***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0855-6***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์ VIP
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง
 •  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
  ทัวร์จอร์เจีย
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์ไซปรัส

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์บาหลี บาหลี...บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน บิน TG

  ราคา : 35999 - 37999 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ครั้งหนึ่งในชีวิตพุทธศาสนิกชน ร่วมเดินทางสู่เมืองยอกยาการ์ต้าเพื่อสักการะ “มหาเจดียํบุโรพุทโธ” ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ ชม “พราหมบานัน” ศาสนสถานสำคัญของศาสนาฮินดู และสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวบาหลี อิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลาย “ รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกมื้อ พักโรงแรมหรู ระดับ 4ดาว ”

   

  ทัวร์บาหลี บาหลี...บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน

  โดยสายการบินไทย

  กำหนดเดินทาง: ก.ย. 6-9 / 19-22

  ต.ค. 20-23 / 23-26

  พ.ย. 8-11 / 22-25

  ธ.ค. 7-10 / 25-28

  วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ ? เดนพาซาร์ บาหลี ? สวนพระวิษณุ

  วัดอูลุวาตู ? อุบุด

  06.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 2แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเพื่อเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ.... อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ จากนั้นให้ท่านอิสระจับจ่ายสินค้าภายในร้าน Duty Free ก่อนจะถึงเวลาเครื่องออก

  09.10น. ออกเดินทางสู่เดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 431


  14.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูรารายNgurahrai International Airportเมืองเดนพาซาร์ เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบ และปราศจากมลภาวะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติค หาดทรายสวยขาวสะอาด และตำนานลี้ลับแห่งวัฒนธรรมฮินดู นำท่านชม สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ครึ่งตัวจำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก และยังมีรูปปั้นนกครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุ อิสระท่านได้ เดินชมบรรยากาศภาพในสวน พร้อมท้องฟ้าสีคราม นำท่านเดินผ่าน แท่นหินขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ วางเรียงราย จนเกิดเป็นทางเดินชมสวนอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งขอบาหลี ณ จุดปลายสุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน เบื้องล่างจะเป็นหน้าผา ที่มีทะเลซัดเข้ากับหน้าผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบฟ้าตัดกับน้ำทะเลสีคราม การเข้าชมวัดอูลูวาตู นั้นจำเป็นต้องนุ่งโสร่งเข้าไป เนื่องจากเป็นวัดหลักประจำท้องทะเล เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา

  ค่ำ บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษ (มื้อที่1/9) Flying Fish Gourame หรือเมนูปลาบินแสนอร่อย รับประทานปลาบินแสนอร่อยกับเครื่องเคียง สลัด และน้ำจิ้ม อร่อยสุขภาพดี+ถ่ายรูปสวยๆกับปลาบิน

  วันที่สองของการเดินทาง บาหลี-ยอกยา-บุโรพุทโธ-บรัมบานัน-บาหลี

  04.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบอาหารกล่อง (มื้อที่2/9) พร้อมเดินทางสู่สนามบิน

  ?.. น. ออกเดินทางสู่เมืองยอกยาการ์ต้า (ยอกย่า) โดยสายการบินWing Air

  ?.. น. เดินทางถึงเมืองยอกยาการ์ต้า (เวลาที่ยอกยาการ์ต้าช้ากว่าที่บาหลี 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางเข้าสู่ บุโรพุทโธ หรือ ที่ชาวชวาเขียนว่าบาราบูดูร์ (Barabudur) วัดพุทธที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากUNESCO ในปีพ.ศ. 2534 ศาสนสถานแห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใดในโลก กล่าวกันว่าเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ บุโรพุทโธเป็นสถูปตั้งอยู่บนพีระมิดทรงขั้นบันได มีความสูงกว่า 42 เมตรจากฐานชั้นล่าง แบ่งเป็นชั้นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีภาพสลักนูนต่ำแสดงคติธรรมทางพุทธศาสนาด้วยทัศนคติเกี่ยวกับจักรวาลตามพุทธศาสนาและการเข้าสู่นิพพาน ด้านบนมีเจดีย์ทรงระฆังโปร่งฉลุลายเป็นรูปสี่แหลี่ยมข้าวหลามตัด ครอบองค์พระพุทธรูปไว้โดยมีความเชื่อกันว่าหากยื่นมือไปจนถึงและสัมผัสพระพุทธรูปภายในได้พร้อมอธิษฐานแล้วจะสมหวังและโชคดี

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่3/9)

  บ่าย นำท่านเปิดตำนานแห่งเทพเจ้าฮินดู วัดพราห์มบานันมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของยอกยาร์กาต้า ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามมหัศจรรย์หากมีเวลาเหลือพอนำชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอกยาการ์ต้าที่ ย่านมาลีโอโบโร่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4/9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  ?น. ออกเดินทางสู่บาหลีอีกครั้ง โดยสายการบิน...

