***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 08565 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 086 516 9465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 102 0856***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจ

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  Contact 062-289-1465
  FacebookTwitter 
   


  ทัวร์พม่า

  ทัวร์พม่า Super Shock!! มิงกาลาบา ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน บิน DD

  ราคา 9999 บาท

  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ที่แก้ปีชงเสริมบารมี


  ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑเลย์

  ราคา สอบถามราคา บาท

  ทัวร์พม่า...สักการะเจดีย์ชเวสิโกง..ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกามสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา ลูกแห่งทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง


  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4วัน บิน FD

  ราคา 23900 - 24900 บาท

   UNSEEN ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี มหาเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด ชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดกุโสดอ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่) พิเศษราคารวมนั่งรถม้าชมเมืองพุกาม  รวมสายการบินภายใน บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ


  ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 5 คืน บิน FD

  ราคา 42900 บาท

  เดอะฟีนิกซ์999 ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม ***รวมรถขึ้น+ลง พระธาตุอินทร์แขวน + รถม้าที่พุกาม + นอนในทะเลสาปอินเล*** โดยสายการบินแอร์เอเซีย


  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน 4 คืน บิน FD+DD

  ราคา 29900 - 30900 บาท

  เที่ยวพม่า..อิ่มบุญ ไหว้พระเสริมบารมี นมัสการครบ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาหารอร่อย เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง โปรแกรมดี ราคาถูก เที่ยวครบ รวมรถขึ้นพระธาตุอินแขวน


  ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน บิน DD

  ราคา 16900 - 19900 บาท

  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน + ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง + สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์ + สักการะเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา + ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย + ขอพรได้ทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี) + นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ + ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต + พิเศษราคารวมรถขึ้นพระธาตุอินแขวน ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม + พิเศษเพิ่มอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารก่อนเดินทางกลับ


  ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน บิน FD

  ราคา 13900 - 14900 บาท

   ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน  ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ  พิเศษ!!นำท่านสักการะ วัดงูศักดิ์สิทธิ์


  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน FD

  ราคา 13900 - 15900 บาท

   ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม เกี่ยวกับธุรกิจการงาน  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต


  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บินDD

  ราคา 14900 - 16900 บาท

   ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม เกี่ยวกับธุรกิจการงาน  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา กราบนมัสการพระนอนตาหวาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต + โชว์เชิดหุ่นกระบอกเมืองพุกาม


   













   

  1055 Krungthep Nonthaburi Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.
  Tel. +(66)(0)2 102 0856 Fax +(66)(0) 2 102 0855   E-mail: md@thephoenix999.com / mercedes_hok@yahoo.com
  TAT License no. 11/06102