  1340 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 992 (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  วันที่แปด โดฮา —กรุงเทพฯ (อาทิตย์)

  1855 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ

  กำหนดวันเดินทาง

  (คณะเดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน)

  ราคาผู้ใหญ่

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

  ธันวาคม 55

  2-9ธ.ค. / 30 ธ.ค. 55 — 06 ม.ค. 56

  93,900.-

  16,900.-

  อัตราค่าบริการรวม

  8ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์

  เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน์-โดฮา-กรุงเทพฯ

  8ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

  8ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

  8โรงแรมที่พักตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า

  8ค่าอาหารตามรายการระบุในรายการ

  8หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  8ประกันการเดินทางของ บริษัท ACE INSURANCEตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม

  ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  8ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  8ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ)

  8ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง

  8ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102