  .... น. เดินทางถึงสนามบิน เดนพาซาร์ รถรอรับท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  วันที่สามของการเดินทาง บารอง แดนซ์ ?หมู่บ้านคินตามณี

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ? วัดถ้ำช้าง


  เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5/9)ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เปิดรับการท่องเที่ยวบาหลี ในวันใหม่ ด้วยการนำท่านเข้าชม การแสดงอันลื่อชื่อของบาหลี Barong Danceเป็นการแสดงที่เมื่อเดินทางมาถึงบาหลีแล้ว ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมรำ

  ศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรำด้วยท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว เป็นการต่อสู่ระหว่างปีศาจชั่วร้ายและความดี บารอง สัตว์แห่งโบราณนิยาย ซึ่งเป็นตัวแทนของความดี และ รังคา สัตว์ประหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตัวแทนแห่งปีศาจชั่วร้าย จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริม

  ปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟลูกนี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6/9)ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวภูเขาบาตูร์

  จากนั้นนำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปี หลังจากนั้นสู่ ถ้ำช้าง หรือ ปุรากัวกาจาห์ ที่โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำ ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์3 แท่ง เป็นเครื่องแทนเทพ 3 องค์ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7/9) ณ ภัตตาคารจีน

  วันที่สี่ของการเดินทาง ทานาลอต - เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่8/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าได้ที่นี่ วิหารทานาล้อท เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม บริเวณด้านนอกวัด จะมีร้านขายของที่ระลึก

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9/9) ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงูราราย

  16.20น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 432

  19.30น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ------------------------------------------------

  บาหลีสุดที่รัก

  โรงแรมที่พักระดับ4ดาว

  (หรือเทียบเท่า)

  6-9 ก.ย.

  19-22 ก.ย.

  8-11 พ.ย.

  22- 25 พ.ย.

  20-23 ต.ค.

  23-26 ต.ค.

  7-10 ธ.ค.

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

  35,999.-

  36,499.-

  37,499.-

  37,999.-

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  35,999.-

  36,499.-

  37,499.-

  37,999.-

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  (เสริมเตียง)

  34,999.-

  35,499.-

  36,499.-

  36,999.-

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  (ไม่เสริมเตียง)

  33,999.-

  34,499.-

  35,499.-

  35,999.-

  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

  5,000.-

  5,000.-

  5,000.-

  5,000.-

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไปและกลับชั้นทัศนาจร พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กก./ท่าน
  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง บาหลี-ยอร์กยากาต้า-บาหลี สายการบินWing Air / Lion Air
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ทางบริษัทฯจัดไว้ ทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวนทั้งหมด รวม9มื้อ
  • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
  • ค่าภาษีสนามบินสนามบินไทย+บาหลี ทุกแห่งที่มีการใช้สนามบิน
  • ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการตลอดรายการ
  • ค่าห้องพัก3คืนในบาหลี ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่าค่าอาหารตามที่ระบุไว้
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
  • หัวหน้าทัวร์ดูแลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดินทาง (กรณีลูกค้าไม่ต่ำกว่า15คน)
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว สูงสุดกรณีสูญเสียชีวิต 1ล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ และมินิบาร์ภายในห้องพักโรแรม
  • ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (สายการบินกำหนดน้ำหนักให้ท่านละ 20 กก.)
  • ค่าทิป ไกด์และคนขับของประเทศอินโดนีเซีย 15USD./หรือ 500 บาทต่อท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยตามแต่ความสมัครใจของลูกค้า
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (ถ้ามี) ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (ถ้ามี)

  เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศอินโดนีเซีย

  เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) X ไม่ใช้รูปถ่ายX

  เงื่อนไขการจองและการสำรองที่นั่ง

  • จองและชำระ มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง โดยท่านจะได้รับเอกสารการแจ้งให้ชำระเงิน จากบริษัทที่ท่านทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
  • กรณีที่ท่านไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง อาจเกิดความผิดพลาดในส่วนของการสะกดชื่อกับตั๋วเครื่องบินซึ่งส่วนนี้ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเปลี่ยนชื่อตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
  • กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • คณะผู้เดินทาง 10 ท่านออกเดินทางได้ แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่จะมีไกด์ท้องถิ่นรับที่สนามบินปลายทาง และมี เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปทัวร์ตามปรกติ / และ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯเป็นสำคัญโดยถือเป็นการยกเลิกโดยอัติโนมัติ

  เงื่อนไขการเดินทาง

  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ ,การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

  - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า?ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

  การยกเลิกการเดินทาง หรือเดินทางไม่ได้ ไม่ว่าจะมาจาก การลืมเอกสารเดินทาง หรือ ขาดในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารเดินทาง อันเกี่ยวเนื่องที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมเองไป ก็แล้วแต่ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ใดใดได้ทั้งสิ้น

   

  Print
   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102