***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บิน TG

  ราคา : 89,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส / ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ / ชิมคาเวียร์ พร้อมจิบว้อดก้า และ แชมเปญมอสโคว์ พักโรงแรม 5 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN” CROWN PLAZA HOTEL เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พักโรงแรม COURTYARD PUSHKIN

   

  รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน

  บิน TG

  วันแรก กรุงเทพฯ– มอสโคว์ (ศุกร์/ อาทิตย์)

  0730 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์D(เช็คกรุ๊ป)

  สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  1010 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์โดยเที่ยวบินที่TG 974

  1710 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆด้วยกระจกสีหินอ่อนฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

  2000 น. äบริการอาหารค่ำณภัตตาคารท้องถิ่น

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมCROWN PLAZA HOTEL(ระดับ5 ดาว) หรือเทียบเท่า


  วันที่สอง กรุงมอสโคว์ (เสาร์/ จันทร์)

  0800 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม


  เช้า นำท่านเข้าชม“พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า850ปีชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์ รัสเซียอันได้แก่บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปรวมถึง ไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่งจากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ,ปืนใหญ่ยักษ์และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  1230น. äบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย ชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ผ่านชมย่านธุรกิจ การค้าจัตุรัสแดงที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียวิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหดชมสุสานเลนินอนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม(GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์ เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆนำท่านชมวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับ การบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ850ปีของกรุงมอสโคว์ นำท่านชมอารามชีโนโวดิชีนีคอนแวนน์เก่าแก่อายุกว่า300ปีที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและบรรดา เชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1นางไรซ่ากอบาชอพฯลฯ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่“เนินเขาสแปโรว์”แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์

  1730 น. äบริการอาหารค่ำณภัตตาคารจีน

  1900น. นำท่านชมละครสัตว์บรรลือโลกรัสเซียที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจ

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมCROWN PLAZA HOTEL(ระดับ5 ดาว) หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม กรุงมอสโคว์– ซาร์กอส–เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อาทิตย์/ อังคาร)

  0800 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  เช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด(ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศ ตะวันออกประมาณ70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมภาพความเป็นอยู่สองข้างทางของชาวรัสเซีย นำชมวิหารเก่าแก่ที่สร้างในศตวรรษที่14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน รัสเซียชมหอระฆังเก่าแก่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส(St.Sergius) ที่แท่น บูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์

  1230 น. äบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย ออกเดินทางกลับกรุงมอสโคว์ให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดินอารบัท สตรีท(ARBAT) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเซเรเมเตโวกรุงมอสโคว์

  1730 น. äบริการอาหารค่ำณภัตตาคารจีน

  2010 น. ออกเดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

  (เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามากกำหนดให้ไม่เกิน20 กก. ซึ่ง บางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วยซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนัก เพิ่มจึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

  2140 น. ถึงสนามบินพูลโคโวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังรับสัมภาระเรียบร้อยรถโค้ชปรับอากาศรอรับ

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมCOURTYARD PUSHKIN หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (จันทร์/ พุธ)

  0800 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  เช้า นำชมความยิ่งใหญ่ของ“พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า1,050 ห้องณสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทยกับรัสเซียปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3ล้านชิ้นรวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกอาทิลีโอนาโดดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโกและ ศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆอาทิเช่นนาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

  1230 น. äบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านสัมผัสกับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือเลนินกราดเดิมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบ ประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผ่านชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซียท่าเรือพาณิชย์โบราณ,วิหารเลือด(SPILLED BLOOD CHURCH)ที่สร้าง ขึ้นพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3 ผ่านชมมหาวิหารคาซานที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราชจากนั้นชมเรือลาดตระเวน“ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง การปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซียเรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่6ของไทยแวะ ถ่ายรูปที่อารามชีสมอลนี่คอนแวนน์สีฟ้าสลับขาวที่ตั้งตระหง่านสวยงาม นำชม“ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้าง ขึ้นพร้อมๆกับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ปีเตอร์มหาราชปัจจุบันใช้เป็นสุสาน ที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

  1830น. นำท่านชมโชว์พื้นเมืองณพระราชวังนิโคลัสพาเลซพร้อมค๊อกเทลวอดก้าและคาเวียร์ให้ชิมจนจุใจ

  2030 น. äบริการอาหารค่ำแบบการ์ล่าดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลงในพระราชวังนิโคลัสพาเลซ


  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมCOURTYARD PUSHKIN หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อังคาร/ พฤหัส)

  0800 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  เช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)ริมฝั่งทะเลบอลติคที่สร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิคที่ใช้ประดับประดาห้องหับ ต่างๆเช่นห้องบอลรูมห้องท้องพระโรงท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วย ทองเหลืองอร่ามและร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

  1230น. äบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านพุชกิ้นสถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดร์พุชกิ้นยอดกวีเอกรัสเซียนำท่านชม“พระราชวังแคทเธอรีนพาเลซ” ที่ สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซียด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่าน เดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศสพร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซียตามอัธยาศัยที่ย่านถนนเนฟสกี้ปรอสเป็ค

  1900น. äบริการอาหารค่ำณภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมCOURTYARD PUSHKIN หรือเทียบเท่า

  วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– มอสโคว์–กรุงเทพฯ (พุธ/ ศุกร์)

  0800น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

  เช้า นำคณะชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซคที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสมองต์ แฟร์ร็องใช้เวลาสร้างถึง40 ปีภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสียอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง100 กิโลกรัมนับเป็นวิหาร ทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว

  1200น. äบริการอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่นใกล้สนามบิน

  1425 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย

  1555 น. ถึงสนามบินกรุงมอสโคว์(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

  1840 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG975

  วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ (พฤหัส/ เสาร์)

  0645 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...

  หมายเหตุ

  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางและเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหากรายการท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์ใดปิดบริการบริษัทฯ จะทำการคืนค่าเข้าชมตามจริงบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น สำคัญบริษัทฯเป็นตัวแทนในการจัดการเดินทางท่องเที่ยวโดยจัดหาโรงแรมที่พักอาหารยานพาหนะและสถานที่ ท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พักยานพาหนะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติโจรกรรม วินาศกรรมอัคคีภัยการผละงานการจลาจลสงครามการเมืองการนัดหยุดงานความ ล่าช้าของเที่ยวบินหรือการ ยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินการเดินเรือรถไฟพาหนะท้องถิ่นและการถูกปฎิเสธ ให้เข้าเมืองในต่างต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  กำหนดวันเดินทาง

  (คณะเดินทางอย่างน้อย15 ท่าน)

  ราคาผู้ใหญ่

  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

  พฤศจิกายน55

  02 – 08 / 09 – 15 / 16 – 22 / 23 – 29 /

  30พ.ย. – 06ธ.ค.

  89,900.-

  10,000.-

  ธันวาคม55

  02 – 08 / 07- 13 / 14 – 20 / 21 – 27

  28ธ.ค.55 – 03ม.ค.56/ 30ธ.ค.55 – 05ม.ค.56

  89,900.-

  10,000.-

  อัตราค่าบริการรวม

  8ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร(หมู่คณะ)ไป-กลับสายการบินไทย(กรุงเทพฯ–มอสโคว์–กรุงเทพฯ)

  และเที่ยวบินภายในประเทศไซบีเรียนแอร์ไลน์(S7)หรือรัสเชี่ยนรอสซิย่าแอร์ไลน์(FV)

  (มอสโคว์- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–มอสโคว์)รวม4 เที่ยวบิน

  8ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน(FUEL SURCHARGE)

  8ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่งรวม5 คืนมอสโคว์ที่โรงแรมCROWN PLAZA5 ดาวหรือเทียบเท่า

  และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโรงแรมCOURTYARD PUSHKIN หรือเทียบเท่า

  8ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการพร้อมกาลาดินเนอร์ในวังนิโคลัสพาเลส

  8ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะตลอดการเดินทาง

  8ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการรวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย

  8ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆและมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานตลอดการเดินทาง

  8ค่าประกันการเดินทาง(อุบัติเหตุ) ของบริษัทACE INSURANCEตามเงื่อนไขประกันกลุ่ม

  ในวงเงินท่านละไม่เกิน1,000,000 บาท

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  8ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น(ท่านละ40$ US)

  8ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย(ตามที่ท่านได้รับการบริการ)

  8ค่าภาษีหักณที่จ่าย3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

  8ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง

  8ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ/ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์

  8ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า20 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่อง น้ำหนักเกินอย่างมาก

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102